Tải bản đầy đủ

AN TOÀN TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Hải V. Phạm
Bộ môn HTTT – Viện CNTT&TT
ại học Bác Khoa Hà Nội
Week 2-10

2.1. iểm yếu các hệ thống thương mại điện tử
và giao dịch điện tử
2.2. Bảo mật dữ liệu người dùng trong giao
dịch điện tử
2.3. Kiến trúc hệ thống thanh toán điện tử và
các hiểm họa

2


Chi phí giao hàng cao, dịch vụ chưa tốt đang
khiến giá bán các sản phẩm trực tuyến không
rẻ hơn so với kênh mua sắm truyền thống.
Chi phí quản lý tiền mặt nội địa vẫn là một
gánh nặng cho nền kinh tế.
Thiếu trình độ phát triển kinh tế, xã hội còn

thấp, trình độ công nghệ còn nhiều hạn chế,
thói quen thanh toán tiền mặt và sự thiếu tin
tưởng của xã hội đối với TT T

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

Hoàn chỉnh khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính
sách cho phát triển TT T.
Cần tăng cường điều phối, hợp tác chính sách
phát triển dịch vụ TT T trong nước và quốc tế,
liên quốc gia, liên ngành.
TT T là phương thức thanh toán cho mọi hàng
hóa và dịch vụ được mua bán qua internet, liên
quan tới mạng lưới khách hàng trên phạm vi
toàn cầu.
Tăng cường an ninh mạng, bảo mật, an toàn
thông tin TT T.

3

4


Chưa có tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn và
độ tin cậy
Tốc độ đường truyền Internet vẫn chưa đáp ứng được
yêu cầu của người dùng, nhất là trong TM T
Các công cụ xây dựng phần mềm vẫn trong giai đoạn
đang phát triển
Khó khăn khi kết hợp các phần mềm TM T với các
phần mềm ứng dụng và các cơ sở dữ liệu truyền thống
Cần có các máy chủ thương mại điện tử đặc biệt (công
suất, an toàn) đòi hỏi thêm chi phí đầu tư
Chi phí truy cập Internet vẫn còn cao
Thực hiện các đơn đặt hàng trong thương mại điện tử
B2C đòi hỏi hệ thống kho hàng tự động lớn

- An ninh và riêng tư là hai cản trở về tâm lý đối với người
tham gia TM T


- Thiếu lòng tin và TM T và người bán hàng trong TM T do
không được gặp trực tiếp
- Nhiều vấn đề về luật, chính sách, thuế chưa được làm rõ
- Một số chính sách chưa thực sự hỗ trợ tạo điều kiện để
TM T phát triển
- Các phương pháp đánh giá hiệu quả của TM T còn chưa
đầy đủ, hoàn thiện
- Chuyển đổi thói quen tiêu dùng từ thực đến ảo cần thời
gian
- Sự tin cậy đối với môi trường kinh doanh không giấy tờ,
không tiếp xúc trực tiếp, giao dịch điện tử cần thời gian
- Số lượng gian lận ngày càng tăng do đặc thù của TM T
- Thu hút vốn đầu tư mạo hiểm khó khăn hơn sau sự sụp đổ
hàng loạt của các công ty dot.com

5

6


Trong giao dịch thương mại nói chung, và giao dịch
thương mại điện tử nói riêng, việc bảo đảm tuyệt
đối sự bí mật của giao dịch luôn phải được đặt lên
hàng đầu.
Kiểm tra tính đúng đắn và chân thực của thông tin
trong giao dịch
Lưu trữ dữ liệu trong thương mại điện tử ở nhiều
nơi với nhiều hình thức là việc làm rất có ý nghĩa.
Chống sự tấn công của virút máy tính các doanh
nghiệp kinh doanh trên mạng cần cài đặt những
phần mềm chống virút có hiệu quả và thường xuyên
cập nhật để chống những virút mới.
Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

7

2.3. Kiến
Ki n trúc hệ
h thống
th ng thanh toán điện
đi n tử
t và các hiểm
hi m họa
h a

8


Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

10

9


Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

12

11


Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

14

13


Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

16

15


Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

18

17


Hai V Pham

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

19

20


Hệ thống thanh toán VTC Pay là trung gian kết nối giữa Người mua, Người bán với Ngân hàng để hỗ trợ, thực hiện
dịch vụ thu hộ, chi hộ cho Khách hàng có tài khoản ngân hàng.

Thanh toán qua thẻ
th cào là dịch vụ sử dụng thẻ cào trả trước để làm
phương tiện thanh toán cho dịch vụ. ể thanh toán khách hàng chỉ cần
nhập Số
serial và
Mã số của thẻ
cào tương ứng.
Thanh toán qua SMS là dịch vụ sử dụng đầu số và kết nối nhắn tin để
làm phương tiện thanh toán cho dịch vụ. ể thanh toán khách hàng
chỉ cần nhắn tin tới đầu số cố định đã được cung cấp.
Thanh toán qua Wap Charging là dịch vụ sử dụng số dư tài khoản di
động để làm phương tiện thanh toán. ể thanh toán khách hàng chỉ
cần 1 click để xác thực số điện thoại qua môi trường WAP.
Với ưu điểm phù hợp với mọi nền tảng sản phẩm (Web, Wap, App), một
kết nối có thể sử dụng được tất cả các thẻ cào phổ biến, cùng với mức
tỷ lệ chia sẻ doanh thu cao, đảm bảo minh bạch về tài chính, đối soát
hàng tháng nhanh chóng và chính xác, cổng thanh toán VTC Pay chính
là lựa chọn mà các doanh nghiệp không nên bỏ lỡ.

21

22


1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Vesna Hassler – Aptech House, Security Fundamentals for ECommerce, O’Reilly –2009.
Kjell Orsborn, “E-COMMERCE and SECURITY”, O’Reilly ,
2009.
Dharmendra Chahar, “E-Commerce Security Issues and
Solutions”, ICCE,2013.
Tim Mather, “Cloud Security and Privacy”, O’Reilly, 2009.
Symantec Press, “Understanding Internet Security”, 2014.
Symeon (Simos) Xenitellis, “The Open–source PKI Book”,
OpenCA Team, 2000.
“OpenCA Guide for Versions 0.9.2+”, OpenCA Group, 2004.
Steven Furnell, Paul Dowland, “E-mail Security”, IT
Governance Publishing, 2010.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×