Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tại Phòng Kỹ Thuật thuộc Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Cư M’gar

LỜI CẢM ƠN
Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ
trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt
thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay, em đã nhận được
rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè đã động viên
và tạo điều kiện cho em. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy
Cô ở Khoa Trắc Địa và Bản Đồ – Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường
TP.HCM đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức
quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường.
Và đặc biệt, trong học kỳ cuối này, Khoa đã tổ chức cho chúng em được tiếp
cận với chuyên ngành của mình, một cách thực tế hơn. Đó là tham gia thực tập tại
cơ quan nhà nước, cơ quan ban ngành có liên quan đến chuyên môn của sinh viên.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Văn Tuấn, cùng các Thầy Cô trong khoa
đã giúp đỡ, hướng dẫn em trước và trong thời gian thực tập. Ban lãnh đạo Chi
Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Cư M’gar tiếp nhận em về thực tập.
Đặc biệt, các anh trong Phòng Kỹ Thuật thuộc Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất
Đai huyện Cư M’gar đã tận tình giúp đỡ, cũng như tạo nhiều điền kiện thuận lợi
cho em hoàn thành tốt quá trình thực tập. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy
bảo thì bài thu hoạch này của em rất khó có thể hoàn thiện được.
Với bước đầu đi vào thực tế, tìm hiểu về lĩnh vực đo đạc thửa đất theo yêu
cầu của người sử dụng cùng kiến thức của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ,

vướng mắc. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp xây dựng của quý Thầy
cô, Ban Lãnh đạo và các anh trong cơ quan để đề tài thực tập của em được hoàn
chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.


TT_06

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP THỰC TẾ
I. Thông tin chung
Họ và tên sinh viên:Trần Nam Hoàng
MSSV:0250030224

....................................................Khóa: 02ĐHTĐ4

Đơn vị thực tập: Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Kí Đất Đai Huyện Cư M’gar,
Tỉnh Đăk Lăk
Thời gian thực tập: từ 17/4/2017 đến 2/6/2017
Số buổi trong tuần: 5 buổi
Số buổi thực tập: 35 / (tổng) 35


II. KHÁI QUÁT ĐƠN VỊ THỰC TẬP:
Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng
thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý,
cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê,
kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin về đất đai cho các tổ chức, cá nhân theo quy
định của pháp luật.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đặt tại địa bàn các quận, huyện
là đơn vị trực thuộc Văn phòng đăng ký. Chi nhánh có trụ sở và con dấu để thực
hiện nhiệm vụ được giao; chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám
đốc Văn phòng đăng ký và thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc theo quy định của
pháp luật.
Trụ sở chính của Văn phòng đăng ký đặt tại: Số 134 Hùng Vương, Thị trấn
Quảng Phú, Huyện Cư M’gar, Tỉnh ĐăkLăk.
1. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; kiểm tra. hướng dẫn
việc thực hiện các thủ tục đăng ký đất theo quy định pháp luật và giải quyết các
khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận thuộc thẩm


quyền.
2. Thực hiện các thủ tục về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( sau đây
gọi tắt là Giấy chứng nhận); lập kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện công tác
cấp giấy chứng nhận trên toàn địa bàn thành phố.


3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất Nhà nước giao quản lý,
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện
đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản
khác gắn liền với đấttheo quy định của pháp luật ( sau đây gọi chung là đăng ký
biến động).
4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản
lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản
lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng
đất.
7. Thực hiện đo đạc để chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính;
thực hiện các dịch vụ về trích đo địa chính thửa đất, trích lục bản đồ địa chính, đo
vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đất để chỉnh lý biến động,
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
8. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp
Giấy chứng nhận.
9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện các dịch vụ liên quan về hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ
liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, cung cấp
thông tin, lưu trữ tài liệu giấy và các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù
hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
12. Quản lý, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ
chức và hoạt động của các Chi nhánh trực thuộc.


13. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng
Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy
định hiện hành.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
giao.
* Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký trong phạm vị địa
bàn được bàn giao quản lý, cụ thể:
1. Thực hiện các thủ tục về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến
động đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trong phạm vi địa bàn quản lý; kiểm
tra điều kiện đăng ký, chuẩn bị hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc
Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân,
cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại
Việt Nam; xác nhận nội dung thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường
hợp đăng ký biến động không phải cấp Giấy chứng nhận mới; xây dựng, cập nhật
thường xuyên cơ sở dữ liệu đất đai và cung cấp thông tin đất đai; thống kê, kiểm kê
đất đai theo định kỳ.
2. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đăng ký, cấp giấy
chứng nhận thuộc thẩm quyền.
3. Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng để xác định mức thu tiền
sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai, nhà ở và tài sản
gắn liền với đất đối với các trường hợp thực hiện thủ tục tại Chi nhánh.
4. Lữu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác
torng quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định; lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn
bộ hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn quận, huyện; gửi thông
báo chỉnh lý biến động cho Ủy ban nhân dân phường, thị trấn để chỉnh lý hồ sơ địa


chính đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền; kiểm tra việc cập nhật và chỉnh
lý hồ sơ địa chính của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
5. Thực hiện đo đạc để chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính;
thực hiện các dịch vụ về trích đo địa chính thửa đất, trích lục bản đồ địa chính, đo
vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đất để chỉnh lý biến động,
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
6. Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông
tin khác về đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và
thực hiện các dịch vụ liên quan về cung cấp thông tin, tài liệu hồ sơ địa chính cho
các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
7. Thực hiện việc thu ngân theo danh mục tại bảng kê khai thu phí, lệ phí của
Giám đốc Văn phòng Đăng ký gửi cơ quan thuế và bảng giá dịch vụ thống nhất do
Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai ban hành.
8. Thực hiện quản lý cán bộ viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại chi
nhánh theo quy chế làm việc của Văn phòng Đăng ký và theo quy định của pháp
luật.
9. Thực hiện quản lý chi tiêu tại Chi nhánh theo ủy quyền trên co sở dự toán
thu chi được giao.
10. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký giao.
Trong trường hợp có yêu cầu cần thiết và được sự nhất trí của Giám đốc Sở
Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Văn phòng đăng ký được phân công thành
viên khác của Văn phòng đăng ký giải quyết một số hồ sơ cụ thể và thực hiện thủ
tục quy định tại các điểm 1 và 3 trên đây.
2.Cơ cấu tổ chức và sơ đồ của chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai
huyện Cư ‘Mgar:


Giám đốc : Lâm Văn Mạnh
Phóng giám đốc : Triệu Văn Lâm
Trưởng phòng đăng kí và cấp giấy chứng nhận: Nguyễn Văn Phương
Trưởng phòng thông tin và lưu trữ : Trần Văn Hùng
Trưởng phòng kĩ thuật địa chính : Triệu Văn Lâm
Chi nhánh gồm có 15 nhân viên và chuyên viên khác.
+ Chức năng và cơ cấu của phòng kĩ thuật địa chính và cơ cấu tổ chức :
Thực hiện đo đạc để chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính;
thực hiện các dịch vụ về trích đo địa chính thửa đất, trích lục bản đồ địa chính, đo
vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đất để chỉnh lý biến động,
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông
tin khác về đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và
thực hiện các dịch vụ liên quan về cung cấp thông tin, tài liệu hồ sơ địa chính cho
các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Cơ cấu của phòng kĩ thuật địa chính :
Phó giám đốc , trưởng phòng: Triệu Văn Lâm
Chuyên viên : Đỗ Quý Hiệp
Chuyên viên : Lê Khoa
III. KẾT QUẢ THỰC TẬP:
1. Nội dung các công việc được giao:
1.1.1. Trích đo địa chính thửa đất
1.1.2. Sử dụng phần mềm microsation để tính hành biên vẽ cho thửa đất vừa
đo
1.1.1 Trích đo địa chính thửa đất:
a. Mục tiêu , nội dung :


