Tải bản đầy đủ

Trac nghiem gian RTG QC

ĐỀ THI LÝ THUYẾT LÁI GIÀN
Hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách đánh dấu [x] vào gợi ý

Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
(Các câu hỏi này áp dụng cho QC và RTG Chùa Vẽ)
Câu 1: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Ký hiệu SWL35.6T trên khung cẩu RTG có
nghĩa là gì?
 Tải trọng nâng nhỏ nhất là 35.6T .
 Tải trọng nâng khi vị trí xe con nằm ở giữa khẩu độ là 35.6T.
 Tải trọng nâng khi vị trí xe con nằm ở gần bánh xe di chuyển là 35.6T.
 Tải trọng làm việc an toàn là 35.6T (Sức nâng dưới khung cẩu).
Câu 2: Hãy chọn ra đáp án đúng về vị trí container trên bãi theo ký hiệu địa chỉ BE 0913?
 Container 20’, lô BE, BAY09, tầng 1, hàng thứ 3 tính từ phía bờ sông.
 Container 40’, lô BE, BAY09, tầng 1, hàng thứ 3 tính từ phía bờ sông.
 Container 20’, lô BE, BAY 09, ROW 1, TIER 3.
 Container 40’, lô BE, BAY09, hàng thứ 1 tính từ phía bờ sông, tầng 3.
Câu 3: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Ai là người thực hiện cấp bảo dưỡng thường
xuyên theo quy định đối với cần trục RTG?
 Người điều khiển phương tiện.
 Thợ sửa chữa.

 Người điều khiển phương tiện và thợ sửa chữa.
 Không có cấp bảo dưỡng thường xuyên.
Câu 4: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Khi thấy việc xếp dỡ hàng không được an
toàn, người điều khiển RTG cần làm gì?
 Dừng cần trục và từ chối xếp dỡ hàng tới khi: Việc an toàn được đảm bảo chắc
chắn hoặc yêu cầu phải có người chịu trách nhiệm cao nhất trong ca sản xuất của
Xí nghiệp tới kiểm tra, hướng dẫn quy trình xếp dỡ, giám sát và đảm bảo an toàn
cho quá trình xếp dỡ hàng.
 Từ chối không xếp dỡ hàng đó.
 Thực hiện việc xếp dỡ thật thận trọng.
 Thực hiện các thao tác thử trước khi xếp dỡ thật.


Câu 5: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Thiết bị MDT được lắp đặt tại đâu trên cần
trục RTG, chức năng của nó là gì?
 Lắp tại buồng điện, phục vụ công tác kiểm tra lỗi hệ thống điện.
 Lắp tại buồng máy, phục vụ kiểm tra lỗi động cơ diezel.
 Lắp tại cabin điều khiển, nhận/xác nhận lệnh xếp dỡ conatiner đối với trung tâm
điều hành.
 Không có thiết bị này trên RTG.
Câu 6: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Để chống lắc khi xếp dỡ hàng cần trục RTG
sử dụng biện pháp nào?
 Dùng 04 động cơ chống lắc liên kết với khung cẩu bằng cáp thép 8mm, điều khiển tự
động.
 Tự động thay đổi tốc độ xe con và tời nâng hạ để chống lắc.
 Cả hai biện pháp trên.
Câu 7: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Cần trục RTG đang hoạt động ở chế độ máy
phát điện muốn chuyển sang chạy điện lưới, người điều khiển phương tiện cần làm gì?
 Xuống bật cầu dao điện cấp nguồn điện lưới cho cần trục.
 Tắt chế độ chạy động cơ diesel rồi xuống bật cầu dao điện cấp nguồn điện lưới cho
cần trục.
 Xuống bật cầu dao điện cấp nguồn điện lưới cho cần trục rồi tắt động cơ diesel.
Câu 8- Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Nút ấn dừng khẩn cấp hoạt động của cần trục
được sử dụng khi nào? Ai được phép sử dụng nút ấn này?
 Nút ấn dừng khẩn cấp được sử dụng khi việc hoạt động của cần trục có thể gây nguy
hiểm cho người và thiết bị một cách rõ ràng. Chỉ người điều khiển cần trục mới được sử
dụng nút này.
 Nút ấn dừng khẩn cấp được sử dụng khi việc hoạt động của cần trục có thể gây
nguy hiểm cho người và thiết bị một cách rõ ràng. Bất kỳ ai phát hiện ra sự nguy
hiểm khi cần trục hoạt động đều được sử dụng nút này.


 Nút ấn dừng khẩn cấp được sử dụng để dừng hoạt động của cần trục khi cần trục có thể
gây nguy hiểm cho người. Bất kỳ ai phát hiện ra sự nguy hiểm cho người khi cần trục
hoạt động đều được sử dụng nút này.
Câu 9: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Động cơ diezel của RTG được làm mát kiểu
gì?
 Không cần làm mát.
 Làm mát bằng quạt gió.
 Làm mát bằng két nước.
 Làm mát bằng két nước và quạt gió.


