Tải bản đầy đủ

GIAO AN b2 THEO 46

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 4h
Bài học trước:
Thực hiện từ ngày ............ đến ngày ..............

TÊN BÀI: TẬP LÁI XE TẠI CHỖ KHÔNG NỔ MÁY
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này, người học viên có khả năng:
- Biết tên gọi, vị trí, cách sử dụng và nguyên tắc hoạt động của các bộ phận trang thiết bị
trong và ngoài buồng lái của xe ô tô.
-Thực hiện chính xác các thao tác lên, xuống xe, tư thế ngồi lái, khởi hành, tăng giảm số,
dừng xe đúng quy trình khi xe không nổ máy.
- Có ý thức chấp hành theo sự hướng dẫn của giáo viên và đảm bảo an toàn cho người và
phương tiện trong quá trình luyện tâp.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Xe tập lái Daewoo Lanos 5 chỗ
- Giáo án, bài giảng
- Dụng cụ kê kích, chèn lốp, bảng số
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hướng dẫn ban đầu: tập trung cả nhóm

- Hướng dẫn thường xuyên: từng học viên
- Hướng dẫn kết thúc: theo nhóm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 01 phút

- Điểm
danh: ......................................................................................................................................
..
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GV

THỜI
GIAN

CỦA HV

Dẫn nhập:

5’

Học bất kỳ nghề gì cũng phải học lý
thuyết trước rồi học thực hành. Nghề
lái xe không phải là nghề khó học

Thuyết trìnhLắng nghe

nhưng cũng không phải dễ khi lái xe
tham gia giao thông trên đường có
1.

đông người và phương tiện.
Hướng dẫn ban đầu

-

Mục đích, yêu cầu

-

30’
Nêu vấn đề

Lắng nghe

Giới thiệu và hướng dẫn vị trí và tác

Thuyết trình có

quan sát

dụng của các bộ phận điều khiển trên

minh học

ghi nhớ

-

xe

-

Kiểm tra an toàn trước khi lên xe

-

Thao tác lên và xuống xe
Cách điều chỉnh ghế, gương chiếu hậu,

-

thắt dây an toàn

3.

Kiểm tra an toàn trước khi xuống xe
Hướng dẫn thường xuyên

-

Thực hiện từng thao tác mẫu:

Trực quan,

Quan sát, ghi

- Cầm và điều khiển vô lăng

Giảng giải

nhớ

Quan sát, nhận

Thực hành

- Đạp và nhả ly hợp, ga, phanh
- Cầm và điều khiển tay số
- Cầm và điều khiển phanh tay
- Thao tác và quy trình tăng giảm số
-

Phân công từng HV luyện tập từng
động tác để hình thành và phát triển kỹ

3h

xét, uốn nắn


4

năng.
Hướng dẫn kết thúc

-

Kiểm tra, nhận xét đánh giá kết quả
học tập

-

Những sai sót thường gặp:

20’
Đàm thoại

Trao đổi

thuyết trình có

lắng nghe

minh họa

rút kinh

- Không kiểm tra an toàn khi lên xe và

nghiệm

xuống xe
- Ngồi lái không đúng tư thế, không
thắt dây an toàn
- Vào số không hợp với tốc độ, nhầm
số
- Sử dụng nhầm lẫn giữa các chân
-

phanh, ga và côn

-

Nguyên nhân:

-

Cách khắc phục:
Phổ biến kế hoạch học tập tiếp theo
Hướng dẫn rèn luyện

Rèn luyện theo bài đã được học

Đọc và nhớ lại bài học

Quan sát những học viên khác

Tự rèn luyện bằng các phần mềm trò

thực hành, tự rút kinh nghiệm

4’

chơi thực hành lái xe
III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Ngày .... tháng .... năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN


GIÁO ÁN SỐ: 02

Thời gian thực hiện: 4h
Bài học trước: Tập lái xe tại chỗ không nổ máy
Thực hiện từ ngày ............ đến ngày ..............
TÊN BÀI: TẬP LÁI XE TẠI CHỖ CÓ NỔ MÁY

