Tải bản đầy đủ

Giao an tp

Giáo án tập
Tuần thứ 1.
Ngày 1.
-

Chạy 5 vòng sân- vòng cuối rút nhanh- người chậm nhất chạy thêm 1 vòng.
Break 2p.
Chạy 2 line( chạy từ cuối sân đến vạch 3 điểm 1 rồi chạy về lần lượt đến vạch 3 điểm 2 và cuối
sân), chạy cuối thì chạy thêm 1 line nữa
Tập các động tác trong 115 part 2 . Mỗi động tác 50 cái.
Nhồi banh dưới gối- ngang gối- qua gối- chữ V 1 tay( làm lần lượt tay trái và phải)- chữ V 2 taychữ V sau lưng- giữa 2 chân. Mỗi động tác 50 cái
Chuyền thẳng- bật đất- qua đầu ( tất cả động tác phải giữa ngực) chia cặp thực hiện. người 50
cái mỗi động tác. Chỉ được tính khi các động tác chuyền tới giữa ngực bạn.
Lên rổ 2 bên tại chỗ. Chia 2 nhóm thi đấu. bên nào trong 5p làm được nhiều nhất thì bên kia hít
20 cái. Được đấu 4 lần. mỗi lần lên 1 bênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×