Tải bản đầy đủ

AN TOÀN GIAO THÔNG CÁC QUY ĐỊNH KHI ĐI XE MÁY VÀ MOTO

AN TOÀN GIAO THÔNG

CÁC QUY ĐỊNH KHI ĐI XE MÁY VÀ MOTO

Lee Min Triet (Lê Minh Triết)
Tí Em (Diệc Thành)


I. QUI ĐỊNH



Đối với người điểu khiển xe mô tô, gắn máy



Đối với người ngồi trên xe mô tô, gắn máy


ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN



ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN

 Người điều khiển xe máy được phép chở tối đa
hai người trong các trường hợp sau:


ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN


ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐÚNG CÁCH

MỞ DÂY MŨ SANG HAI BÊN

ĐỘI LÊN VÀ KIỂM TRA KÍCH CỠ BẰNG CÁCH
XOAY ĐẦU QUA LẠI

LUÔN CÀI QUAI VÌ NẾU KHÔNG CÀI QUÀI SẼ KHÔNG
CÓ TÁC DỤNG BẢO VỆ


ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN


ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN


CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!

Add a Slide Title - 1


Add a Slide Title - 2


Add a Slide Title - 3



Add a Slide Title - 4


Click icon to add picture

Add a Slide Title - 5



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×