Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN MÔN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỆM THUỐC TÂY

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
KHOA: AN TOÀN THÔNG TIN


ĐỒ ÁN MÔN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỆM THUỐC TÂY

Giảng viên hướng dẫn:

Ths. Trần Văn Minh

LỜI MỞ ĐẦU
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tâyTrước đây, do điều kiện thực tế không cho phép nên máy tính chưa được sử dụng rộng rãi
trong các hệ thống quản lý cho nên các hệ thống quản lý thường được thực hiện một cách thủ
công nên thường xảy ra tình trạng nhầm lẫn, sơ xuất và chồng chéo dữ liệu lên nhau. Ngày nay,
cùng với sự phát triển về mọi mặt của xã hội, ngành Công Nghệ Thông Tin đã và đang trở
thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống con người.
Y tế thuộc lĩnh vực dịch vụ xã hội, hầu hết các mảng hoạt động của khu vực y tế đều gắn
liền với việc tiếp nhận, tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin, do vậy việc ứng dụng công nghệ
thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững và có hiệu quả của hệ thống y tế
nói chung và từng tiệm thuốc tây nói riêng.
Xuất phát từ nhu cầu ứng dụng công nghệ hiện đại, mở rộng và hội nhập y tế, việc quản lý
khối lượng dữ liệu ngày một lớn, nhóm em đã làm đề tài: “Phân tích thiết kế hệ thống quản lý
tiệm thuốc tây”.
Đề tài được nghiên cứu thông qua quá trình phân tích và thiết kế bài toán chương trình
quản lý tiệm thuốc. Từ đó góp phần giúp cho việc quản lý trở nên đơn giản hơn, chính xác,
chuyên nghiệp và giảm bớt được các chức năng hoạt động thủ công. Các công việc thủ công sẽ
được phần mềm thực hiện làm năng suất công việc được cải thiện đáng kể cũng như tăng cao
hiệu quả phục vụ.
Đề tài được chia làm 3 chương:
Chương 1: Mô tả bài toán
Chương 2: Thiết kế hệ thống
Chương 3: Kết luận

LỜI CẢM ƠN

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


Thực tế luôn cho thấy, sự thành công nào cũng gắn liền với sự hỗ trợ, giúp đỡ của những
người xung quanh dù cho sự giúp đỡ đó là ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp. Trong suốt thời
gian từ khi bắt đầu làm đồ án môn học cho đến khi hoàn thành, chúng em đã nhận được nhiều
sự quan tâm, chỉ bảo, giúp đỡ của thầy cô, anh chị khóa trên và bạn bè xung quanh.
Chúng em xin chân thành cảm ơn Ths. Trần Văn Minh đã giảng dạy và hướng dẫn tạo mọi
điều kiện thuận lợi giúp đỡ chúng em trong quá trình thực hiện đồ án môn học.
Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn đồ án môn học của chúng em còn nhiều thiếu
sót. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy giáo bộ môn.

Xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1 : MÔ TẢ BÀI TOÁN


1.1 Yêu cầu khách hàng:
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu của một hệ thống quản lý bán hàng:
- Nhân viên bán hàng có thể tìm kiếm thông tin thuốc, thanh toán đơn hàng.
- Nhân viên quản lý kho có thể thực hiện các nhiệm vụ quản lý kho hàng như : nhập, xuất,
thống kê, viết báo cáo,…
- Nhân viên kế toán có thể thực hiện các nhiệm vụ quản lý ngân sáng cửa tiệm như: quản lý
chi tiêu quý, tiền nhập hàng, thu nhập theo ngày/tháng/năm, viết báo cáo,…
- Nhân viên quản lý hệ thống có thể làm các nhiệm vụ: chỉnh sửa thông tin và trạng thái
thuốc, nhập thông tin thuốc, xóa thuốc, tạo tài khoản cho nhân viên,…
- Chủ tiệm thuốc sẽ nắm rõ được dữ liệu của hệ thống, đọc được các báo cáo được gửi lên,
quản lý khâu nhân sự,…

1.2 Yêu cầu chung:

-

Xây dựng hệ thống quản lý tiệm thuốc tây phãi đảm bảo các yếu tổ cơ bản:
 Giao diện dễ sử dụng đối với nhân viên tiệm thuốc.
 Qúa trình thao tác, xử lý nhanh.
 Đảm bảo tính an toàn và chính xác.
 Phải đưa ra được các thông tin cần thiết về quầy thuốc, loại thuốc.
 Các phiếu nhập, xuất phãi đưa ra được các thông tin cần thiết.
 Báo cáo phải xác định được chính xác về quá trình nhập, xuất, tồn kho,..
 Qúa trình cập nhập, sửa, xóa dễ dàng.

