Tải bản đầy đủ

Bao cao thc hanh dtcs

Chương 3 : Hướng dẫn cài đặt tham số hiển thị của biến tần.
Việc cài đặt tham số hiển thị của biến tần ta sử dụng thông qua P001 với :
0 : Tần số đầu ra.
1 : Cài đặt tần số ( tức là tốc độ mà biến tần đã đặt để chạy )
2 : Dòng điện của động cơ.
3 : Điện áp 1 chiều.
4 : Momen của động cơ chiếm bao nhiêu phần trăm giá trị tuyệt đối.
5 : Tốc độ quay động cơ (rpm)
6 : Mã USS.
7 : Phần trăm tín hiệu phản hồi PID.
8 : Điện áp ra.
Chọn P001 sau đó nhấn nút P, lựa chọn thong số cần hiển thị rồi nhấn nút P thêm
một lần nữa. Chuyển qua P000 ấn nút P thì trên màn hình LED sẽ hiển thị tham số
cần hiển thị.
Ví dụ : Muốn xem tốc độ quay của động cơ, ta chọn P001, nhấn P, nhấn phím lên
đến số 5 ,nhấn P. Xong chuyển về P000 nhấn P sẽ hiện lên giá trị tốc độ quay của
động cơ.
Chương 4 : Hướng dẫn cài đặt thông số mở rộng.
- P001 : Chế độ hiển thị.Có thể lựa chọn giá trị từ 0 -> 8 để xem hiển thị thông
số :
0 : Tần số đầu ra.

1 : Cài đặt tần số ( tức là tốc độ mà biến tần đã đặt để chạy )
2 : Dòng điện của động cơ.
3 : Điện áp 1 chiều.


4 : Momen của động cơ chiếm bao nhiêu phần trăm giá trị tuyệt đối.
5 : Tốc độ quay động cơ (rpm)
6 : Mã USS.
7 : Phần trăm tín hiệu phản hồi PID.
8 : Điện áp ra.
- P015 : Tự động khởi động lại sau khi mất điện : Có 2 chế độ.
 0 : Không tự khởi động sau khi mất điện, những tín hiện chạy
phải được tái tạo.
 1 : Tự động khởi động sau khi mất điện nếu đang chạy tín hiệu
lúc đó.
- P018 : Tự động khởi động sau khi bị lỗi :
 0 : Tắt chế độ.
 1 : Biến tần sẽ thử khởi động 5 lần sau khi có lỗi.Nếu lỗi không
hết sau 5 lần thử, biến tần sẽ để lại trong trạng thái lỗi.
- P023 : Kiểu tín hiệu vào tương tự 1: Thiết lập kiểu đầu vào tương tự cho đầu
vào tương tự 1, kết hợp với các thiết lập của bộ chọn DIP công tắc 1, 2 và 3
 0 : 0V đến 10V / 0-20 mA đầu vào đơn cực.
 1 : 2V đến 10V / 4-20 mA đầu vào đơn cực.
 2 = 2V đến 10V / 4-20 mA đầu vào đơn cực với kiểm soát khởi
động / dừng lại khi sử dụng đầu vào điều khiển tín hiệu tương
tự. Động cơ bắt đầu khi > 2V.
- P051 : Chức năng điều khiển lựa chọn, DIN 1 (cực điểm 5), sửa tần số 5.
(P046)**


- P052 : Chức năng điều khiển lựa chọn, DIN 2 (cực điểm 6), sửa tần số 4.
(P044)**
- P053 : Chức năng điều khiển lựa chọn, DIN 3 (cực điểm 7), sửa tần số 3.
(P043)**
- P054 : Chức năng điều khiển lựa chọn, DIN 4 (cực điểm 8), sửa tần số 2.
(P042)**
- P055 : Chức năng điều khiển lựa chọn, DIN 5 (cực điểm 16), sửa tần số 5.
(P041)**
- P0356 : Chức năng điều khiển lựa chọn, DIN 6 (cực điểm 17), sửa tần số 6.
(P047)**


- P061 : Lựa chọn tín hiệu ra rơle RL1 : Lựa chọn giá trị từ 0 ->13 để thiết lập
chức năng của rơle, đầu ra RL1 ( Cực điểm 18, 19 và 20)
- P062 : Lựa chọn tín hiệu ra rơle RL2 : Lựa chọn giá trị từ 0 ->13 để thiết lập
chức năng của rơle, đầu ra RL2 ( Cực điểm 21,22).
Giá trị

Chức năng của rơle

Hoạt động

0

Không có chức năng được giao ( Rơle
không hoạt động)

Thấp

1

Biến tần đang chạy

Cao

2

Tần số biến tần là 0.0Hz

Thấp

5

Tần số biến tần thấp hơn hoặc bằng giá
trị tần số nhỏ nhất.

Thấp

6

Biểu thị lỗi

Thấp

7

Tần số biến tần cao hơn hoặc bằng giá
trị đặt trước.

Cao

9

Dòng điện đầu ra cao hơn hoặc bằng
P065

Cao

12

PID bị đóng do mạch của động cơ thấp

Cao


hơn tốc độ giới hạn.
13

PID bị đóng do mạch của động cơ cao
hơn tốc độ giới hạn.

*** Hoạt động thấp : rơle tắt. Hoạt động cao : rơle mở.

CaoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×