Tải bản đầy đủ

Bao cao cui nam 2014

ĐOÀN XÃ THANH LÂM

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH CHI ĐOÀN NGỰ TIỀN
Ngự tiền,ngày .....tháng....năm 201
BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NĂM 2014
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2015

PHẦN I;TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN
NHIỆM KỲ 2013-2014
A.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Nhiệm kỳ 2014-12015 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại trong cả nước .
Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã nói chung và trong thôn nói riêng cơ bản ổn
định .KT-XH phát triển tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội.Trong đó có hoạt động công
tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi .
Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua ,dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi ủy ,sự chỉ
đạo của BCH Đoàn xã thanh lâm ,sự quan tâm tạo điều kiện của thôn,HTX, sự phối hợp của các ban ngành
Đoàn thể trong thôn,trong quá trình khai thác các hoạt động tuy còn có nhiều khó khăn về nhiều mặt song cán
bộ ĐVTN trong chi đoàn đã có nhiều cố gắng ,vượt qua khó khăn để triển khai nhiệm vụ ,nên chương trình

công tác đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2014-2015 đã được những kết quả quan trọng,góp phần vào việc
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

B.NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I.Công tác tư tưởng và truyền thống giáo dục
Công tác tuyên truyền chủ yếu thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn ,những ngày lễ tết,dịp kỷ
niệm,những sự kiện như:Dịp tết nguyên đán,tuyên truyền vận động ĐVTN Đón tết vui xuân lành
mạnh,an toàn tiếp kiệm như:không chơi cờ bạc ,không uống rượi bia say khi điều khiển phương tiện
giao thông,nghiêm chỉnh chập hành chỉ thị 406//TTg của Thủ Tướng Chính Phủ.
Tháng thanh niên và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn,tập chung tuyên truyền giáo dục cho
ĐVTN về truyền thống cách mạng của Đảng và truyền thống vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh,tổ chức mit tinh tốt ngày thành lập Đoàn.
Các nội dung tuyên truyền :Luật nghĩa vụ quân sự,Luật hôn nhân gia đình,Pháp lệnh dân số-kế
hoạch hóa gia đình,Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng được chú trọng.
Trong nhiệm kỳ 2014-2015 Chi Đoàn không có đoàn viên cưới tảo hôn,hạn chế thanh thiếu niên vi
phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội.

II.Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng.
1.Công tác củng cố xây dựng tổ chức Đoàn
Trong nhiệm kỳ,đội ngũ cán bộ BCH đủ về số lượng, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình.Công
tác thu hút tập hợp thanh niên cho hiệu quả ,thông qua các hoạt động thực tiễn .Hàng tháng chi


đoàn tổ chức sinh hoạt cho ĐVTN và nộp báo cáo định kỳ về thường trục Đoàn Xã .Số lượng ĐVTN
Chi Đoàn đi họp đầy đủ,tiếp nhận 35 đoàn viên cơ sở khác về sinh hoạt tại Chi Đoàn,làm thủ tục
chuyển sinh hoạt Đoàn cho 21đ/c.Số Đoàn viên tham gia hoạt động thườn xuyên là19đ/c,còn lại là
sinh hoạt không thường xuyên và sinh hoạt theo thời vụ.Tỷ lệ thu hút tập hợp thanh niên tham gia
vào các hoạt động đạt khoảng 60% tổng số TN trong độ tuổi.
2.Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng
Trong nhiệm kỳ 2014-2015 Chi Đoàn thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng giới thiệu
những Đoàn viên ưu tú sang chi bộ làm nguồn phát triển Đảng.Có 2 đ/c được làm thủ tục giới thiệu
sang chi bộ xem xét phát triển Đảng.
III.Thực hiện phong trào lớn của Đoàn
1.Phong trào 05 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc
Các hoạt động xung kích thường xuyên được triển khai tập trung vào Dịp tết nguyên đán
và các ngày lễ lớn.Tháng thanh niên năm 2014 chi đoàn tham gia tích cực các hoạt động do Đoàn xã
phát động và triển khai như :cử được 05 đ/c tham gia lao động,vệ sinh,chăm sóc hoa cây cảnh làm
đẹp cảnh quan nghĩa trang liệt sỹ do Đoàn Xã tổ chức.Thục hiện Nghị quyết của BCH Đoàn xã Thanh
Lâm về việc tổ chúc bóng đá U17 và tổ chúc hội thi văn nghệ Chi Đoàn đã vận động quyên góp kinh
phí từ các nhà hảo tâm ủng hộ cho Chi Đoàn mua sắm những dụng cụ hỗ chợ như:làm cọc khuôn