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này, người học viên có khả năng:
- Biết cách khởi động động cơ, nghe tiếng máy để phán đoán tình trạng hoạt động của xe.
- Thực hiện chính xác các thao tác lên, xuống xe, tư thế ngồi lái, khởi hành, tăng giảm số,
đánh trả lái, dừng xe đúng quy trình khi xe nổ máy.
- Có ý thức chấp hành theo sự hướng dẫn của giáo viên và đảm bảo an toàn cho người và
phương tiện trong quá trình luyện tập.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Xe tập lái Daewoo 5 chỗ
- Giáo án, bài giảng
- Thiết bị kê, kích, chèn lốp, bảng số
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hướng dẫn ban đầu: theo nhóm
- Hướng dẫn thường xuyên: từng học viên
- Hướng dẫn kết thúc: theo nhóm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 01 phút

- Điểm
danh: ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.........
- Kiểm tra bài cũ: Khi lên và xuống xe, cần phải kiểm tra an toàn như thế nào?

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

1.

NỘI DUNG

Dẫn nhập:

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GV

CỦA HV

Thuyết trình

Lắng nghe

THỜI
GIAN

5’


Muốn có kỹ năng và kỹ xảo lái xe tốt,
phải nắm và thực hiện nhuần nhuyễn
các thao tác tăng giảm số, đánh trả lái,
phối hợp hài hoà các chân ga, phanh và
1.

côn.
Hướng dẫn ban đầu

-

Công việc chuẩn bị kiểm tra trước khi
cho xe hoạt động.

-

Cách khởi động và tắt động cơ

30’
Nêu vấn đề

Lắng nghe

Thuyết trình có

quan sát

minh học

ghi nhớ

Cách quan sát, kiểm tra các loại đèn
-

báo sáng, đồng hồ trên xe.

-

Thao tác khởi hành xe

-

Thao tác đánh trả lái

-

Quy trình và thao tác tăng giảm số

-

cách vào số lùi và quan sát khi lùi xe
bằng gương chiếu hậu, quan sát 2 bên

3.

Phương pháp dừng xe trên đường bằng
Hướng dẫn thường xuyên

-

Thực hiện từng thao tác mẫu

Trực quan,

Quan sát, ghi

- Cầm và điều khiển vô lăng

Giảng giải

nhớ

Quan sát, nhận

Thực hành

- Đạp và nhả ly hợp, ga, phanh
- Cầm và điều khiển tay số
- Cầm và điều khiển phanh tay
- Thao tác và quy trình tăng giảm số
- Kết hợp điều khiển vô lăng lái, chân
côn, ga, phanh, tăng giảm số theo đúng
trình tự.
- Tăng giảm số theo hiệu lệnh của giáo
viên.
- Cách phân biệt tiếng máy nổ để biết
-

tình trạng kỹ thuật của xe
Phân công từng HV luyện tập từng

3h

xét, uốn nắn


động tác để hình thành và phát triển kỹ
4

năng.
Hướng dẫn kết thúc

-

Kiểm tra, nhận xét đánh giá kết quả

Đàm thoại

Trao đổi, lắng

học tập của từng học viên

thuyết trình

nghe, rút kinh

-

20’

Những sai sót thường gặp:

nghiệm

- Động tác vù ga quá lớn, không phù
hợp với tốc độ của động cơ
- Đánh trả lái không đúng động tác
- Tăng giảm số không đúng cửa xảy ra
hiện tượng kêu kẹt
-

Nguyên nhân:

-

Cách khắc phục

-

Phổ biến kế hoạch học tập tiếp theo
Hướng dẫn rèn luyện

Rèn luyện theo bài đã được học

Đọc và nhớ lại bài học

Quan sát những học viên khác

Tự rèn luyện bằng trò chơi thực hành

thực hành, tự rút kinh nghiệm

4’

lái xe trên máy tính.
III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Ngày .... tháng .... năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN


GIÁO ÁN SỐ: 03

Thời gian thực hiện: 32h
Bài học trước: Tập lái xe tại chỗ có nổ máy
Thực hiện từ ngày ............ đến ngày ..............
TÊN BÀI: TẬP LÁI XE TRÊN BÃI PHẲNG

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này, người học viên có khả năng:
- Học viên biết được quy trình khởi hành,dừng xe, quy trình tăng giảm số, cách đánh trả
lái đúng kỹ thuât.
- Thực hiện thành thạo các thao tác: Khởi hành xe, dừng xe, cách đánh trả lái và điều
khiển cho xe chuyển động đúng hướng, khởi động xe không tắt máy, không rung giật,
tăng giảm số phù hợp.
- Có ý thức học tập nghiêm túc, thực hành bài học theo hướng dẫn của giáo viên để hoàn
thiện những kỹ năng cơ bản, an toàn trong quá trình luyện tập, chấp hành tốt nội quy thực
hành.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Xe tập lái Daewoo 5 chỗ đảm bảo an toàn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
- Giáo án, bài giảng
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hướng dẫn ban đầu: theo nhóm
- Hướng dẫn thường xuyên: từng học viên
- Hướng dẫn kết thúc: theo nhóm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 01 phút

- Điểm
danh: ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........
...............................................................................................................................................
............
- Kiểm tra bài cũ: Thao tác và quy trình tăng giảm số khi xe nổ máy tại chỗ.


