Tải bản đầy đủ

Giao an th cong

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG
Môn: Thủ công. Lớp 2
Bài dạy: Gấp thuyền phẳng đáy có mui ( Tiết 2)
Người dạy: Trần Thị Kim Tuyến
Ngày dạy: 5 / 11 / 2014
I. Mục tiêu:
- Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui
- Gấp được thuyền phẳng đáy có mui theo quy trình. Các nếp gấp tương đối phẳng thẳng.
* Với hs khéo tay:Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Hai mui cân đối. Các nếp gấp
phẳng,thẳng.
- Học sinh hứng thú gấp thuyền, yêu thích sản phấm lao động của mình.
* Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
II. Chuẩn bị ĐĐDH :
* GV chuẩn bị:
- Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui.
- Tranh phong cảnh.
* HS chuẩn bị:
- Giấy màu, kéo, hồ dán.
III. Các hoạt động dạy học:
Nội
dung


Hoạt động của giáo viên
A.Bài cũ:Gấp thuyền phẳng đáy có mui( tiết 1)
* Nêu các bước gấp thuyền phẳng đáy có mui.

3.Học

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- GV Nx bài cũ – Nx sự chuẩn bị của học sinh.
B. Bài mới:
1.GTB:Trong bài học hôm nay, cô sẽ hdẫn các em
thực hành:Gấp thuyền phẳng đáy có mui( tiết 2)
- Ghi đề bài lên bảng
2. Dạy bài mới:
HĐ 1: Thực hành gấp
MT: HS gấp thuyền phẳng đáy có mui đúng kĩ
thuật, quy trình. Học sinh tự hào về SP tự mình làm
được và phát huy được khả năng sáng tạo qua trang
trí, trình bày sản phẩm.
Cách tiến hành:
- Yêu cầu 1 hs nhắc lại các bước gấp thuyền phẳng
đáy có mui.
- Gọi 1hs thực hiện lại các thao tác gấp thuyền theo

Hoạt động của học sinh
- 1hs nêu: Có 4 bước
- Để giấy màu, kéo, hồ dán lên bàn.
- Lắng nghe, nhắc lại đề bài.

- 1 hs nhắc lại
- Quan sát, ghi nhớ các thao tác của


tranh quy trình.
- Nêu yêu cầu của sản phẩm: Các nếp gấp tương
đối phẳng, thẳng. Đúng kĩ thuật.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu một vài sản phẩm của hs năm trước
qua một bức tranh phong cảnh.
* Tổ chức cho hs thực hành:


sinh
- GV chia lớp thành các nhóm. GV giao cho mỗi
thực
nhóm một bức tranh.
hành
- Yêu cầu hs gấp và trưng bày sản phẩm của mình
gấp
lên bức tranh. Nhóm nào gấp được nhiều thuyền,
thuyền
trang trí đẹp, nhóm đó thắng.
phẳng
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ cho những hs còn
đáy có
lúng túng. Nhắc hs chú ý lộn các nếp gấp vào trong
mui và
lòng thuyền nhẹ nhàng để khỏi bị rách.
trang
trí,
- Gợi ý cho các nhóm hs trình bày sản phẩm.
trưng
bày
HĐ2: Trưng bày sản phẩm
sản
- Tổ chức trưng bày sản phẩm trước lớp.
phẩm.

bạn.

- Quan sát, ghi nhớ

- Thực hiện gấp thuyền phẳng đáy
có mui.
- HS cố gắng gấp các nếp gấp
phẳng, thẳng. Những hs đã hoàn
thành SP, có thể gấp thêm những
chiếc thuyền khác, tuỳ thời gian
cho phép.
- HS trang trí, trình bày sản phẩm
của nhóm mình.

- Đại diện nhóm mang sản phẩm
lên trưng bày.
- Yêu cầu hs nhận xét sản phẩm theo yêu cầu của - Nhận xét sản phẩm của các nhóm.
bài học.
- GV nhận xét sản phẩm thực hành của học sinh.
- Chú ý, theo dõi
C. Củng cố, dặn dò:
- Vừa học tiết thủ công bài gì?
- Nêu các bước gấp thuyền phẳng đáy có mui .
- HS nêu lại
- Chuẩn bị bài: Ôn tập chủ đề gấp hình.
- Nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×