,mua bóng và mua trang phục thi đấu với tổng số tiền lên tới hơn 4 triệu đồng .Chi Đoàn còn tổ chức
tuyên truyền vận động tới từng cán bộ,đoàn viên thanh niên,các tổ chức ,các cá nhân và các hộ dân
trong thôn tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp kinh phí ủng hộ chương trình”Xây dựng nhà tình
nghĩa”,và sân chơi cho TTN do đoàn Xã Thanh Lâm phát động,đã vận động nộp về Đoàn Xã số tiền là
250.000 đồng,vận động ủng hộ các lực lượng chức năng và ngư dân bám biển được 250.000.
Trong nhiệm kỳ Chi Đoàn cũng đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm 01 buổi,số lượng
ĐVTN tham gia là 15 người tương đương với 15 ngày công;tham gia cùng Đoàn Xã đi trồng cây và
chăm sóc cây xanh do huyện Đoàn tổ chức ;chi đoàn đã tổ chức 01 buổi san lấp sân vận động với số
lượng đoàn viên tham gia là 20 người tương đương với 20 ngày công.
Cùng với các hoạt động xung kích tình nguyện thì các hoạt động khác cũng thường xuyên được coi
trọng như:Tích cực đi thăm hỏi gia đình có công với cách mạng,hộ gia đình nghèo,hộ có hoàn cảnh
leo đơn;phối hợp với các ban ngành trong thôn tổ chức thành công 2 lễ tiệc đình làng tháng 3 và
tháng 7 .Trong nhiệm kỳ chi đoàn đã tổ chức 03 trận bóng đá giao hữu với các chi Đoàn trong Xã.
Tuyển quân đợt I năm 2014 trong thôn có 18 đoàn viên thanh niên tham gia khám sơ tuyển ,có 06
thanh niên khám vòng Huyện và có 01 thanh niên tham gia khám sơ tuyển.Chi đoàn tổ chức tốt việc
nắm bắt động viên chia tay tân binh nên đường và tuyển quân đợt 1 năm 2015 trong thôn có 21
Đoàn viên thanh niên tham gia khám sơ tuyển ,và có 6 thanh niên khám vòng Huyện ( trong đó đã có
2 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ ).Một số ĐTVN tham gia trong lực lượng dân quân tự vệ
cũng có nhiều cố gắng ,tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị,huấn luyện chuyên môn quân sự và
thực hiện một số nhiệm vụ khác góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội .
2.Phong trào 4 đồng hành với TN trên con đường lập thân lập nghiệp
- Hầu hết đoàn viên thanh niên xác định cho mình hành trang vào đời là lập nghiệp, là chi thức văn
hóa trình độ chuyên môn và trình độ tay nghề, từ đó mỗi đoàn viên thanh niên tự giác hơn trong
việc học tập và định hướng nghề nghiệp cho bản thân .