II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GV

1.

có thể so sánh, đánh giá về mặt kỹ
1.

năng và tâm lý khi lái xe trên đường.
Hướng dẫn ban đầu

-

Mục đích và yêu cầu

-

Phương pháp khởi hành và dừng xe
trên bãi phẳng

-

GIAN

CỦA HV

Dẫn nhập:
Khi xe lăn bánh trên đường, người HV

THỜI

5’
Thuyết trình

Lắng nghe

30’
Nêu vấn đề

Lắng nghe

Thuyết trình có

quan sát

minh học

ghi nhớ

Phương pháp điều khiển xe chuyển
hướng và đi thẳng ở cự ly ngắn

-

Phương pháp và quy trình tăng giảm số

3.

khi xe đang chuyển động
Hướng dẫn thường xuyên

-

Thực hiện từng thao tác mẫu

Trực quan,

Quan sát, ghi

- Phương pháp căn đường

Giảng giải

nhớ

Quan sát, nhận

Thực hành

- Phương pháp tăng giảm số khi cho xe
đi thẳng

31h

xét, uốn nắn

- Giảm số khi xe rẽ phải, rẽ trái, quay
đầu
- Kết hợp chân ga, phanh, côn, tay số
-

khi dừng xe.
Phân công từng HV luyện tập từng
động tác để hình thành và phát triển kỹ

4

năng.
Hướng dẫn kết thúc

-

Kiểm tra, nhận xét đánh giá kết quả

-

25’
Đàm thoại

Trao đổi, lắng

học tập của từng học viên

thuyết trình có

nghe, rút kinh

Những sai sót thường gặp:

minh họa

nghiệm


- Tăng giảm số bị choạng tay lái
- Thường nhìn xuống cần số và chân
phanh
- Vào số không phù hợp với tốc độ
- Ngồi sai tư thế, quá gần hoặc quá xa,
tay cầm lái chưa đúng cách
- Còn lúng túng khi thực hiện theo yêu
cầu của giáo viên
-

Nguyên nhân

-

Cách khắc phục

-

Phổ biến kế hoạch học tập tiếp theo
Hướng dẫn rèn luyện
Đọc và nhớ lại bài học

Quan sát các xe đi trên đường và

4’

so sánh với nội dung đã học
Quan sát những học viên khác
thực hành, tự rút kinh nghiệm

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Ngày .... tháng .... năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN


Giáo án số: 04

Thời gian thực hiện: 24 h
Bài học trớc : tập lái xe trên đờng bằng
Thực hiện từ ngày .................... đến

ngày ...........................

tên bài: TP LI XE S 3 + S 8 GHẫP, TIN LI TRONG HèNH CH CHI
mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học ngời học có khả năng:
- Bit cỏch dng hỡnh s 3 + s 8 ghộp, hình thành đợc kỹ năng điều
khiển xe trong hình số 8 và số 3 ghép.
- Điều khiển thành thạo xe đi trong hình số 3 và số 8, tăng giảm
số đúng thời điểm, không đè vạch.
- Phân tích đợc những sai hỏng thờng gặp, nguyên nhân và
cách khắc phụ, đảm bảo an toàn cho ngời và phơng tiện trong quá
trình luyện tập.
đồ dùng và trang thiết bị dAy học:
- Giáo án, giáo trình, sổ tay giáo viên
- Bãi tập rộng đủ kích thớc dựng hình.
- Xe ôtô hạng B2 đủ điều kiện luyện tập.
hình
- Hớng
- Hớng
- Hớng

thức tổ chức dạy học:
dẫn mở đầu: Học tập chung.
dẫn thờng xuyên: Học theo nhóm.
dẫn kết thúc: Học tập chung.