Trích đo địa chính thửa đất là việc đo đạc địa chính riêng đối với thửa đất tại nơi
chưa có bản đồ địa chính, khu đất được thành lập bản đồ địa chính nhưng chưa có
tổ chức đăng ký, nay đã biến động ranh giới sử dụng không còn đúng hiện trạng.
Nhằm phục vụ yêu cầu quản lý đất đai của nhà nước, thống kê kiểm kê đất đai theo
hiện trạng sử dụng và thuận tiện phân loại đất theo quy hoạch tổng thể của nhà
nước.
Trích đo địa chính thửa đất được cụ thể hóa trong việc đăng ký đất đai cho NSDĐ
như đo đạc cấp giấy chứng nhận, đo đạc tách – hợp thửa để chuyển nhượng hoặc
tặng cho 1 phần thửa đất theo yêu cầu của NSDĐ.
b. Quy mô thực hiện :
Đối với các thửa đất thuộc khu vực trên địa bàn huyện chưa có Bản Đồ Địa Chính
như xã Quảng Tiến.
Trích đo địa chính thửa đất được thực hiện ở các tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000.
Trích đo địa chính thửa đất được thực hiện trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000;
trường hợp tách đo địa chính cho hộ gia đình, cá nhân thì thực hiện trong hệ tọa độ
quốc gia VN-2000 hoặc hệ tọa độ tự do.
Mảnh trích đo địa chính dạng số được lưu dưới dạng file *.dgn
c. Phương pháp tiến hành , tiến độ công việc :
 Phương pháp tiến hành : Tiếp hành đo thửa đất trực tiếp trên thực địa.
 Các công cụ được sử dung:
- Thước dây.
- Máy định vị cầm tay Garmin GPS MAP 64/ GPS MAP 64S.
- Máy toàn đạc điện tử hãng Leica: TC-02.
- Gương, chân máy.


 Trích đo cho NSDĐ với thửa đất cần được cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng.
- Kiểm tra hồ sơ, đơn đề nghị đo đạc cấp GCN của NSDĐ.
- Trước khi đo đạc thực địa chuẩn bị, kiểm tra các thiết bị dụng cụ cần thiết trong
việc đo đạc.
- Liên hệ với NSDĐ và cán bộ địa chính xã để xác định thửa đất theo yêu cầu của
người sử dụng và đo đạc thửa đất đó.
- Lập biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa có sự thống nhất
của chủ sử dụng đất và cán bộ địa chính xã ký tên.
- Sau khi làm công tác ngoại nghiệp, tiến hành công tác nội nghiệp: sử dụng số liệu
vừa có được kết hợp với phần mềm microstation SE vẽ mảnh trích đo cho NSDĐ.
- Ký và phát hành bản vẽ.
 Trích đo đối với yêu cầu tách – hợp thửa của NSDĐ.
- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tách thửa, hợp thửa.
- Kiểm tra thửa đất trên bản đồ lưu, sau khi cấp giấy chứng nhận cho NSDĐ.
- Trước khi đo đạc thực địa chuẩn bị, kiểm tra các thiết bị dụng cụ cần thiết trong
việc đo đạc.
- Liên hệ với NSDĐ để đo đạc với thửa đất cần tách hay hợp thửa ngoài thực địa.
- Lập biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa có sự thống nhất
của chủ sử dụng đất và cán bộ địa chính xã ký tên.
- Sau khi làm công tác ngoại nghiệp, tiến hành công tác nội nghiệp: sử dụng số liệu
vừa có được kết hợp với phần mềm microstation SE vẽ mảnh trích đo cho NSDĐ.
- Cập nhật kết quả chỉnh lý tách thửa, hợp thửa lên File bản đồ địa chính đã lưu.
- Ký và phát hành bản vẽ.