-

Nhiệm vụ mà đề tài này tập trung nghiên cứu là: nhiệm vụ bán thuốc, quản lý thuốc trong
kho, quản lý nhập xuất thuốc.

-

Trình tự các công việc phải làm trong việc quản lý tiệm thuốc tây:
 Nhiệm vụ bán thuốc:

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


 Việc bán thuốc do nhân viên bán hàng ( dược sĩ ) phụ trách. Hàng ngày, theo
các đơn thuốc hoặc triệu chứng của khách hàng mà bán thuốc cho khách
hàng.
 Tùy theo tình trạng sức khỏe và yêu cầu của khách hàng mà nhân viên bán
hàng bán thuốc cho khách hàng sử dụng:
-

Nếu khách hàng có đơn thuốc của bác sĩ và yêu cầu lấy thuốc đúng
như vậy thì bán thuốc theo toa thuốc.

-

Nếu khách hàng có đơn thuốc của bác sĩ nhưng mong muốn lấy với
liều lượng nhiều hơn thì tư vấn và bán thuốc theo yêu cầu của khách
hàng.

 Sau khi nhận đơn thuốc hoặc tình trạng sức khỏe của khách hàng thì nhân
viên bán hàng tìm kiếm thông tin thuốc phù hợp với tình trạng của khách
hàng sau đó lập hóa đơn giao dịch.
 Nhập, xuất và quản lý thuốc trong kho:
 Nhân viên quản lý hệ thống chịu trách nhiệm cập nhập thông tin thuốc, tình
trạng thuốc, số lượng thuốc sau mỗi lần lập hóa đơn.
o Nếu như loại thuốc nào đó còn quá ít hoặc hết phãi cập nhập ngay
và báo cho phía kho để xác nhận.
 Nhân viên quản lý kho có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng thuốc thường xuyên:
o Nếu loại thuốc nhập vào đủ chất lượng theo yêu cầu thì sẽ nhập và
phân loại theo từng nhóm thuốc và đưa vào kho lưu trữ.
o Nếu loại thuốc nhập vào không đủ chất lượng thì sẽ hoàn trả lại
thuốc.
o Định kỳ kiểm kê thuốc trong kho và loại đi những thuốc không
còn đảm bảo chất lượng.
 Kiểm tra số lượng thuốc và tình trạng của thuốc để thống kê và lập báo cáo.
 Báo cáo lãnh đạo:
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


 Nhân viên quản lý kho sau khi lập phiếu nhập xuất hàng, thống kê thì lập
báo cáo và gửi về cho chủ tiệm thuốc để xác nhận và nắm rõ tình trạng và số
lượng thuốc trong kho.
 Nhân viên kế toán sau khi thống kê lại doanh thu theo tuần, tháng, năm;
doanh thu dùng để nhập thuốc; ngân sách trả lương cho nhân viên thì lập báo
cáo và gửi về cho chủ tiệm thuốc để xác nhận và nắm rõ tình hình doanh thu.
 Nhân viên quản lý hệ thống gửi báo cáo về quản lý nhân sự ( thêm hoặc bớt
nhân viên) cho chủ tiệm thuốc để xác nhận và nắm bắt được số lượng nhân
viên hiện có của mình.

1.3 Các chức năng của hệ thống:
 Quản trị hệ thống:
-

Cập nhập nhân viên.

-

Cập nhập thông tin thuốc.

-

Chức năng gửi và nhận báo cáo.

-

Chức năng hỗ trợ các vấn đề quản lý tài chính.

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


-

Chức năng hỗ trợ các vấn đề quản lý lưu trữ dữ liệu cho kho.

 Cập nhập dữ liệu:
-

Cập nhập và lưu trữ thông tin thuốc, bệnh.

-

Cập nhập và lưu trữ dữ liệu khách hàng.

-

Cập nhập và lưu trữ dữ liệu nhân viên.

-

Tìm kiếm và làm báo cáo.

 Phục vụ quá trình giao dịch mua bán:
-

Lập hóa đơn.

-

Mua hàng.