I- ổn định lớp học:
Thời gian:
- Tập trung học viên.
- Kiểm tra sĩ số.
- Nhắc nhở nội quy học tập.

02 phút

II- Thực hiện bài học:
hoạt động dạy học
TT

1

nội dung

Dẫn nhập:

hoạt động của
giáo viên

hoạt động của
học sinh

thời
gian

05


(Gợi mở, trao đổi phơng pháp học, tạo tâm
thế tích cực của ngời
học.)
- Đặt vấn đề vào bài
- Giới thiệu tên bài
2 Hớng dẫn ban đầu:
(Hớng dẫn thực hiện:
Phân công vị trí
luyện tập..)
2.1 - Điều khiển xe trong
hình số 8.
- Cách dựng hình
- Phơng pháp điều
khiển xe trong hình.

phút

- Thuyết trình,
nêu vấn đề.

45
phút

- Thuyết trình
- Giảng giải

2.2 - Điều khiển xe trong - Phân tích
hình số 3 ghép
- Cách dựng hình
- Phơng pháp điều
khiển xe trong hình.
2.3 - Điều khiển xe trong - Làm mẫu 3 lần
hình, tăng giảm số
nhanh, chính xác quy
trình.
2.4
- Trực quan đàm
- Những sai hỏng thờng thoại.
gặp, nguyên nhân và
cách khắc phục. Phân
công luyện tập.

3

Hớng dẫn thờng
xuyên:
(Hớng dẫn học viên rèn
luyện để hình thành

- Nghe, quan
sát và trả lời.

- Nghe, quan
sát

- Nghe, quan
sát

- Làm thử theo
nội dung bài
học

- Trả lời câu
hỏi

18
giờ


và phát triển kỹ năng)
3.1 - Chỉ dẫn công việc cụ
thể trong quá trình
luyện tập. Cách đánh
3.2 trả lái chính xác, thao
tác tăng giảm số đúng
vị trí quy định.
(Học viên có thể độc
lập luyện tập).

4

5

- Huấn luyện,
kèm cặp, uốn
nắn từng học
viên trên xe.
- Gọi từng học
viên lên luyện
tập
- Trực tiếp uốn
nắn những sai
hỏng của học
viên.

Hớng dẫn kết thúc:
(Nhận xét kết quả rèn
luyện, lu ý các sai sót
và cách khắc phục, kế
hoạch hoạt động tiếp
theo)
- Hệ thống lại toàn bộ
nội dung bài học.
- Rút kinh nghiệm đến
từng học viên.
- Ra câu hỏi về nhà.
Hớng
dẫn
luyện:

tự

- Lần lợt từng
học viên lên
luyện tập.
- Số học viên
còn lại đứng
đúng vị trí
quan sát và rút
kinh nghiệm.

- Tổng kết lại
- Tự hệ thống
toàn bài học,
lại nội dung của
nhấn mạnh nội
bài học và rút
dung trọng tâm. kinh nghiệm
- Đánh giá kết
bản thân.
quả bằng điểm
số.
rèn - Luyện tập theo phiếu luyện tập.
Ôn lại kiến thức nội dung đã học
bằng cách hình dung lại bài giảng
hoặc tham khảo tài liệu.

01
giờ

8
phút

III- rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................


.................................................................................................................
................................................................................................
Ngày .... tháng .... năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN


GIÁO ÁN SỐ: 05

Thời gian thực hiện: 32h
Bài học trước: Tập lái xe số 3 + số 8 ghép, tiến lùi chữ chi
Thực hiện từ ngày ..................... đến ngày ……….............

TÊN BÀI: TẬP LÁI XE SỐ 3 + SỐ 8 GHÉP, TIẾN LÙI TRONG HÌNH CHỮ CHI
( Tiếp theo )
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này, người học viên có khả năng:
- Biết cách dựng hình chữ chi, phương pháp điều khiển xe đi trong hình, quan sát qua
gương chiếu hậu và tiến lùi trong hình chữ chi.
- Thực hiện chính xác các thao tác, đánh lái sang trái (phải) ®óng thêi ®iÓm, lùi xe
trong hình chữ chi và những đoạn đường quanh co gấp khúc, có kích thước hạn chế.
- Có ý thức chấp hành theo sự hướng dẫn của giáo viên và đảm bảo an toàn cho người và
phương tiện trong quá trình luyện tập.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Xe tập lái Daewoo 5 chỗ
- Giáo án, bài giảng
- Bãi tập
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hướng dẫn ban đầu: theo nhóm
- Hướng dẫn thường xuyên: từng học viên
- Hướng dẫn kết thúc: theo nhóm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian:

01 phút
- Điểm
danh: ......................................................................................................................................
.........
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
....................................
- Kiểm tra bài cũ: Hãy cho biết quy trình dừng xe trên đường bằng?