1.1.2 Sử dụng phần mềm Microsation để biên vẽ các thửa đất vừa đo :

 Biên tập bản đồ hiện trạng thửa đất cho (sử dụng phần mềm Microstasion
famis)
B1: Chọn quản lý bản đồ/Kết nối với cơ sở dữ liệu

Hình 3.1 Giao diện làm việc của Famis
B2: Sửa lỗi cho bản đồ
1. Sửa lỗi tự động
Chức năng sửa lỗi thông dụng trong bản đồ số như là : Bắt quá (Overshoot),
bắt chưa tới (Undershoot), trùng nhau (Dupplicate).
- Chọn Tạo topology/Tự động tìm, sửa lỗi [Clean], xuất hiện màn hình
MRFClean.

Hình 3.2 màn hình làm việc MRF
- Chọn Parameter xuất hiện màn hình MRFClean Parameters,


Hình 3.3 Màn hình làm việc MRF Clean Parameters

- chọn Tolerances Nhập hệ số cho lớp bản đồ cần sửa lỗi (0.1 mm x M, M là
mẫu số tỷ lệ bản đồ)

Hình 3.4 mà hình làm việc MRF setup tolerances
- Chọn MRFClean, tại vị trí có lỗi xuất hiện cờ (Flag) ngầm định là chữ D.
2. Sửa lỗi bằng tay
Sửa lỗi các vị trí bị đánh dấu bằng cờ (Flag) :
- Chọn Tạo topology/Sữa lỗi [Flag], xuất hiện màn hình MRF Flag Editor.
- Bấm chuột vào NEXT tìm đến vị trí lỗi đầu tiên.


Hình 3.5 Màn hình làm việc MRF Flag Editor
- Dùng các chức năng sửa lỗi của MicroStation để sửa lỗi.
- Bấm chuột vào NEXT tiếp tục sửa lỗi, khi nào chữ NEXT bị mờ đi nghĩa là
đã sửa hết lỗi.

Hình 3.6 Màn hình MRF Flag Editor đã sửa lỗi

Sau khi bản đồ đã sửa hết lỗi, chọn Cơ sở dữ liệu trị đo/Ra khỏi trị đo trên màn
hình có dòng nhắc File đã bị thay đổi, có ghi lại không, chọn Cancel.
B3: Thiết lập mô hình Vector Topology cho thửa đất
 Chọn Tạo topology/Tạo vùng. Xuất hiện hộp thoại Tạo vùng, trong đó:


Level tạo: Là lớp bản đồ cần tạo vùng (lớp bản đồ chứa đường ranh giới
thửađất)
Loại đất: Nhập loại đất nhiều nhất của khu vực lập bản đồ.
 Chọn Tạo vùng. Tạo vùng thành công tại mỗi thửa đất sẽ xuất hiện một tâm
thửa. Trên màn hình xuất hiện thông báo, làm theo thông báo huớng dẫn. Nếu
có một số thửa đất không xuất hiện tâm thửa thì lặp lại từ bước 2.

Hình 3.7 màn hình làm việc của tạo vùng
B4: Đánh số thửa cho tờ bản đồ
- Chọn Bản đồ địa chính/đánh số thửa tự động.
Famis đánh số thửa từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới theo từng dải có độ
rộng ngầm định là 20m.
- Chọn Đánh số thửa, trên cửa sổ lệnh xuất hiện thông báo “Đánh số thửa tự
động kết thúc”.


Hình 3.8 màn hình của đánh số thử tự động
B5: Nhập các thông tin cho thửa đất
- Chọn Gán thông tin địa chính ban đầu/sửa bảng nhãn thửa:
Nhập các thông tin cho thửa đất (Diện tích pháp lý, xứ đồng, chủ sử dụng,
địa chỉ)

Hình 3.9 Màn hình làm việc Gán Dữ Liệu Từ Nhãn
- Hoặc chọn Gán thông tin địa chính ban đầu/Sửa nhãn thửa, sau đó bấm
chuột 2 lần vào tâm từng thửa đất để nhập thông tin cho thửa đất đó.
B6: Vẽ nhãn thửa cho tờ bản đồ
Chọn Xử lý bản đồ/Vẽ nhãn thửa. Xuất hiện cửa sổ Bản đồ
chuyênđề(TMAP-2002). Có các chọn lựa sau:
- Trường: Chọn Số thửa
- Tỷ lệ bản đồ.
- Kích thước chữ(2mm x M, sau đó quy đổi ra mét,với M là mẫu số tỷ lệ
bản đồ)