-

Tìm kiếm.

-

Đăng ký và đăng nhập.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.1 Các tác nhân:
-

Khách hàng;

-

Nhân viên bán hàng ( dược sĩ);

-

Nhân viên quản lý kho;

-

Nhân viên kế toán;

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


-

Nhân viên quản lý hệ thống;

-

Chủ tiệm thuốc.

2.1.1 Nhân viên bán hàng:
-

Nhân viên bán hàng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cấp cho từng nhân
viên.

-

Nhân viên bán hàng có nhiệm vụ tư vấn và bán thuốc cho khách

2.1.2 Nhân viên quản lý kho:
-

Đăng nhập vào hệ thống.

-

Lập phiếu nhập, xuất hàng.

-

Bên quản lý kho có nhiệm vụ kiểm kê hàng nhập và phân phối theo tên thuốc, số lượng,
nhà sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, xuất xứ,..

-

Thống kê số lượng hàng tổn trong kho.

-

Lập báo cáo gửi cho chủ tiệm vào mỗi tuần, mỗi tháng,..

2.1.3 Nhân viên kế toán:
-

Kế toán đăng nhập vào hệ thống.

-

Có nhiệm vụ tính tổng doanh thu thu được từ việc bán thuốc và chi tiêu để nhập thuốc về.

-

Quản lý ngân sách trả tiền lương cho nhân viên.

-

Hàng quý sẽ nộp thuế cho nhà nước.

-

Viết báo cáo tiền thu, tiền chi, doanh thu gửi về cho chủ tiệm.

2.1.4 Nhân viên quản lý hệ thống:
-

Chỉnh sửa thông tin hoặc trạng thái của thuốc, nhập thông tin thuốc mới nhập.

-

Cập nhập thông tin về bệnh.

-

Tạo tài khoản cho nhân viên.

2.1.5 Chủ tiệm thuốc:
-

Có nhiệm vụ điều hành tiệm thuốc.

-

Có thể tuyển thêm hoặc cắt bớt số lượng nhân viên.

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


-

Đọc báo cáo được gửi lên.

-

Truy cập vào dữ liệu của nhà thuốc.

2.2 Biểu đồ Usecase:
2.2.1 Xác định Usecase cho từng tác nhân:
2.2.1.1 Nhân viên bán hàng:
-

Đăng nhập;

-

Tìm kiếm thông tin thuốc;

-

Lập hóa đơn giao dịch.

2.2.1.2 Nhân viên quản lý hệ thống:
-

Đăng nhập;

-

Chỉnh sửa thông tin thuốc;

-

Cập nhập thông tin thuốc mới;

-

Xóa thuốc;

-

Tạo tài khoản cho nhân viên mới.

2.2.1.3 Nhân viên quản lý kho:
-

Đăng nhập;

-

Lập phiếu nhập hàng;

-

Lập phiếu xuất hàng;

-

Thống kê số lượng tồn;

-

Tìm thuốc ( theo xuất xứ, số lượng, hạn sử dụng);

-

Lập báo cáo gửi chủ tiệm thuốc.

2.2.1.4 Nhân viên kế toán:
-

Đăng nhập;

-

Thu tiền;

-

Quản lý doanh thu (theo tuần/tháng/năm);

-

Quản lý ngân sách dùng để mua thuốc;

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


-

Quản lý ngân sách trả lương cho nhân viên;

-

Lập báo cáo gửi chủ tiệm thuốc.

2.2.1.5 Chủ tiệm thuốc:
-

Quản lý nhân sự (thêm/bớt nhân viên);

-

Quản lý các báo cáo từ kế toán;

-

Quản lý các báo cáo từ nhân viên quản lý kho;

-

Truy cập vào dữ liệu của hiệu thuốc.