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GV

1.

THỜI
GIAN

CỦA HV

Dẫn nhập:

5’

Đường xá đi lại rất đa dạng, có những
đường rất rộng, phẳng nhưng cũng có
những đoạn đường khúc khuỷ, lồi lõm,
hẹp, quanh co, có nhiều chướng ngại,

Thuyết trình

Lắng nghe

tầm nhìn bị che khuất. Vậy phải học
phương pháp để đi trên những đoạn
1.

đường này như thế nào?
Hướng dẫn ban đầu

-

Mục đích và yêu cầu

-

Giới thiệu kích thước xe đang học và
hình chữ chi mẫu

-

30’
Nêu vấn đề

Lắng nghe

Thuyết trình có

quan sát

minh học

ghi nhớ

Phương pháp điều khiển xe đi tiến
trong hình chữ chi

-

Phương pháp điều khiển xe đi lùi trong

3.

hình chữ chi
Hướng dẫn thường xuyên

-

Thực hiện từng thao tác mẫu

Trực quan,

Quan sát, ghi

- Phương pháp tiến xe vào hình

Giảng giải

nhớ

Quan sát, nhận

Thực hành

Bám cọc lưng
- Phương pháp lùi xe trong hình

31h

xét, uốn nắn

Bám cọc bụng
-

Phân công từng HV luyện tập từng
động tác để hình thành và phát triển kỹ

4

năng.
Hướng dẫn kết thúc

25’


-

Kiểm tra, nhận xét đánh giá kết quả

Đàm thoại

Trao đổi, lắng

học tập của từng học viên

thuyết trình

nghe, rút kinh

Những sai sót thường gặp:

nghiệm

- Bánh xe đè vào đường giới hạn
- Xe lùi đụng đổ cọc
- Đánh tay lái khi lùi không chính xác
- Xe bị chết máy
- Vào nhầm số
-

Nguyên nhân:

-

Cách khắc phục
Phổ biến kế hoạch học tập tiếp theo
Hướng dẫn rèn luyện
Đọc và nhớ lại bài học

Quan sát các xe đi trên đường và

4’

so sánh với nội dung đã học

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..........................................................................................
Ngày .... tháng .... năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN


GIÁO ÁN SỐ: 06

Thời gian thực hiện: 32h
Bài học trước: Tập lái xe trên bãi phẳng
Thực hiện từ ngày ................ đến ngày ................
TÊN BÀI: TẬP LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG BẰNG

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này, người học viên có khả năng:
- Biết phương pháp: căn đường, tránh nhau trên mặt đường hẹp và quay đầu xe. Biết cách
phán đoán và sử lý các tình huống khi tham gia giao thông.
- Thực hiện thành thạo các thao tác tăng giảm số, phương pháp đánh trả lái. Thực hiện
các kỹ năng căn đường, tránh nhau trên mặt đường hẹp, cách quay đầu xe vượt xe khác
khi đủ điều kiện an toàn và sử lý tình huống giao thông hợp lý.
- Chấp hành luật giao thông đường bộ, thực hành bài học theo hướng dẫn của giáo viên
để hoàn thiện những kỹ năng cơ bản, an toàn trong quá trình luyện tập, chấp hành tốt nội
quy thực hành.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Xe tập lái Daewoo 5 chỗ
- Giáo án, bài giảng
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hướng dẫn ban đầu: theo nhóm
- Hướng dẫn thường xuyên: từng học viên
- Hướng dẫn kết thúc: theo nhóm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian:

01 phút
- Điểm
danh: ......................................................................................................................................
..
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................
- Kiểm tra bài cũ: Cho biết phương pháp điều khiển xe chuyển hướng kết hợp giảm số?


II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG
CỦA GV

1.