- Khoảng cách từ tâm thửa
-

Kiểu: Cell

- Kiểu chữ: Famis
- Sh thửa là: Số thửa chính quy
- Dt thửa là: Diện tích chính quy
- Giới hạn diện tích của thửa đất nhỏ: Nhập giới hạn diện tích của thửa đất
nhỏ Đánh dấu vào ô Mdsd2003 để vẽ nhãn theo luật đất đai 2003 ấn phím Vẽ
nhãn, trên màn hình xuất hiện nhãn bản đồ, vẽ nhãn xong chọn Ra khỏi
Hình 3.10 màn
B7: Tạo khung

hình chủ đề
cho tờ bản đồ địa

chính
- Chọn Bản

đồ

khung

bản

đồ.

loại

khung bản đồ – Tỷ lệ

- Chọn

địa

chính/Tạo

bản đồ – Mảnh bản đồ số (1, 2, 3…)
- Tên địa danh – Tên xã, huyện, tỉnh
- Nhập toạ độ góc khung, nếu vẽ khung theo Fence chọn Fence Bấm vẽ
khung. Trên màn hình xuất hiện khung bản đồ.

 Tạo hồ sơ kỹ thuật hiên trạng thửa đất cho chi nhánh điẹn lực Phú Yên thị
xã Sông Cầu
B1: Chọn loại hồ sơ : Hồ sơ kỹ thuật, trích lục, mô tả ….
B2: Tích chọn các yếu tố cần thể hiện
B3: Chọn To file để ghi ra file mới


B4: Chọn thửa
B5: ấn để chọn thửa tiếp theo
B6: In ra hồ sơ : hồ sơ in ngay ra máy in mà không cần thao tác trong
Microstation bằng cách ấn phím
B7: Ấn để xem tiếp hồ sơ của thửa tiếp theo trong danh sách các
thửa được chọn ( trong trường hợp tạo hồ sơ cho nhiều thửa cùng một lúc ).
B8: Ấn khi hồ sơ đang được hiển thị trên màn hình để xem sang
trang tiếp theo của hồ sơ nếu hồ sơ có nhiều hơn 1 trang.
B9: Ấn để kết thúc chức năng

Hình 3.11 màn hình hồ sơ thửa đất
III.2 Những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thu được
 Những kiến thức, kỹ năng học hỏi được:


Việc tiến hành biên vẽ, trích lục, biên tập, tạo hồ sơ thửa đất trên máy tính có sử
dụng phần mềm microstatoin SE, phần mềm Famis 2011 và phần mềm HHmap
Hoàn thiện các kỹ năng và phương pháp đo đạc, tiếp cận với thực tế công việc của
ngành. Thao tác nội nghiệp trên máy tính: như việc sử dụng các phím tắt để thao
tác nhanh hơn trên bản vẽ rút ngắn thời gian biên vẽ nhiều giờ trên máy vi tính, quy
trình thành lập mảnh trích lục, trích đo, chỉnh lý biến động… Kỹ năng khảo sát khu
đo, đo thửa đất của chủ sử dụng đất.
 Những kinh nghiệm thu được cho bản thân
 Kinh nghiệm giao tiếp thực tế khi đo tiếp xúc với người dân.
 Những thửa đất bị biến động, những thửa đất khó đo xử lý ra sao.
 Biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực tế để thực hiện các công việc đo đạc.
 Kinh nghiệm thực tế về cân bằng máy, cách hạn chế sai số khi đo
VI. Nhận xét đánh giá về quá trình thực tập
VI.1 Tự nhận xét về bản thân
 Mặt mạnh :
 Đáp ứng tốt với nhiệm vụ của công việc được cơ quan và người hướmg dẫn
thực tập giao ( đo đạc thực tế, biên tập bản đồ ).
 Vận dụng các kiến thức trong quá trình thực hành đo đạc của trường vào
công việc đi do thực tế, các kiến thức về phần mềm Microstion để biên vẽ,
biên tập, trích đo, trích lục bản đồ, vv…
 Có tinh thần thái độ làm viêc đúng đắng, biết tiếp thu những góp ý của mọi
người.
 Năng nổ hoạt bát lanh lợi trong công việc, có ý thức chấp hành kỷ luật lao
động của cơ quan


