Tải bản đầy đủ

Giao an gii hn day s

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
TỔ: TOÁN



GIÁO ÁN
BÀI DẠY:

BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN DÃY SỐ

ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH: Học sinh lớp 11L5.

GVHD: Thầy Nguyễn Quốc Hùng.
GIÁO SINH: Trần Thị Ngọc Trâm


MỤC TIÊU:
- Giúp học sinh nắm được và làm được các dạng bài tập về giới hạn dãy số để chuẩn bị
cho kì thi giữa học kì II.
II

PHƯƠNG PHÁP, TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/ Phương pháp: Giảng giải.
2/ Tiến trình dạy học:
- Nhắc lại các dạng bài tập.
- Cho ví dụ từng dạng.
- Củng cố.
III
CHUẨN BỊ CHO TIẾT HỌC:
1/ Giáo viên: giáo án, đọc kĩ sách giáo khoa.
2/ Học sinh: ôn lại các bài tập đã học ở nhà.
IV
CÁC HOẠT ĐỘNG:
I

Giáo viên

Học sinh

HOẠT ĐỘNG 1 ( 5 phút)
- Gọi học sinh nhắc lại 3 dạng của
- Trả lời câu hỏi:
giới hạn dãy số
+ Dạng 1: tìm giới hạn dãy số có
dạng
+ Dạng 2: tìm giới hạn dãy số có
dạng vô định có chứa căn.
+ Dạng 3: tìm giới hạn dãy số có
dạng với a,b,c,d là hằng số.
HOẠT ĐỘNG 2 ( 35 phút )
Giáo viên đưa ra các dạng bài tập.
Học sinh lên bảng làm bải.
- Dạng 1:
- Dạng 1:
1/
1/ = lim =
2/ lim
2/ lim = lim=0
- Dạng 2:
- Dạng 2:
1/ lim


1/ lim
= lim=
2/ lim
= lim
= lim
2/ lim
= lim = 0
3/ lim(
= lim
= lim
= lim =
- Dạng 3:
3/ lim(
1/ lim
= lim =
2/ lim
= lim=


- Dạng 3:

1/ lim
2/ lim
HOẠT ĐỘNG 3 ( 5 phút )
Cho bài tập về nhà:
1/ lim

1/ lim = lim=0
2/ lim
2/ lim
= lim = 1
CỦNG CỐ - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Nhắc lại ngắn gọn phương pháp làm 3 dạng giới hạn.
V
-

CHUẨN BỊ CHO TIẾT HỌC SAU:
Học sinh làm bài tập về nhà để tiết sau sửa bài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×