Tải bản đầy đủ

14SHH bao cao thang 12

ĐOÀN THCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KHOA SINH HỌCCÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BCH CHI ĐOÀN 14SHH
⃰⃰

BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 12
( TỪ 15 /12/2016 ĐẾN 15/01/2017)
I.
II.

TÌNH HÌNH CHUNG:
- Chi Đoàn tập trung ôn thi cho HKI.

- Triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã thông qua.
CÁC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRONG THÁNG 12:
- Tổ chức CTTN “SH yêu thương” với hai hoạt động “ Bạn muốn hẹn
hò” phiên bản 14SHH mở rộng và “Đánh thức hạt mầm trong bạn”.
- Phổ biến cho Đoàn viên tham gia Chiến dịch Xuân Tình Nguyện

III.

2017.
CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI:
- Tiếp tục riển khai công trình thanh niên với hai hoạt động “ Bạn muốn
hẹn hò” phiên bản 14SHH mở rộng và “Chia sẻ kỉ năng” – nhằm tạo
động lực cho các bạn Đoàn viên phấn đấu trong học tập , khám phá ra
tiềm năng bản thân để phát triển hơn, xử lý tốt các vấn đè trong cuộc
sống.
- Tuyên truyền cho chương trình “Sinh viên với pháp luật” được tổ

IV.

chức vào tháng 3 sắp tới.
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ:
 Những mặt hạn chế :
- Số lượng Đoàn viên Chi Đoàn khá đông nên công tác truyền thông
còn nhiều hạn chế.


- Khâu chuẩn bị cho công trình thanh niên còn nhiều thiếu sót.
 Những mặt tích cực:
- CTTN tổ chức thành công và nhận được nhiều phản hồi tốt từ các bạn
ĐVTN
- Tổ chức được các hoạt động trong tháng và thu hút nhiều bạn Đoàn
viên tham gia.
TM BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
LÊ KIM KHÁNH
`Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×