2.2.2 Mô tả Usecase:
UC1: Đăng nhập:
1. Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.
2. Hiển thị form đăng nhập để điền tài khoản và mật khẩu.
3. Người dùng nhập thông tin cần thiết và ấn đăng nhập.
UC2: Tìm thuốc:
1. Người dùng kích hoạt hệ thống.
2. Ghi tên thuốc vào ô tìm kiếm.
3. Chọn tìm thuốc theo tên / nhà sản xuất / xuất sứ.
4. Ấn xác nhận.
5. Hệ thống hiển thị thông tin thuốc bao gồm tên thuốc / nhà sản xuất / xuất sứ / hạn sử dụng.
UC3: Lập hóa đơn:
1. Nhân viên bán hàng đăng nhập vào hệ thống.
2. Chọn loại thuốc phù hợp với bệnh hay yêu cầu của khách hàng.
3. Chọn xác nhận để lập hóa đơn.
UC4: Cập nhập thông tin thuốc mới:
1. Nhân viên quản lý hệ thống đăng nhập vào hệ thống.
2. Chọn giao diện thêm thông tin thuốc.
3. Hệ thống hiển thị form để điền.
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


4. Nhân viên quản lý hệ thống điền các thông tin cần thiết và ấn xác nhận.
5. Hệ thống thông báo thành công sẽ cật nhập dữ liệu vào.
UC5: Chỉnh sửa thông tin thuốc:
1. Nhân viên quản lý hệ thống đăng nhập vào hệ thống.
2. Chọn thuốc cần chỉnh sửa thông tin và bấm chỉnh sửa.
3. Hệ thống hiện form để chỉnh sửa.
4. Nhân viên sửa xong sẽ ấn cập nhật để hoàn tất.
5. Hệ thống thông báo thành công và lưu dữ liệu lại.
UC6: Xóa thuốc:
1. Nhân viên quản lý hệ thống đăng nhập vào hệ thống.
2. Chọn giao diện xóa thông tin thuốc.
3. Hệ thống hiển thị các thuốc có trong dữ liệu.
4. Nhân viên chọn thuốc cần xóa và ấn xóa.
5. Hệ thống thông báo hoàn tất và xóa dữ liệu.
UC7: Lập phiếu nhập hàng:
1. Quản lý kho đăng nhập.
2. Chọn Lập phiếu nhập hàng.
3. Hệ thống hiển thị form nhập hàng.
4. Quản lý kho điền vào và ấn xác nhận để gửi phiếu nhập hàng.
5. Hệ thống sẽ lưu xác thành công.
UC8: Lập phiếu xuất hàng:
1. Quản lý kho đăng nhập.
2. Chọn Lập phiếu xuất hàng.
3. Hệ thống hiển thị form xuất hàng.
4. Quản lý kho điền vào và ấn xác nhận để gửi phiếu xuất hàng.
5. Hệ thống sẽ lưu xác nhận thành công.
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


UC9: Thống kê số lượng tồn:
1. Quản lý kho đăng nhập.
2. Chọn thống kê số lượng tồn.
3. Hệ thống sẽ hiển thị hàng tồn còn trong kho.
UC10: Lập báo cáo:
1. Người dùng đăng nhập.
2. Chọn lập báo cáo.
3. Hệ thống hiển thị form chọn mẫu báo cáo( kế toán / kho).
4. Người dùng chọn mẫu.
5. Hệ thống hiển thị form báo cáo.
6. Người dùng điền và ấn gửi.
7. Hệ thống sẽ gửi báo cáo đến chủ tiệm.
UC11: Quản lý doanh thu:
1. Kế toán đăng nhập vào hệ thống.
2. Chọn giao diện quản lý doanh thu.
3. Hệ thống sẽ hiển thị doanh thu theo thời gian.
UC12: Quản lý ngân sách mua thuốc:
1. Kế toán đăng nhập vào hệ thống.
2. Chọn giao diện ngân sách.
3. Hệ thống sẽ hiển thị ngân sách.
4. Quản lý chọn ngân sách mua thuốc.
5. Hệ thống sẽ hiện các chi tiêu mua thuốc theo thời gian.
UC13: Quản lý ngân sách trả lương:
1. Kế toán đăng nhập vào hệ thống.
2. Chọn giao diện ngân sách.
3. Hệ thống sẽ hiển thị ngân sách.
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