Câu 10: Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: Nghĩa vụ của Người lao động trong công tác
Bảo hộ lao động?
Chấp hành những quy định, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan
đến công việc, nhiệm vụ được giao
Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị, cấp phát, các
thiết bị an toàn, vệ sinh nơi làm việc, nếu làm mất hoặc hư hỏng mà không có lý do
chính đáng thì phải bồi thường
Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố gây nguy hiểm. Tham gia cấp cứu
và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động.
Câu 11: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Số lượng, thông số cơ bản của các động cơ
điện nâng hạ hàng, di chuyển xe con, di chuyển cần trục của cần trục RTG1 đến RTG4?
 Động cơ nâng hạ hàng 1x150 Kw. Chế độ hoạt động liên tục
- Động cơ di chuyển xe con 1x37 kw, 60% ED
- Động cơ di chuyển cần trục 2x45kw, 40% ED
 Động cơ nâng hạ hàng 1x300 Kw. Chế độ hoạt động liên tục.
- Động cơ di chuyển xe con 1x37 kw .60%ED
- Động cơ di chuyển cần trục 2x45kw .40%ED
 Động cơ nâng hạ hàng 1x150 Kw. Chế độ hoạt động liên tục
- Động cơ di chuyển xe con 2x37 kw .60%ED
- Động cơ di chuyển cần trục 2x45kw .40%ED
Câu 12: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Trong trường hợp gió cấp mấy thì phải
dừng làm việc và đưa RTG vào vị trí neo đậu?
 Gió từ cấp 6 trở lên (từ 10,8m/s đến 13,8m/s).
 Gió từ cấp 7 trở lên (từ 13,9m/s đến 17,1m/s).
 Gió từ cấp 8 trở lên (từ 17,2m/s đến 20,7m/s).
 Gió từ cấp 9 trở lên (từ 20,8m/s đến 24,4m/s).
Câu 13: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Khi khởi động động cơ Diezel tại ca bin
điều khiển (công tắc khởi động ở vị trí “ON” xoay về vị trí “Start” ) mà động cơ không hoạt
động thì cần tiến hành như thế nào?
 Tiếp tục khởi động bằng cách vặn núm về vị trí “START”.
 Công tắc khởi động đưa về vị trí “OFF” và đợi từ 1 đến 2 phút tiếp tục khởi động lại,
không hạn chế số lần khởi động.
 Công tắc khởi động đưa về vị trí “OFF” và đợi từ 1 đến 2 phút tiếp tục khởi động
lại. Chỉ được khởi động lại 3 lần.
Câu 14: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Động cơ diezel của RTG được làm mát kiểu
gì?
 Không cần làm mát.
 Làm mát bằng quạt gió.
 Làm mát bằng két nước.


 Làm mát bằng két nước và quạt gió.
Câu 15: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Khoảng cách di chuyển xe con và chiều cao
nâng tối đa của RTG là bao nhiêu?
 23,47m và 19,07m.
 19,07m và 15,24m
 23,07m và 15,24m.
 19,07m và 24,37m.
Câu 16: Hãy chọn ra đáp án đúng về chỉ thị màu của hệ thống đèn chỉ báo hoạt động của
khung cẩu cần trục RTG?
 Chốt đã khoá (màu đỏ), chốt đã mở (da cam), khung cẩu nằm trên container (xanh
lá cây).
 Chốt đã khoá (màu đỏ), chốt đã mở (da cam), khung cẩu nằm trên container (xanh lam).
 Chốt đã khoá (màu đỏ), chốt đã mở (xanh lam), khung cẩu nằm trên container (xanh lá
cây).
Câu 17: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Số lượng container tối đa quy định cho phép
RTG được xếp trong 01 “Bay” là bao nhiêu (6 hàng, cao 4)?
 25 container.
 24 container.
 23 container.
 21 container.
Câu 18: Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: Sau ca sản xuất người lái cần trục giàn QC cần
thực hiện công việc gì trong các công việc sau?
Kiểm tra sự hoạt động của các đèn báo tín hiệu (nếu có).
Kiểm tra chuông, còi tín hiệu.
Kiểm tra toàn bộ hệ thống chiếu sáng.
Dọn dẹp, vệ sinh cần trục.
Câu 19: Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: Các cơ cấu, chi tiết của cẩu giàn QC được
bơm mỡ theo cách nào?
 Do công nhân sửa chữa bơm theo chu kỳ bảo dưỡng.
 Hệ thống được bơm tự động theo định kỳ đã được mặc định sẵn của cần trục.
 Khi cơ cấu hoạt động thì hệ thống bơm mỡ tự động sẽ bơm mỡ liên tục cho cơ cấu.
Câu 20: Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: Hệ thống liên động bố trí trên cẩu giàn QC
điều khiển hoạt động của cơ cấu nào?
 Cơ cấu nâng chính và cơ cấu di chuyển cần trục.
 Cơ cấu nâng chính và cơ cấu di chuyển xe con.
 Cơ cấu di chuyển cần trục và cơ cấu di chuyển xe con.


