Tải bản đầy đủ

Mu giao an

MẪU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY (THAM KHẢO VẬN DUNG)
Ngày soạn:………
Tên Chủ đề dạy học:………………..
1. Mục tiêu bài học: Sau bài học, HS cần đạt được:
1.1. Về kiến thức
1.2. Về kĩ năng
1.3. Về thái độ
1.4. Dự kiến các năng lực có thể phát triển cho HS
2. Chuẩn bị phương tiện
- Đối với GV:
- Đối với HS:
3. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
………………………………………….
4. Hoạt động dạy học
4.1. Khởi động
Bước 1:….
Bước 2:…..
Bước 3: …..
Bước 4:……
4.2. Ôn luyện, củng cố kiến thức
Hoạt động 1: Tên HĐ, nội dung của chủ đề dạy học

Tổ chức hoạt động theo các bước sau:
Bước 1: Xác định và giao nhiệm vụ học tập.
Bước 2: Tổ chức hướng dẫn HS giải quyết nhiệm vụ
Bước 3: Trình bày, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
Bước 4: Đánh giá, tổng kết và chốt kiến thức
Hoạt động 2: Tên HĐ
(Các bước tổ chức hoạt động tương tự như hoạt động 1)
Hoạt động 3: Tên HĐ
(Các bước tổ chức hoạt động tương tự như hoạt động 1)
……………….

4.3. Luyện tập
Bước 1: Xác định nội dung, hình thức luyện tập kiến thức.
Bước 2: Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập
Bước 3: HS kết quả thực hiện nhiệm vụ
Bước 4: Đánh giá.

4.4. Vận dụng
1


Tạo cơ hội cho HS vận dụng những kiến thức, kĩ năng, thể nghiệm giá trị
đã được học vào trong cuộc sống thực tiễn ở gia đình, nhà trường và cộng đồng.
Với hoạt động này, HS có thể thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm, có thể
thực hiện với bạn bè trong lớp, trong phòng ở, thầy cô giáo, hoặc xã hội.
4.5. Tìm tòi, mở rộng
Khuyến khích HS tiếp tục tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức, ngoài kiến
thức đã học trong chủ đề, nội dung dạy học.
GV giao cho HS những nhiệm vụ nhằm bổ sung kiến thức và hướng dẫn
các em tìm những nguồn tài liệu khác, cung cấp cho HS nguồn sách tham khảo
và nguồn tài liệu trên mạng để HS tìm đọc thêm.
Phương thức hoạt động là làm việc cá nhân (hoặc theo nhóm), chủ yếu
làm ở nhà.
Lưu ý: GV có thể thiết kế, thực hiện mẫu giáo án linh hoạt, mềm dẻo
và sáng tạo.

2


Tiến trình hoạt động dạy học theo mô hình Trường học mới Việt Nam bao


gồm 5HĐ, 4 bước trong một HĐ
Hoạt động 1: Khởi động
Hoạt động này nhằm giúp học sinh (HS) huy động những kiến thức, kĩ năng,
kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề có nội dung liên quan đến chủ đề, nội
dung dạy học.
Giáo viên (GV) nêu các câu hỏi gợi mở hoặc yêu cầu HS đưa ra ý kiến nhận xét
về các vấn đề liên quan đến nội dung kiến thức trong chủ đề.
Cần hướng dẫn tiến trình hoạt động khởi động của HS thông qua hoạt động cá
nhân hoặc nhóm được tổ chức linh hoạt sao cho vừa giúp các em huy động kiến
thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân, vừa xây dựng được ý thức hợp tác, tinh
thần học tập lẫn nhau trong HS.
Hoạt động 2: Ôn luyện, củng cố kiến thức
Hoạt động này giúp HS ôn luyện, củng cố nội dung kiến thức của chủ đề, rèn
luyện năng lực cảm nhận, cung cấp cho HS cơ sở khoa học của những kiến thức
được đề cập đến trong chủ đề.
Có thể đặt các loại câu hỏi để HS tìm hiểu kiến thức liên quan trực tiếp đến các
nội dung trong chủ đề, nội dung dạy học hoặc câu hỏi sáng tạo khuyến khích các
em tìm hiểu thêm kiến thức liên quan ngoài nội dung trình bày trong chủ đề, nội
dung dạy học.
Cần nêu nhiệm vụ cụ thể và hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm để thực hiện
nhiệm vụ. Kết thúc hoạt động, HS phải trình bày kết quả thảo luận với GV.
Hoạt động 3: Luyện tập
Hoạt động này yêu cầu HS phải vận dụng những kiến thức đã tiếp thu, ôn luyện,
củng cố được ở bước 2 để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, qua đó GV xem
HS đã nắm được kiến thức hay chưa và nắm được ở mức độ nào.
Đây là những hoạt động như trình bày, luyện tập, bài thực hành, bài tập trắc
nghiệm… giúp cho các em thực hiện tất cả những hiểu biết ở trên lớp và biến
những kiến thức thành kĩ năng.
Hoạt động luyện tập có thể thực hiện qua hoạt động cá nhân rồi đến hoạt động
nhóm để các em học tập lẫn nhau, tự sửa lỗi cho nhau, giúp cho quá trình học
tập hiệu quả hơn.
Hoạt động 4: Vận dụng
Hoạt động vận dụng nhằm tạo cơ hội cho HS vận dụng những kiến thức, kĩ
năng, thể nghiệm giá trị đã được học vào trong cuộc sống thực tiễn ở gia đình,
nhà trường và cộng đồng.
Với hoạt động này, HS có thể thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm, có thể thực
hiện với bạn bè trong lớp, trong phòng ở, thầy cô giáo, hoặc xã hội. Có những
trường hợp hoạt động vận dụng được thực hiện ngay ở lớp học hay trong nhà
trường,…
Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng
3


Hoạt động này khuyến khích HS tiếp tục tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức,
nhằm giúp HS hiểu rằng ngoài kiến thức đã học trong chủ đề, nội dung dạy học
còn rất nhiều điều cần phải tiếp tục học hỏi, khám phá.
GV giao cho HS những nhiệm vụ nhằm bổ sung kiến thức và hướng dẫn các em
tìm những nguồn tài liệu khác, cung cấp cho HS nguồn sách tham khảo và
nguồn tài liệu trên mạng để HS tìm đọc thêm.
Phương thức hoạt động là làm việc cá nhân (hoặc theo nhóm), chủ yếu làm ở
nhà, đồng thời yêu cầu HS làm các bài tập đánh giá năng lực.
Lưu ý: Không thực hiện cứng nhắc quy trình. Quy trình 5 hoạt động, 4 bước
trong hoạt động nêu trên không cứng nhắc mà GV có thể thiết kế, thực hiện linh
hoạt, mềm dẻo và sáng tạo.

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×