THỜI
GIAN

CỦA HV

Dẫn nhập:

5’

Người lái luôn có lỗi trong mọi tai
nạn giao thông! Nguyên nhân
duy nhất: không nắm được các
nguyên tắc lái xe cơ bản.
Nghe có vẻ ngược đời, nhưng
thực tế là như vậy! Nguyên nhân

Thuyết trình

Lắng nghe

của phần lớn sự cố giao thông là
không có sự phối hợp “ôtô- người
lái” vì người lái không biết trong
các trường hợp đặc biệt, chiếc xe
sẽ phản ứng ra sao, và thêm vào
1.

đó họ lại còn thao tác sai.
Hướng dẫn ban đầu

-

Mục đích và yêu cầu

Nêu vấn đề

Lắng nghe

-

Phương pháp căn đường

Thuyết trình

quan sát

- Tim người lái

có minh học

ghi nhớ

30’

- Tâm trục vô lăng
- Điểm di động
-

Phương pháp chuyển đổi làn đường khi
tăng, giảm số

-

Phán đoán và xử lý các tình huống có thể
gặp trên đường khi lái xe tham gia giao

3.

thông
Hướng dẫn thường xuyên

-

Thực hiện từng thao tác mẫu

Trực quan

Quan sát

- Phương pháp tránh xe ngược chiều và

Giảng giải

ghi nhớ

31h


chướng ngại vật trên đường

Thị phạm

- Tránh nhau trên mặt đường hẹp
- Phương pháp cho xe sau vượt
- Phương pháp xin vượt xe chạy cùng
chiều
- Phương pháp và quy trình dừng xe trên
-

đường bằng.

Quan sát

Phân công từng HV luyện tập phối hợp

nhận xét

các động tác để hình thành và phát triển

uốn nắn

Thực hành

4

kỹ năng.
Hướng dẫn kết thúc

-

Kiểm tra, nhận xét đánh giá kết quả học

Trao đổi, lắng

tập của từng học viên

nghe, rút kinh

-

25’

Những sai sót thường gặp:

nghiệm

- Tăng số hay bị choạng tay lái
- Động tác tăng số không đúng và sử
dụng côn, ga, phanh không phù hợp
- Không quan sát biển báo trên đường
- Không giữ đúng khoảng cách với các xe

Đàm thoại,
thuyết trình

đi trước
-

Nguyên nhân:

-

Cách khắc phục

-

Phổ biến kế hoạch học tập tiếp theo
Hướng dẫn rèn luyện

Quan sát các xe đi trên đường

Đọc và nhớ lại bài học

và so sánh với nội dung đã học

4’

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..........................................................................................

Ngày .... tháng .... năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN


GIÁO ÁN SỐ: 07

Thời gian thực hiện: 48h
Bài học trước: Tập lái xe trên đường bằng
Thực hiện từ ngày ............ đến ngày ..............

TÊN BÀI: TẬP LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG TRUNG DU VÀ ĐÈO NÚI
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này, người học viên có khả năng:
- Nhận biết được đặc trưng và sự nguy hiểm của đường trung du đèo núi. Biết cách điều
khiển xe trên những đoạn đường quanh co có tầm nhìn nhìn nhìn hạn chế.
- Điều khiển được phương tiện trên đường trung du, đèo dốc phức tạp, cách lấy trả lái khi
xe vào đường vòng, thao tác chính xác linh hoạt về tay lái, chân ga, chân côn, số, phanh
và Thùc hµnh ®îc thao t¸c dõng xe ®óng môc tiªu vµ khëi hµnh xe
ngang dèc.
- Có ý thức chấp hành luật giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong
quá trình luyện tập và các phương tiện khác cùng tham gia giao thông trên đường.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Xe tập lái Daewoo 5 chỗ
- Giáo án, bài giảng
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hướng dẫn ban đầu: theo nhóm
- Hướng dẫn thường xuyên: từng học viên
- Hướng dẫn kết thúc: theo nhóm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 01 phút

- Điểm
danh: ......................................................................................................................................
..
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................
- Kiểm tra bài cũ:


……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GV

1.

trên đèo Hải Vân. Nguyên nhân xảy ra
1.

tai nạn?
Hướng dẫn ban đầu

-

Mục đích và yêu cầu
Phương pháp lái xe lên và xuống dốc

5’
Thuyết trình

Lắng nghe

30’
Nêu vấn đề

Lắng nghe

Thuyết trình có

quan sát

minh học

ghi nhớ

-

Phương pháp khởi hành và dừng xe

-

ngang dốc

-

Phương pháp tăng giảm số trên đường

-

trung du, đèo núi

-

Phương pháp lái xe qua đường vòng

3.

