Tải bản đầy đủ

E a3 1e a3 1e AD 1e f1 1e DF 1e d9 d m b

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở Hà Nội
I,Thực trạng giao thông ở Hà Nội
Tại Việt Nam, tình trạng ùn tắc đường ở các đô thị lớn như Hà Nội nhìn
chung đang rất đáng báo động. Theo Báo cáo của Bộ GTVT trong năm
2012, tại Hà Nội đã có 67 điểm ùn tắc nghiêm trọng. Đến năm 2014,
mặc dù số lượng điểm ùn tắc nghiêm trọng tại thành phố này có xu
hướng giảm đi nhưng lại phát sinh nhiều điểm ùn tắc cục bộ khác và tình
hình UTGT vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
Thực trạng UTGT tại các đô thị lớn của Việt Nam là hệ quả của các
nguyên nhân chính như nhu cầu giao thông lớn, tỉ lệ sử dụng phương
tiện cá nhân cao, tốc độ đô thị hóa nhanh, trong khi cơ sở hạ tầng GTVT
đô thị còn thiếu và chưa hoàn thiện, chất lượng dịch vụ vận tải hành
khách công cộng còn thấp…
II, Hậu quả của ùn tắc giao thông
UTGT gây ra thiệt hại kinh tế không lồ cho sự phát triển của đất nước và
ô nhiễm môi trường do khí thải từ các phương tiện tham gia giao thông
Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của một nhóm nghiên cứu gồm nhiều
nhà khoa học đến từ các trung tâm nghiên cứu về môi trường (Trung tâm
Luật và chính sách môi trường Đại học Yale, Mỹ; Trung tâm Hợp tác
nghiên cứu của Ủy ban châu Âu; Trung tâm Quốc tế mạng lưới thông tin
khoa học Trái đất của Đại học Columbia, Mỹ) thì chỉ số chất lượng môi

trường (EPI – Environment Performance Index) Việt Nam đang dần rơi
vào cuối bảng của nhóm trung bình, xếp 79 trên 132 quốc gia. Trong đó,
riêng về chất lượng không khí, nước ta xếp thứ 123.
III, Giải pháp cho tình trạng UTGT
1. GIÁO DỤC CÔNG DÂN VỀ VĂN HOÁ GIAO THÔNG


2. TĂNG CƯỜNG ĐI BỘ, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI ĐI BỘ,
ĐI BỘ LÀ YÊU NƯỚC
3. TĂNG CƯỜNG LÀM VIỆC ONLINE
4. TĂNG CƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG,
HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÁ NHÂN
5. TUYỆT ĐỐI CẤM XEN CẤY XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG
TRONG NỘI ĐÔ
6. KHÔNG CHUYỂN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG,
BỆNH VIỆN RA NGOÀI THÀNH PHỐ
7. CẤM Ô TÔ KHÔNG ĐƯỢC ĐI VÀO CÁC NGÕ NGÁCH VÀ
TRÊN CÁC TUYẾN PHỐ MÀ LÒNG ĐƯỜNG KHÔNG RỘNG
QUÁ 3M
8. TIẾN TỚI CHỈ DÙNG XE ĐẠP, XE ĐẠP ĐIỆN, Ô TÔ ĐIỆN,
HOẶC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI, NĂNG LƯỢNG GIÓ... VÀ ĐI BỘ
9. KHÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG NGẦM METRO, XEM XÉT
LẠI VIỆC XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT TRÊN CAO TẠI NỘI ĐÔ
10.
TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHỐ VỆ TINH,
NHỮNG KHU ĐẤT CÒN ĐỂ TRỐNG Ở NỘI ĐÔ CHỈ SỬ
DỤNG ĐỂ LÀM ĐƯỜNG ĐI, CÁC CÔNG TRÌNH GIAO
THÔNG, CÔNG VIÊN CÂY XANH, TRƯỜNG TIỂU HỌC,
MẪU GIÁO, BÃI ĐỖ XE, CÁC KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ CHO
TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×