Tải bản đầy đủ

Trc nghim thang

Phần tô đen là đáp án thưa thầy.
Toán
Câu 1: Cho hàm số
của hàm số

y = f ( x)

y = f ( x)

và điểm A(a ; b). Điểm A thuộc đồ thị

khi:

a)
b)
c)
d)

Câu 2: Cho hàm số
Ta nói hàm số


y = f ( x)

y = f ( x)

xác định với mọi giá trị của x thuộc R.

đồng biến trên R khi:

a)
b)
c)
d)
y=

Câu 3: Cho hàm số bậc nhất:

−2
x +1
m +1

. Tìm m để hàm số đồng

biến trong R, ta có kết quả là:
a)
b)
c)
d)

Hóa
Câu 1: Để tách kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp Cu và Fe ta có thể
dùng cách sau
a)
b)
c)
d)

Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch NaCl
Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch H2SO4 đặc nguội
Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch HCl
Hoà tan hỗn hợp vào nước
Câu 2: Khi cho sắt tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được
muối sắt là:
a)
b)
c)
d)

Fe(NO3)3 và AgNO3
Fe(NO3)2
Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2
Fe(NO3)3

Câu 3: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian,
lấy thanh kim loại ra làm khô, cân lại thấy tăng A gam. A là:
a) khối lượng kim loại Cu bám vào
b) khối lượng CuSO4 bám vào
c) hiệu số giữa khối lượng kim loại Cu bám vào và khối

lượng Fe tan ra
d) khối lượng gốc sunfat bám vào
Vật Lý
Câu 1: Một kim nam châm được đặt tự do trên trục thẳng đứng.
Đưa nó đến các vị trí khác nhau xung quanh dây dẫn có dòng
điện. Có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm.
a)
b)
c)
d)

Kim nam châm luôn chỉ hướng Nam- Bắc.
Kim nam châm mất từ tính.
Kim nam châm lệch khỏi hướng Nam - Bắc.
Kim nam châm không thay đổi hướng.

Câu 2: Khi đặt hai từ cực cùng tên của hai nam châm lại gần
nhau thì các đường sức từ sẽ có thay đổi gì?
a) Các đường sức từ của hai từ cực này đi vào nhau.
b) Các đường sức từ của hai từ cực này bị biến dạng

không phụ thuộc vào từng loại nam châm
c) Các đường sức từ của cả hai từ cực này vẫn bình thường.
d) Các đường sức từ của một trong hai nam châm bị biến
dạng.
Câu 3: Nhận định nào sau đây là không đúng:
a) Qui tắc nắm tay phải có thể xác định được chiều

đường sức từ của nam châm thẳng.
b) Qui tắc nắm tay phải dùng để xác định chiều của đường
sức từ trong ống dây có dòng điện.
c) Qui tắc nắm tay phải có thể xác định được chiều của dòng
điện trong ống dây.
d) Ống dây có dòng điện có từ trường tương tự như một nam
châm thẳng.


Văn
Câu 1: Tại sao người đọc biết được truyện "Chiếc lược ngà" viết
về vùng đất Nam bộ?
a)
b)
c)
d)

Nhờ tên tác phẩm.
Nhờ tên tác giả.
Nhờ tên các nhân vật chính trong truyện.
Nhờ tên các địa danh trong truyện

Câu 2: Người kể chuyện trong bài chiếc lược ngà là ai?
a)
b)
c)
d)

Ông Sáu
Bạn Ông Sáu
Bé Thu
Mẹ Bé Thu

Câu 3: Tác giả đã đặt ông Hai vào tình huống như thế nào để
ông tự bộc lộ tính cách của mình?
Ông Hai không biết chữ, phải đi nghe nhờ người khác đọc.
Bà chủ nhà hay dòm ngó, nói bóng, nói gió vợ chồng ông
Hai.
c) Tin làng ông theo giặc mà tình cờ ông nghe được từ
những người tản cư.
d) Ông Hai lúc nào cũng nhớ da diết cái làng Chợ Dầu của
mình.
a)
b)

Địa
Câu 1: Có sự khác nhau của các hoạt động thương mại giữa
các vùng trong nước ta là do.
a) Định hướng phát triển kinh tế khác nhau của nhà nước đối

với từng vùng.
b) Sự phát triển các hoạt động kinh tế, sức mua, qui
mô dân số từng vùng.
c) Vốn đầu tư nước ngoài, sức mua, qui mô dân số từng vùng.
d) Trình độ phát triển kinh tế và phân bố dân cư từng vùng.
Câu 2: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nông thôn nước ta cao
hơn thành thị do.
a) Ở nông thôn khó áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia

đình.
b) Nông thôn có nhiều ruộng đất nên cần nhiều lao động.
c) Mặt bằng dân trí và mức sống của người dân thấp.
d) Quan niệm “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”còn phổ biến.


Sử
Câu 1: Việt Nam gia nhập ASEAN vào khoảng thời gian nào?
a)
b)
c)
d)

Tháng 7/1994
Tháng 7/1005
Tháng 4/1994
Tháng 8/1995

Câu 2: Từ 1979 đến cuối những năm 80 của thế kì XX quan hệ
giữa Việt Nam với ASEAN là gì?
a)
b)
c)
d)

Quan
Quan
Quan
Quan

hệ
hệ
hệ
hệ

hợp tác song phương
đối thoại.
đối đầu do bất đồng về quan hệ kinh tế.
đối đầu do vấn đề Cam-pu-chia.
Tin

Câu 1: Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử là:
a) Chi phí thấp và thời gian chuyển gần như tức thì
b) Có thể gởi thư kèm tệp tin
c) Các đáp án đều đúng
d) Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người
Câu 2: Máy tìm kiếm là gì?
a) Là một công cụ được cung cấp trên Internet giúp

tìm kiếm thông tin trên cơ sở các từ khóa liên quan
đến vấn đề cần tìm
b) Là một loại máy được nối thêm vào máy tính để tìm kiếm
thông tin trên Internet
c) Là công cụ tìm kiếm các thông tin trong máy tính
d) Là một phần mềm cái đặt vào máy tính dàng để tìm kiếm
thông tinTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×