Tải bản đầy đủ

Bao cao thuyet minh thiet ke

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
-------0O0------Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 12 năm 2014

THUYẾT MINH THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH

: XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG 1900M2.

LOẠI CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH

: 2014

ĐỊA ĐIỂM

: XÃ TÂY HÒA – HUYỆN TRẢNG BOM – TỈNH ĐỒNG NAI.

CHỦ ĐẦU TƯ


: CÔNG TY TNHH TÀI TIẾN.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×