-Các phong trào VHVN-TDTT trên địa bàn thôn vẫn được duy trì thường xuyên .Trong nhiệm kỳ 20142015 Chi đoàn đã tổ chức được 01 giải bóng đá thanh niên trong thôn nhân dịp mừng xuân Giáp
Ngọ ,phối hợp và tổ chức được 04 đêm giao lưu văn nghệ trào mừng các ngày lễ lớn ,dịp kỷ niệm
,trào mừng những sự kiện quan trọng của địa phương cùng thôn tổ chức tốt đêm giao lưu văn nghệ
mừng tiệc đình làng và tham gia giải bóng đá U17 ,hội thi văn nghệ cùng với các hoạt động VHVNTDTT do Đoàn xã tổ chức được đông đảo ĐVTN tích cực tham gia hưởng ứng .Chi đoàn đạt giải ba
bóng đá U17 ,giải nhất văn nghệ .
Trong nhiệm kỳ 2014-2015 Chi đoàn đã tham gia nhiều hoạt động tập thể với những quy mô khác
nhau ,tạo điều kiện để ĐVTN giao lưu học hỏi nhằm nâng cao kỹ năng thực hành xã hội và đẩy mạnh
việc tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh trong ĐVTN .
3.Công tác Đội và phong trào TNNĐ.
Công tác Đội và phong trào TNNĐ cơ bản vẫn được duy trì nhiều hoạt động bổ ích và có ý nghĩa được
triển khai góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác đội và phong trào thiếu niên nhi
đồng.trong dịp tết cổ truyền tết thiếu nhi,tết trung thu chi đoàn đã tổ chức phát quà và chơi các trò
chơi dân gian cho các em TNNĐ vui chơi giải trí và được các em tham gia hưởng ứng cao ,hoạt động
hè của chi đoàn đã tạo sân chơi văn hóa thể thao lành mạnh và bổ ích trong những ngày nghỉ hè,
trong tháng 5 chi đoàn đã tiếp nhận 128 em Đội viên ,học sinh ở các trường về sinh hoạt
IV.Công tác chỉ đạo
Ngay từ đầu nhiệm kỳ ,BCH Chi đoàn đã tập trung xây dựng chương trình công tác và triển khai các
hoạt động dưới sự chỉ đạo của chi ủy và BCH Đoàn xã Thanh Lâm,các kế hoạch, nghị quyết, văn bản
chỉ đạo của đoàn cấp trên đều được Chi Đoàn triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu
được giao ,chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy ,thôn về các chương trình công tác thanh niên
,các phong trào hoạt động đặc biệt là các hoạt động lớn như :Mừng Đảng ,mừng xuân ,tháng thanh
niên ,hoạt động hè và các hoạt động Đoàn trào mừng Đại hội Đoàn.trong quá trình chỉ đạo và tổ
chức thực hiện ,luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương cụ thể hóa các chương trình công
tác ,Nghị quyết chỉ đạo của cấp ủy và đoàn cấp trên thành nội dung hoạt động của Chi Đoàn xác thực
với thực tế của địa phương ,phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể trong thôn triển khai
chương trình công tác ,cùng hoàn thành nhiệm vụ chung .
C.NHỮNG TỒN TẠI,HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1.công tác tuyên truyền giáo dục về đạo đức ,lối sống giáo dục ý thức pháp luật cho ĐVTN chưa được
đầu tư nhiều, chưa có sức thuyết phục cao và còn thiếu sự hấp dẫn, chất lượng công tác tuyên
truyền giáo dục còn hạn chế.
2.vai trò tham mưu đề xuất của cán bộ đoàn với cấp ủy Đảng và chính quyền về công tác thanh niên
còn thiếu sự chủ động,thời gian tham gia công tác đoàn còn hạn chế và kinh phí cho các hoạt động
còn gặp nhiều khó khăn do đó những công việc mà cấp ủy.thôn và đoàn cấp trên giao cho tới chi
đoàn triển khai kết quả đạt còn thấp.
3.tình hình thanh niên đi học,đi làm công nhân, đi làm ăn xa chiếm tỉ lệ cao,ảnh hưởng không nhỏ
đến công tác thu hút tập hợp thanh niên tham gia và các hoạt động của đoàn,ảnh hưởng đến số
lượng và chất lượng sinh hoạt của Chi Đoàn hàng tháng.
PHẦN II:PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO
VÀ PHONG TRÀO TTN NHIỆM KỲ 2015-2016


1-Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết chỉ đạo của chi ủy và chương trình công
tác của BCH Đoàn |Xã,đẩy mạnh phong trào ,” 5 xung kích và 4 đồng hành”.
2-Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 85 năm ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh.
3-Triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào VHVN-TDTT-XKTN, phong trào đền ơn đáp nghĩa
,uống nước nhớ nguồn .Lập thành tích trào mừng kỉ niện 69 năm ngày thươn binh liệt sỹ 27/7.
4-Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thôn tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn
viên thanh niên .
5-Trong nhiệm kỳ 2015-2016 phấn đấu kết nạp 05-07 đoàn viên mới ,cử 03-05 đ/c đoàn viên ưu tú đi
học cảm tình đảng ,giới thiệu 03-05 đ/c sang chi bộ đề nghị xem xét kết nạp Đảng.
7-Tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho đội viên,thiếu niên nhi đồng và học sinh trong dịp hè ở khu
dân cư, theo chương trình tập huấn hàng năm .
8- Triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong
nhiệm kỳ 2015-2016 Theo tinh thần nghị quyết chi Đoàn đề ra.
Trên đây là báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2014-2015 dự
thảo phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2015-2016 của
BCH Chi đoàn, rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu .Trân tron đề nghị
cấp ủy và đoàn cấp trên thường xuyên quan tâm chỉ đạo .
T/M BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ

Hà Văn TiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×