Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB CHỈNH SỬA ẢNH CANVA BÀI 7

Chỉnh sửa lại ảnh đã làm và xuất ảnh hoàn chỉnh
Xuất ảnh theo trình tự sau:
Đặt lại tên cho dễ tìm ảnh >>> Đăng >>> Tải xuống >>> PNG >>> Nút Tải
xuống

Sau khi đã tải ảnh về, tiếp tục lên Drive và thao tác:
New >>> Files upload >> Chọn ảnh từ máy
Khi tải lên nếu không thấy thì reset lại trang. Khi thấy ảnh thì thao tác:
Click chuột phải vào ảnh >>>> Get shareable link >>> bật On >>> Vào Sharing
settings >>> chuyển sang edit >>> Copy link gửi cho người cần ảnh qua mess
Chỉnh sửa ảnh đã làm:
Vào trang chủ canva và lướt xuống dưới sẽ thấy các ảnh mình đã làm và click vào
ảnh cần chỉnh sửa. Ví dụ như các ảnh phía dưới đây.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×