Tải bản đầy đủ

Bao cao tuan 4 11

Dear Mr Bình CEO
Báo cáo anh về các công việc đã làm trong tuần (từ ngày 30/10 - 4/11) như sau:
Xây dựng quy trình sản xuất ở nhà máy: đã xong.
Sơ đồ tổ chức ở nhà máy: đã xong.
Bảng hướng dẫn kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào và sản phẩm đầu ra: đã xong.
Lập bảng tài liệu về tiêu chuẩn gia công sản xuất ống gió theo SMACNA và DW 142: đã xong
5. Lập mặt bằng sản xuất: hoàn thành 50%
6. Xây dựng đơn giá sản xuất: hoàn thành 50%.
1.
2.
3.
4.

Kế hoạch công việc tuần sau:
1. Hoàn thành bản vẽ mặt bằng sản xuất, lập kế hoạch giải phòng mặt
bằng
2. Hoàn thành đơn giá sản xuất.
3. Thiết kế thiết bị test xì ống gió (có thể tận dụng lại các thiết bị hiện có ở
nhà máy)
Ngày báo cáo: 04/11/2017
Người báo cáo: Ks. Lê Bá Tùng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×