Tải bản đầy đủ

BAO GIA QUANG CAO

BÁO GIÁ QUANG CÁO

GIADINH.NET.VN
Thời gian áp dụng
Từ 20.08.2014

1


GIADINH.NET.VN
Báo điện tử c a báo Gia Đình & Xã H i

ĐỘC GIẢ CHÍNH

PAGEVIEWS

Gia đình truyền
thống, phụ nữ từ 30
tuổi trở lên.

25,361,180


VISITS

(lượt/ tháng)

PHÂN BỔ VÙNG MIỀN
(Theo Google Analytics)

(lượt/ tháng)

25%

4,628,312

WEBSITE:

TIME ON SITE

http://giadinh.net.vn

9’24”

30%

Hà Nội
45%

HCM
Khác

(*) Số liệu được cập nhật tháng 6.2014

DANH SÁCH NHÓM CHUYÊN MỤC
Nhóm 1: Gia đình, Phòng the, Bác s c a b n, Gia đình Hitech, Tâm s , K năng s ng,
Th trư ng.
Nhóm 2: Xã hội, Giải trí, Xem nghe đọc, Pháp luật, Tranh cãi, Giáo dục, Dân số, Y tế, Dòng s ki n, M i nh t (Tin
trong ngày), B n phương, Vòng tay nhân ái.

QUY ĐỊNH CHUNG
Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%.


Đối với vị trí Top banner và Hot banner cho phép mua theo vùng mi n Nam ho c B c v i 1/2 giá listing.
Chế độ chia sẻ 3 theo Traffic. Áp dụng với Traffic trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam trên phiên b n Desktop.
Thời gian quảng cáo dưới 07 ngày được tính tròn 01 tuần.
Thời gian gửi banner: Trước 01 ngày đối với banner thường và 03 ngày đối với banner đặc biệt.
Thiết kế đồ họa dạng JPG/ GIF hoặc Flash. Quảng cáo dạng Banner có kích thước <70KB.

CHI PHÍ KHÁC
Chi phí hosting video trong banner (dung lượng tối đa 3Mb): 5,000,000 VNĐ/ tuần

2


BÁO GIÁ CHI TIẾT
Kích thước
(pixel)

Hình thức
chia sẻ

Top Banner

728 x 90

3

15

10

05

2A

Hot Banner A

300 x 385

3

20

12

08

2B

Hot Banner B

300 x 250

3

15

10

05

2A + 2B

High Banner

300 x 600

3

30

20

12

3A, 3B

Right Banner A, B

300 x 250

3

10

06

04

4A, 4B

Article Banner A,B

300 x 250

3

08

-

04

Vị trí

1

Tên vị trí

Đơn giá (triệu VND/ tuần)
Xuyên trang

Demo

Trang chủ

Demo

Chuyên mục

Demo

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×