Tải bản đầy đủ

Mau giao an ly thuyet

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP HCM
...................................................

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT
Môn học: TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
Lớp : GIÁO VIÊN MẦM NON Khoá : 2014-2017
Họ và tên giáo viên : NGUYỄN MAI TRÚC
Năm học: 2014-2015

Quyển số:01


GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 04/05/2015
Tên chương: TIẾNG VIỆT
..............................................................................
Thực hiện ngày 06 tháng 05 năm 2015


TÊN BÀI: KỸ NĂNG SỬ DỤNG DẤU CÂU TRONG VĂN BẢN
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sử dụng thành thạo 12 dấu câu trong việt
viết văn bản. Loại dấu câu nào phù hợp sử dụng trong trường hợp nào, mục đích sử dụng đúng
ngữ pháp và ý văn bản đúng với ý người viết.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Trình chiếu power point bài học
- Văn bản viết để kiểm tra khả năng thực hành sau khi học xong bài

Thời gian: 5p

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

1

Dẫn nhập
Hỏi lại bài cũ về sửa lỗi
chính tả, gợi mở về dấu
câu trong bài tập cũ.

-Hỏi bài cũ, hỏi về
hiểu biết về dấu câu
của sinh viên

-Thảo luận về các
câu hỏi giáo viên đưa
ra.2

Giảng bài mới
- Có bao nhiêu loại
dấu câu.
- Phân loại dấu câu
- Cách sử dụng các
loại dấu câu.
- Văn bản đặc biệt
- Các lỗi thường gặp
trong việc sử dụng
dấu câu
Củng cố kiến thức và
kết thúc bài
Hỏi lại những gì đã học

-Đưa ra ví dụ
-Giải thích cụ thề

-Làm bài tập nhò
-Thảo luận nhóm về
bài tập lớn

-Chỉ đặt câu hỏi để
nhận xét về các lỗi
thường gặp của sinh
viên
-Nhắc lại các lỗi sai

-Tự tóm tắt lại nội
dung bài học

3

THỜI
GIAN


thường gặp
4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

-Đọc thêm trong tài liệu gửi cho sinh viên
tham khảo.
-Sách tham khảo đã giới thiệu
-Đọc thêm trong sách văn học và báo chí hằng ngày.

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày 06 tháng 05 năm 2015
GIÁO VIÊNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×