Tải bản đầy đủ

Trc nghim kho sat mc d gn bo ca k

Trắc nghiệm khảo sát mức độ gắn bó của khách hàng
với thương hiệu qua các phương tiện truyền thông
1.Bạn thường xuyên xem quảng cáo qua phương tiện truyền thông nào ? ( tích √ vào ô bạn chọn)
Mức độ (1 ngày)

< 1 giờ

1-3 giờ

>3 giờ

Không
bao giờ

Ti vi
Mạng internet
Sách báo
Khác
( …………..)
2.Nếu bạn thường xuyên xem quảng cáo qua mạng internet , bạn thường vào trang nào ?
A. Mạng xã hội ( Facebook , Twitter , Instagram, … )

B. Các trang bán hàng qua mạng ( lazada , enbac, chotot … )
C. Google
D. Khác ( ……………………………………………)

3.Bạn nghĩ gì về buôn bán qua mạng ?
A. Rất tiện ích
B. Bất tiện
C. cả A và B

4. Lí do nào khiến bạn tin tưởng một trang Web khi mua bán ?
A. Cấu hình hiện đại , dễ sử dụng
B. Số lượng truy cập cao và nhận xét tốt
C. Lời giới thiệu từ người thân
D. Khác (…………………………………………..…)

5. Theo bạn , phương tiện truyền thông nào cung cấp những thông tin có ích nhất cho hàng hóa?
A. TV
B.Mạng internet
C. Sách , báo…
D.Khác (……………………………...………………)


6. Theo bạn , để tăng mức độ tin tưởng của khách hàng dành cho sản phẩm , công ty nên làm gì ?
A. Đầu tư vào các chiến dịch quảng cáo
B. Cung cấp chất lượng tốt nhất
C. Cung cấp dịch vụ tốt nhất
D. Điều chỉnh mức giá hợp lý
E. Khác (…………………………………………………………..)

7. Liệu quảng cáo trên phương tiện truyền thông có ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của bạn ?
A. Có
B. Không
C. Không chắc

8. Nếu có (câu 7), bạn có hài lòng với quyết định của bạn?
A. Luôn luôn
B. Thỉnh thoảng
C.Hiếm khi
D.Không bao giờ

9. Theo bạn , phương tiện truyền thông nào hiệu quả nhất trong quảng cáo?
A. TV
B.mạng internet
C.sách báo ….
D.Khác (……………………………………………………)

10. Theo bạn , buôn bán qua mạng đem lại những lợi ích gì ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
11. Liệu bạn có thể đưa ra vài gợi ý giúp tăng mức độ gắn bó của khách hàng với sản phẩm qua các
phương tiện truyền thông ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×