Tải bản đầy đủ

BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT THI CÔNG TRÊN CAO

BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT THI CÔNG

GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG

MỤC LỤC
I.

GIỚI THIỆU NHỮNG VIỆC LÀM Ở TRÊN CAO...................................................................... 2
1. Quy định những việc làm trên cao: ....................................................................................... 2
2. Diễn giải trong an toàn lao động: ......................................................................................... 2

II. CÁC RỦI RO CÓ THỂ DẪN ĐẾN TAI NẠN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO: ........................... 3

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN THI CÔNG TRÊN CAO. ................................................... 4

IV. NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA KHI LÀM VIỆC Ở TRÊN CAO ……………….8

V. PHƯƠNG TIỆN PHÒNG NGỪA TAI NẠN KHI THI CÔNG TRÊN CAO …………...11

VI. M ỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI THI CÔNG TRÊN CAO………….17


VII. NHỮNG ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ………………………………………………………….18

SVTH: VÕ THỊ VÂN KIỀU

- MSSV: 15720821187 - LỚP : TCXD15LT

Trang ….


I. GIỚI THIỆU NHỮNG VIỆC LÀM Ở TRÊN CAO:
1.Quy định về những việc làm trên cao:
- Có rất nhiều công việc được thi công trên cao nhưng theo quy định thì:
+ Khi làm việc trên cao (từ 2 m trở lên) hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các
vật chướng ngại nguy hiểm, thì phải trang bị dây an toàn cho người lao động hoặc lưới bảo vệ.
+ Nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn, không cho phép người lao động làm việc
khi chưa đeo dây an toàn.
2. Diễn giải trong an toàn lao động:


Làm việc trên cao là công tác rất thường xuyên xảy ra trong xây dựng, đặc biệt là thi công
nhà cao tầng.Ngã cao là tai nạn rất phổ biến khi làm việc không đúng quy trình, biện pháp an toàn khi
làm việc trên cao.

II.CÁC RỦI RO CÓ THỂ DẪN ĐẾN TAI NẠN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO:
 Té ngã từ trên cao
 Công nhân làm việc trên cao không đảm bảo sức khỏe, chưa được huấn luyện về an toàn.


 Không sử dụng các phương tiện để làm việc trên cao.
 Thiếu hoặc không sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân như dây an toàn, giày, mũ … bảo
hộ lao động

 Công nhân không chấp hành nội qui an toàn lao động: làm việc trên cao không đeo dây an
toàn
 Sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân không đảm bảo an toàn. Phương tiện làm việc trên cao không đảm bảo an toàn.
 Vật rơi từ trên cao.

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN THI CÔNG TRÊN CAO:
 Tất cả công nhân phải được huấn luyện an toàn trước khi bắt đầu công việc và sinh hoạt đầu
mỗi buổi làm việc nếu công việc có rủi ro nguy hiểm cao.
 Không sử dụng rượu bia, chất kích thích trước khi và trong quá trình làm việc.
 Không hút thuốc trong quá trình làm việc.
 Phải được khám sức khỏe định kỳ.


BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT THI CÔNG

GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG


 Phải được trang bị đầy đủ dồ bảo hộ lao động.

 Khi thi công tại khu vực mép biên, ở độ cao so với mặt sàn hơn 2m , tất cả công nhân phải mang
và móc dây an toàn vào các vị trí chắc chắn.

SVTH: VÕ THỊ VÂN KIỀU

- MSSV: 15720821187 - LỚP : TCXD15LT

Trang ….


 Các cách móc dây an toàn đúng kỹ thuật:

 Phải đeo dây an toàn tại những nơi đã được qui định.
 Việc đi lại, di chuyển chỗ làm việc phải thực hiện theo đúng nơi, đúng tuyến qui định, cấm leo
trèo để lên xuống vị trí ở trên cao.
 Lên xuống ở vị trí trên cao phải có thang bắc vững chắc. Không được mang vác vật nặng, cồng
kềnh khi lên xuống thang.
 Cấm đùa nghịch, leo trèo qua lan can an toàn, qua cửa sổ.
 Nghiêm cấm công nhân thi công trên cùng một phương.


 Công nhân cần có túi đựng dụng cụ, đồ nghề, cấm vứt ném dụng cụ, đồ nghề hoặc bất kỳ vật gì
từ trên cao xuống.
 Lúc tối trời , mưa to, giông bão, hoặc có gió mạnh từ cấp 5 trở lên không đươc làm việc trên các
khu vực có rủi ro té ngã cao.
IV. NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA KHI LÀM VIỆC Ở TRÊN CAO:
 Công nhân thi công phải mang và móc dây an toàn.