Câu 21: Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: Khi người điều khiển muốn thao tác ngừng tác
động của hạn vị thì sử dụng nút ấn nào?:


“EMERGENCY”
“FAULT RESET”
“INTERLOCK BYPASS”
Cả ba phương án trên.

Câu 22: Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: Tổng chiều cao nâng của cần trục giàn QC1,2
là bao nhiêu? của QC3-6 là bao nhiêu?


18,5 m và 24,5m
22 m và 28m
27,5 m và 33m
28,5 m và 34m

Câu 23 Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: Cần trục giàn QC khi đang hoạt động áp lực
gió cho phép là:
Không quá 10 m/s.
Không quá 16 m/s.
Không quá 20 m/s.
Không quá 26 m/s.
Câu 24: Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: Trước khi đưa cần trục giàn QC vào sản xuất
có những công việc nào dưới đây người lái cần trục phải thực hiện?
 Kiểm tra xung quanh cần trục.
 Kiểm tra cáp thép.
 Kiểm tra các cần điều khiển, tay cầm, công tắc
 Tất cả các đáp án trên.
Câu 25: Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: Công tắc dừng khẩn cấp được bố trí tại các vị
trí nào trên cần trục giàn QC?
 Trên bàn điều khiển bên tay phải trong cabin lái.
 Trên hộp vận hành công son.
 Tại chân số 1, 2, 3, 4.
 Trong buồng máy
 Tất cả các đáp án trên.
Câu 26: Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: Đèn chỉ thị “ AUTO READY” bố trí trên hộp
đèn chỉ thị khung cẩu cần trục giàn QC có công dụng gì?
 Chỉ thị việc khóa hoàn toàn 4 chốt xoay
 Chỉ thị việc khung cẩu đã được đặt hoàn toàn trên nóc container
 Chỉ thị việc thiết bị chống dao động làm việc


Câu 27 - Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Tác dụng của nút dừng khẩn cấp trên
cần trục RTG?
 Ngắt tất cả các động cơ và chuyển động của cần cẩu.
- Các cụm phanh của các cơ cấu truyền động sẽ tác động. Cần trục sẽ dừng hoạt
động tại vị trí hiện thời.
- Hệ thống điều khiển cần trục bị cắt điện.
 Ngắt tất cả các động cơ và chuyển động của cần cẩu.
- Các cụm phanh của các cơ cấu truyền động sẽ tác động. Cần trục sẽ dừng hoạt động tại
vị trí hiện thời.
- Hệ thống điều khiển cơ cấu đang hoạt động bị cắt.
 Ngắt động cơ và chuyển động hiện thời của cần cẩu.
- Các cụm phanh của cơ cấu truyền động sẽ tác động . Cần trục sẽ dừng hoạt động tại vị
trí hiện thời.
- Hệ thống điều khiển cần trục bị cắt điện.
Câu 28: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp
nào là tai nạn lao động?
 Do các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất (điện dật, ngã cao, các vật văng bắn, các vật rơi,
đổ…) tác động bất ngờ, đột ngột vào người lao động làm cho người lao động bị thiệt
mạng hoặc khả năng lao động bị suy giảm.
 Do tác hại của các yếu tố (vi khí hậu, tiếng ồn, rung động, bức xạ, môi trường độc hại,
bụi, nhiệt độ, độ ẩm, vi trùng…) tác động thường xuyên, từ từ và lâu dài nên người lao
động làm cho khả năng lao động của người lao động bị suy giảm dần dần.
 Do hít phải chất độc làm người lao động bị mất khả năng lao động.
 Cả 3 đáp án trên đều đúng.
Câu 29: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Thông số chính nguồn điện cung cấp cho
cần trục QC?
 Nguồn điện cung cấp cho cần trục do máy phát điện trên cần trục cung cấp. Các
thông số: điện áp 440V, tần số: 50Hz, công suất 450KVA.
 Nguồn điện cung cấp cho cần trục do máy phát điện trên cần trục cung cấp. Các thông
số: điện áp 400V, tần số: 60Hz, công suất: 450KVA.
 Nguồn điện cung cấp cho cần trục do máy phát điện trên cần trục cung cấp. Các thông
số: điện áp 380V, tần số: 50Hz, công suất: 450KVA.
Câu 30: Hãy chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau: Người công nhân vận hành cần trục phải có
những tiêu chuẩn nào dưới đây:
 Tuổi đời từ 18 đến 55 tuổi và đảm bảo sức khỏe.
 Tốt nghiệp phổ thông trung học.
 Đã học tập và được cấp chứng chỉ về vận hành cần trục giàn, quy trình công nghệ xếp,
an toàn lao động và có chứng chỉ bơi.
 Tất cả các phương án trên đều đúng.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×