 Vui vẻ hòa đồng với mọi người
 Mặt hạn chế :
Tuy đạt được một số kết quả nhưng bản thân cảm thấy vẫn còn một số yếu điểm
 Do chỉ dược tiếp xúc với lý thuyết ở nhà trường ít được tiếp cận với làm việc
chuyên nghiệp của văn phòng nên còn nhiều khó khăn bỡ ngỡ trong cách làm
việc
 Kiến thức lý thuyết thực tế và áp dụng vào công việc không giống nhau nên
khó khăn trong triển khai và thực hiện công việc
 Thao tác với máy đo và phần mềm còn chậm, nhiều kinh nghiệm nhanh chưa
nắm bắt được

VI.2 Nhận xét về đơn vị thực tập
Cần tăng cường trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác chuyên môn.
Cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết và xét duyệt hồ sơ nhằm tránh hồ sơ tồn
đọng kéo dài.
Cần nhanh chóng đưa việc sử dụng máy toàn đạc điện tử vào công tác đo đạc
để hạn chế sai lệch giữa thực tế và trên bản vẽ.
Lập lưới khống chế đo vẽ các cấp để thực hiện dễ dàng cho việc đo đạc thửa
đất, và thuận tiện cho việc quản lý.
Bản đồ địa chính của huyện cần được cập nhật, chỉnh lý đồng bộ thường
xuyên liên tục chồng ghép quy hoạch tờ bản đồ của địa phương, tạo điều kiện cho
việc đo vẽ, trích lục trên bản đồ không gặp khó khăn.


Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến các phần mềm
mới, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho
cán bộ chuyên trách ngành Tài nguyên và Môi trường các cấp, tăng thêm lực lượng
để đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý nhà nước về đất đai.

VI.3 Nhận xét về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp (Bộ môn)
Kiến thức lý thuyết và thực hành tại trường rất tốt, tuy nhiên cần tăng thêm
thời gian thực hành tại trường. Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với công việc
đo đạc thực tiễn nhiều hơn.
Tổ chức việc học, thi kết thúc và thời gian thực tập quá gấp rút.
Hỗ trợ thông báo, sắp xếp phổ biến quy định, yêu cầu trước khi tham gia
thực tập rõ ràng hơn.
Thời gian thực tập của sinh viên còn hạn chế.

KẾT LUẬN
Sau thời gian thực tập 07 tuần tại cơ quan, em đã có cơ hội làm quen một
môi trường làm việc mới. Em đã tích lũy những kinh nghiệm về kiến thức trong
công việc cũng như các kỹ năng mềm. Mặc dù thời gian thực tập không dài, nhưng
qua đợt thực tập này đã giúp em hiểu về công tác trích lục, trích đo, biên vẽ, đo
tách hợp thửa đất... Đồng thời cũng bồi dưỡng thêm rất nhiều kiến thức thực tế,
ngoài các kiến thức đã học tại trường.
Qua lần thực tập tại phòng kĩ thuật của Chi Nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai huyện Cư M’gar do lần đầu tiên tiếp xúc với thực tế công việc nên bản thân còn


nhiều bỡ ngỡ, kinh nghiệm còn hạn chế, lý thuyết chưa đi sâu vào thực tế nên kết
quả chưa cao. Chính vì vậy mà bài báo cáo còn nhiều thiếu sót, do đó em rất mong
nhận được sự đóng góp ý kiến của Chi Nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cư
M’gar và quý Thầy Cô trong Khoa Trắc Địa và Bản Đồ, để bài báo cáo của em
được hoàn chỉnh hơn.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×