Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB CHỈNH SỬA ẢNH CANVA BÀI 3

Bài 3: Thứ tự để tạo một bức ảnh hoàn chỉnh
Thứ tự của một bức ảnh hoàn chỉnh như sau: ( Note lại những đầu dòng các bước
trên vì mỗi bài sau sẽ làm rõ cho từng bước
1/ Chọn kích thước của bức ảnh
Ở bước này cần lưu ý: Có 3 đơn vị kích thước của bức ảnh: px, cm, mm.
Cần cẩn thận để ý tránh việc nhầm đơn vị gây sai kích thước ảnh.
Khi tạo ảnh có thể tạo kích thước ảnh lớn hơn nhưng cùng kích cỡ để ảnh
được nét hơn. Ví dụ yêu cầu ảnh là 300px*400px có thể tạo ảnh bằng kích cỡ
900px*1200px.
2/ Tạo ảnh.
Các nguyên liệu chủ yếu để tạo một bức ảnh gồm có: Back sau, chữ, logo có
theo kèm, kí hiệu, kí tự,…
3/ Xuất ảnh
Tải ảnh về máy và đăng ảnh lên drive và gửi đường link.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×