quanh co
Hướng dẫn thường xuyên

-

Thực hiện từng thao tác mẫu

Trực quan,

Quan sát, ghi

- Phương pháp lái xe lên dốc, xuống

Giảng giải

nhớ

Quan sát, nhận

Thực hành

dốc
- Phương pháp khởi hành và dừng xe
-

ngang dốc
Phương pháp tăng giảm số trên đường
trung du, đèo núi
Phương pháp lái xe qua đường vòng
quanh co
Phân công từng HV luyện tập từng
động tác để hình thành và phát triển kỹ

GIAN

CỦA HV

Dẫn nhập:
Nêu vài vụ tai nạn giao thông xảy ra

THỜI

47h

xét, uốn nắn


4

năng.
Hướng dẫn kết thúc

-

Kiểm tra, nhận xét đánh giá kết quả

Trao đổi, lắng

-

học tập của từng học viên

nghe, rút kinh

-

Những sai sót thường gặp:

nghiệm

-

- Động tác chưa chuẩn, còn trôi tụt dốc
- Chưa nghe được tiếng máy nổ để thả
phanh tay kịp thời
- Phối hợp côn ga không nhịp nhàng

20’

Đàm thoại,
thuyết trình

khi tăng số, xe bị rung giật
Nguyên nhân
Cách khắc phục
Phổ biến kế hoạch học tập tiếp theo
Hướng dẫn rèn luyện
Đọc và nhớ lại bài học

Quan sát các xe đi trên đường và

4’

so sánh với nội dung đã học

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..........................................................................................
Ngày .... tháng .... năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN


GIÁO ÁN SỐ: 08

Thời gian thực hiện: 48h
Bài học trước: Tập lái xe trên đường trung du đèo núi
Thực hiện từ ngày ............ đến ngày ..............

TÊN BÀI: TẬP LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG PHỨC TẠP
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này, người học viên có khả năng:
- Biết cách quan sát, phán đoán tình huống khi đi trên đường có nhiều người và phương
tiện tham gia giao thông
- Thực hiện chính xác các thao tác điều khiển xe đúng kỹ thuật lái xe, tăng giảm số hợp
lý, kỹ thuật đánh lái, sử lý linh hoạt trong mọi tình huống, trên các loại đường khác nhau.
- Có ý thức chấp hành luật giao thông và đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác cùng
tham gia giao thông trên đường.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Xe tập lái Daewoo 5 chỗ
- Giáo án, bài giảng
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hướng dẫn ban đầu: theo nhóm
- Hướng dẫn thường xuyên: từng học viên
- Hướng dẫn kết thúc: theo nhóm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian:

01 phút
- Điểm
danh: ......................................................................................................................................
..
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................
- Kiểm tra bài
cũ: .................................................................................................................................


II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GV

1.

THỜI
GIAN

CỦA HV

Dẫn nhập:

5’

Để điều khiển thành thạo ôtô cần phải
có sức khoẻ, ý chí, cá tính, sự tập

Thuyết trình

Lắng nghe

luyện, tính kiên nhẫn và thói quen tập
1.

trung cao độ.
Hướng dẫn ban đầu

-

Mục đích và yêu cầu

-

Lái xe trên đường trơn, lầy lội, đường

-

xấu

-

Lái xe qua ngầm, cầu, phà

-

Lái xe trên đường cao tốc

-

Lái xe qua nơi giao nhau

3.

Xử lý khi xe trước rẽ trái, rẽ phải
Hướng dẫn thường xuyên

-

Thực hiện từng thao tác mẫu

Trực quan,

Quan sát, ghi

- Lái xe qua đường giao nhau có tín

Giảng giải

nhớ

Quan sát, nhận

Thực hành

hiệu đèn
- Lái xe qua đường giao nhau không có
tín hiệu đèn giao thông
- Lái xe qua đường giao nhau có vòng
xuyến
- Lái xe qua cầu phà
- Lái xe ôtô qua đường ngầm
- Lái xe trên đường nhiều ổ gà, trơn,
-

lầy, đường hẹp
Phân công từng HV luyện tập từng
động tác để hình thành và phát triển kỹ

30’
Nêu vấn đề

Lắng nghe

Thuyết trình có

quan sát

minh học

ghi nhớ

47h

xét, uốn nắn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×