 Phải lắp giàn giáo thi công để tạo ra chỗ làm việc
hoặc các phương tiện khác bảo đảm cho công nhân
thao tác và đi lại ở trên cao thuận tiện và an toàn.
 Việc đi lại, di chuyển chỗ làm việc phải thực hiện
theo đúng nơi, cấm leo trèo để lên xuống vị trí ở trên
cao.


 Các vị trí mép biên sàn phải lắp lan can an toàn, dây cứu sinh để công nhân làm việc an toàn.

 Nghiêm cấm đùa nghịch, leo trèo qua lan can an toàn, khu vực cảnh báo nguy hiểm.


 Nghiêm cấm vứt ném dụng cụ, đồ nghề hoặc bất kỳ vật gì từ trên cao xuống.
 Khi mưa to, giông bão, hoặc có gió mạnh từ cấp 5 trở lên không đươc làm việc trên giàn giáo
cao, hoặc các công việc có rủi ro cao về té ngã.

 Ban đêm, khu vực đi lại, di chuyển lên xuống các tầng và khu vực thi công phải cung cấp đầy đủ
ánh sáng cho công thi công.


V. PHƯƠNG TIỆN PHÒNG NGỪA TAI NẠN KHI THI CÔNG TRÊN CAO:
 Thường xuyên kiểm tra và loại bỏ những dây an toàn không đạt yêu cầu.

 Lan can an toàn phải được lắp khi vừa hoàn thành coffa đà biên.


BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT THI CÔNG

GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG


 Phải lắp cầu thang tạm lên sàn thi công.

 Cầu thang tạm phải đủ tay vịn

SVTH: VÕ THỊ VÂN KIỀU

- MSSV: 15720821187 - LỚP : TCXD15LT

Trang ….


 Chiều cao lan can 1,1m kể từ độ cao mặt sàn đến phía trên của tay vịn, khoảng cách giữa các
thanh nằm ngang là 0,45m.
 Giàn giáo thi công từ 2m trở lên phải có lan can an toàn, sử dụng tối thiểu 2 mâm và có cầu
thang lên xuống, bánh xe phải có khóa .Việc di chuyển giàn giáo phải làm từ từ. Cấm di chuyển
giàn giáo nếu trên đó có người, vật thiết bị…


 Giàn giáo bao che phải được lắp đặt cao hơn mặt sàn từ 1 đến 2 thân
 Phải có lưới hứng vật rơi bên ngoài giàn giáo.
 Giàn giáo phải được liên kết thành khối và neo, cùm chắc chắn vào công trình.
 Lưới hứng giàn giáo bao che phải bao che kín, buộc chắc.
 Đối với giàn giáo bao che phải có lưới hứng chống vật rơi (Cứ hai sàn là 1 lưới hứng chống vật
rơi)
GSKT, ATV phải thực hiện kiểm tra giàn giáo bao che, giá đỡ định kỳ ( theo quy định của công
ty ).


 Các dây cảnh báo và dây cứu sinh phải được lắp tại các vị trí có rủi ro cao như té ngã và vật rơi
để cảnh báo và đảm báo cho công nhân thi công được an toàn.

 Lắp đặt các biển cảnh báo về làm việc trên cao để nâng cao ý thức cho công nhân thi công trên
công trường.


 Tất cả các lổ kỹ thuật phải được thi công để lớp sắt chờ theo đúng thông báo xử lý lổ kỹ thuật
của công ty.

VI. M ỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI THI CÔNG TRÊN CAO:

Công nhân thi công tại mép biên, treo móc dây an toàn


Dụng cụ thi công và lắp đặt được treo buộc cẩn thận tránh rơi cao
VII. NHỮNG ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

 Hằng tuần người lao động sẽ phải tham gia một buổi huấn luyện an toàn chung với các
đơn vị khác nhằm cũng cố kiến thức an toàn cũng như cập nhật các thông tin khác về an
toàn.
 Huấn luyện an toàn theo công việc: Tùy theo công việc được phân công, người lao động
sẽ được phổ biến các kiến thức an toàn phù hợp – nội dung kiến thức an toàn này là nội
dung đã thống nhất của cuộc họp phân tích an toàn công việc (JSA)
 Thiết bị điện phải được kiểm tra an toàn điện định kỳ hằng tháng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×