Tải bản đầy đủ

Kế hoạch ứng dụng BIM tại tên DOANH NGHIỆP

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BIM CHO
I. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BIM:
 Đối tượng: Áp dụng cho QLDA tại .
 Công việc cụ thể:
- Chuẩn hóa đầu vào từ đơn vị tư vấn, chuẩn hóa đầu ra hệ thống thông tin tài liệu thiết kế phát
hành ra bằng cách sử dụng mô hình BIM.
- Kiểm tra tự động giao cắt hình học giữa các bộ môn trên mô hình BIM nền tảng Revit => Hạn chế
sai sót.
- Xây dựng quy trình phối hợp trên môi trường dữ liệu chung BIM 360 => Rút ngắn thời gian kiểm
soát thiết kế, phê duyệt thiết kế.
 Lý do lựa chọn phạm vi áp dụng như trên là vì:
- NẾU CHỌN SAI PHẠM VI ỨNG DỤNG, VIỆC ÁP DỤNG BIM SẼ KHÔNG KHẢ THI
- Thực tế hiện nay khó khăn lớn nhất ảnh hướng đến các dự án tại Việt Nam là thiếu tiêu chuẩn
chung về tài liệu thiết kế và thiếu sự phối hợp giữa các bên với nhau dễ gây nên chậm trễ, lãng
phí tiền do chỉnh sửa khớp nối chứ không phải vấn đề kỹ thuật thi công công trình và dự toán.
- Tại tiến độ được đặt lên hàng đầu, chất lượng rất nghiêm ngặt nên
không thể áp dụng BIM vào toàn bộ quy trình truyền thống hiện tại của .
Mặt khác, áp dụng BIM toàn bộ yêu cầu thời gian dài tính theo đơn vị năm với nhiều thay đổi
công nghệ, con người và quy trình, pháp lý đầu tư nên không thể áp dụng BIM full tính năng và
Việt Nam cũng như hiện tại.
- Khi áp dụng BIM, chức năng phần mềm rất phức tạp, là các chuỗi phần mềm được phát triển ở

nước ngoài (Mỹ, Châu Âu) khác biệt về quy trình tiêu chuẩn, kỹ thuật, dữ liệu do đó không tạo
được ưu thế vượt trội khi áp dụng vào các dự án của , khi mà ở Việt Nam,
cấu tạo công trình thường không phức tạp, vật liệu, cấu kiện được thi công tại chỗ với vật liệu
Gạch, Vữa, Xi măng, Thép… Ở các nước có BIM phát triển thì chủ yếu áp dụng cấu tạo nhà lắp
ghép, chế tạo sẵn, phức tạp.
- Quản lý thi công, quản lý nhà thầu phụ linh hoạt, có tính tùy biến cao, sẽ gây ra khó khăn nếu áp
dụng quy trình chặt chẽ.
- Hệ thống nhân sự của luân chuyển thường xuyên, nếu đào tạo con người
kéo dài đòi hỏi trình độ cao, chuyên môn nghề nghiệp, nghiệp vụ BIM cao.
II. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG BIM CHO :
 Ứng dụng một chuẩn dữ liệu chung, sử dụng được môi trường dữ liệu chung BIM 360 song song với
Dataroom.
 Phối hợp kiểm tra khắc phục ngay các sai sót giữa các bộ môn trên mô hình BIM ngay trong quá trình
thiết kế của đơn vị TVTK và QLDA.
 Rút ngắn thời gian kiểm soát hồ sơ, hạn chế sai sót khi đưa thông tin ra công trường, rút ngắn thời
gian xử lý sai sót.
III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG KẾ HOẠCH TỔNG THỂ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG: Chia làm 3 giai đoạn: Ngắn
hạn – Trung hạn – Dài hạn
 Giai đoạn 1: (Ngắn hạn 2 tháng): Nghiên cứu (Hiện nay đang thực hiện giai đoạn này)
o Bước 1: Lập kế hoạch nghiên cứu tổng thể và ngắn hạn, xin phê duyệt kế hoạch tổng thể
và ngắn hạn.
o Bước 2: Thực hiện nghiên cứu ngắn hạn,
o Bước 3: Báo cáo kết quả nghiên cứu với Lãnh Đạo, xin ý kiến phê duyệt kế hoạch Trung
hạn.
 Giai đoạn 2: (Trung hạn 1 năm): Thí điểm.


IV.

V.

VI.

VII.

o Bước 1: Lập kế hoạch triển khai thí điểm dự án , xin phê duyệt.
o Bước 2: Thực hiện dự án thí điểm song song dự án thực tế.
o Bước 3: Báo cáo kết quả thí điểm với Lãnh Đạo, xin ý kiến phê duyệt kế hoạch dài hạn.
 Giai đoạn 3: (Dài hạn): Áp dụng đại trà.
o Bước 1: Lập kế hoạch áp dụng.
o Bước 2: Áp dụng.
NGUỒN LỰC LIÊN QUAN
 Tổ nghiên cứu ứng dụng BIM
 Phòng Kiểm soát thiết kế, Kiểm soát hồ sơ
 Tư vấn thiết kế có năng lực công nghệ BIM
 Ban quản lý các dự án tại công trường.
 Đơn vị tư vấn giải pháp BIM (Cũng là nhà cung cấp phần mềm)
CHUẨN BỊ MÁY MÓC CÔNG NGHỆ.
 Máy móc đồng bộ theo từng giai đoạn.
 Giải pháp phần mềm nền tảng Autodesk..
NGÂN SÁCH
 Chi phí máy móc công nghệ ước tính: 60.000 USD (chưa tính chi phí lương và kinh phí hợp tác
chuyên gia chuyển giao công nghệ)
Giai đoạn 1: Không đáng kể
Giai đoạn 2: 11,5 tỷ VNĐ (Chi phí máy móc thiết bị và lương)
Giai đoạn 3: Chưa ước tính.
 Chi tiết kinh phí điều chỉnh theo từng giai đoạn thực hiện.
ĐỀ XUẤT
 Tổ công tác nghiên cứu triển khai ứng dụng BIM kính đề nghị lãnh đạo công ty xem xét thông qua kế
hoạch TỔNG THỂ này làm tiền đề thực hiện các bước tiếp theo.

Ý KIẾN LÃNH ĐẠO

NGƯỜI ĐỀ XUẤTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×