Tải bản đầy đủ

Giao an hinh hoc 8 moi

Giỏo ỏn hỡnh hc 8

Nm hc 2015- 2016

Ngy son : 12/08/2015
Tun4
Tiết 6 :

Đ4. Đường trung bình của tam giác, của HèNH thang
(Tiết 2)

I. Mục tiêu :

- Kiến thức: HS nắm vững Đ/n ĐTB của hình thang, nắm vững ND định lí 3, 4.
- Kỹ năng: Vận dụng ĐL tính độ dài các đoạn thẳng, CM các hệ thức về đoạn thẳng.
- Thái độ: Phát triển tư duy lô gíc
II. CHUẩN Bị: - GV: com pa, thước : SGK, SGV, giỏo ỏn in t, mỏy tớnh, mỏy chiu
thước đo góc
- HS: Thước, com pa.
III. Tiến trình bài dạy:


1.Kiểm tra bài cũ:
a. Phát biểu ghi GT-KL ( có vẽ hình) định lí 1 và định lí 2 về đường TB tam giác ?
b. Phát biểu đ/n đường TB tam giác ? Tính x trên hình vẽ sau
A
E

x

F

15cm
B

C

2. Bài mới:
Hoạt động của GV - HS

Ghi bảng

HĐ1 : Giới thiệu t/c đường TB hình thang
GV: Cho h/s lên bảng vẽ hình
- Vẽ hình thang ABCD ( AB // CD) tìm trung
điểm E của AD, qua E kẻ Đường thẳng a // với 2
đáy cắt BC tạ F và AC tại I.
- GV: Em hãy đo độ dài các đoạn BF; FC; AI;
CE và nêu nhận xét.
- HS:
- GV: Chốt lại = cách vẽ có độ chính xác và kết
luận: Nếu AE = ED & EF//DC thì ta có BF = FC
hay F là trung điểm của BC
- Tuy vậy để khẳng định điều này ta phải chứng
minh định lí sau:
- GV: Cho h/s làm việc theo nhóm .
- GV hỏi: Điểm I có phải là trung điểm AC
không ? Vì sao ?
- Điểm F có phải là trung điểm BC không ? Vì
sao?
- Hãy áp dụng định lí 1 để lập luận CM?

Đường trung bình của hình thang:
* Định lí 3 ( SGK)

* GV: E là trung điểm cạnh bên AD
Giỏo viờn: Nguyn Vn Li

- 11 i

A
E

B
I

F

D
GT

C
- ABCD là hình thang
(AB//CD) AE = ED
EF//AB; EF//CD

KL
BF = FC
C/M:+ Kẻ thêm đường chéo AC.
+ Xét ADC có :
E là trung điểm AD (gt)
EI//CD (gt) I là trung điểm AC
+ Xét ABC ta có :
I là trung điểm AC ( CMT)
IF//AB (gt) F là trung điểm của BC
Trng THCS BoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×