4. Quản lý chọn ngân sách trả lương.
5. Hệ thống sẽ hiển thị lịch sử đã trả lương cho nhân viên theo thời gian.
6. Kế toán chọn thao tác thực hiện trả lương.
7. Hệ thống sẽ hiện giao diện trả lương.
8. Kế toán điền số tiền lương nhân viên được nhận và lưu lại.
9. Hệ thống tính toán và trừ ngân sách đi để trả lương . thông báo thành công.
UC14: Quản lý nhân sự:
1. Chủ tiệm đăng nhập.
2. Vào giao diên quản lý nhân sự.
3. hệ thống hiển thị thông tin các nhân sự trong cửa tiệm và các công cụ quản lý.
4. Chủ tiệm có thể chọn thay đổi , thêm , bớt nhân viên và xác nhận.
5. Hệ thống sẽ lưu lại dữ liệu.
UC15: Quản lý báo cáo:
1. Chủ tiệm đăng nhập.
2. Vào giao diện quản lý.
3. Hệ thống hiển thị các công cụ quản lý.
4. Chủ tiệm chọn xem báo cáo.
5. Hệ thống hệ thống hiển thị các bản báo cáo đã được gửi tới.
6. Có thể xem và phản hồi.
7. Hệ thống thực hiện yêu cầu và lưu lại dữ liệu.
2.2.3 Xây dựg mô hình Usecase của mỗi tác nhân:

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


Mô hình Usecase tổng quát:

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


2.2.4 Xây dựng mô hình Usecase:

Biểu đồ usecase mức 1:

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


Biểu đồ Usecase mức 2:

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


Biểu đồ UseCase mức 3:

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


2.3 Biểu đồ lớp:
2.3.1 Tìm lớp:
-

Lớp Người dùng (Nguoidung):
 Tài khoản đăng nhập (taiKhoanDN).
 Mã người dùng (maND).
 Mật khẩu (matKhau).
 Họ và tên (hoTen).
 Vai trò (vaiTro).

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


 Ngày sinh (ngaySinh).
-

Lớp Nhân viên bán hàng (nvBanHang) kế thừa từ lớp người dùng.

-

Lớp Nhân viên quản lý kho (nvQuanLyKho) kế thừa từ lớp người dùng.

-

Lớp Nhân viên kế toán (nvKeToan) kế thừa từ lớp người dùng.

-

Lớp Nhân viên quản lý hệ thống (nvQuanLyHeThong) kế thừa từ lớp người dùng.

-

Lớp Chủ tiệm thuốc (chuTiemThuoc) kế thừa từ lớp người dùng.

-

Lớp Khách hàng.

-

Lớp Thuốc (Thuoc) gồm các thông tin:
 Mã thuốc (maThuoc).
 Tên thuốc (tenThuoc).
 Số lượng thuốc (soLuong).
 Hạn sử dụng (hanSuDung).
 Nhà sản xuất (nhaSanXuat).
 Tình trạng (còn hay hết) (tinhTrang).
 Gía bán (giaBan).

-

Lớp Hóa đơn (HoaDon) gồm các thông tin:
 Mã hóa đơn (maHD).
 Ngày lập hóa đơn (ngayLap).

-

Lớp Chi tiết hóa đơn (chiTietHoaDon) kế thừa từ lớp hóa đơn và thêm thông tin:
 Mã thuốc (maThuoc).
 Số lượng (soLuong).
 Gía bán (giaBan).
 Thành tiền (thanhTien).

-

Lớp Phiếu nhập hàng(phieuNhapHang) kế thừa thông tin từ thuốc và thêm các thông tin:
 Ngày nhận hàng (ngayNhanHang).

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


 Số lượng nhập (soLuongNhap)
 Đơn giá (donGia).
-

Lớp Phiếu xuất hàng (phieuXuatHang) kế thừa thông tin từ thuốc và thêm các thông tin:
 Ngày xuất hàng (ngayXuat).
 Số lượng xuất hàng (soLuongXuat).

2.3.2 Biểu đồ lớp giữa các thực thể:

2.3.3 Biểu đồ lớp dựa vào ca sử dụng:
UC1: Ca sử dụng đăng nhập hệ thống
- Lớp biên: W_NSD
- Lớp điều khiển: C_NSD
- Lớp thực thể: Nguoidung

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


UC2: Tìm kiếm Thuốc
- Lớp biên: W_TimKiem
- Lớp điều khiển: C_TimKiem
- Lớp thực thể: Thuoc

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


UC3: Lập hóa đơn:


Lớp biên:W_LaphoadonLớp điều khiển :C_LaphoadonLớp thực thể: Chitiethoadon

UC4: Thêm Thuốc
- Lớp biên: W_ThemThuoc
- Lớp điều khiển: C_ThemThuoc
- Lớp thực thể: Thuoc

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


UC5: Cập nhật Thuốc
- Lớp biên: W_CapnhatThuoc
- Lớp điều khiển: C_CapnhatThuoc
- Lớp thực thể: Thuoc

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tiệm thuốc tây


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×