Tải bản đầy đủ

Trac nghiem (1)

1. Khi led 7 đoạn hiển thị số 6 thì:
A: 6 LED sáng,1 Led b tắt.
2. Khi led 7 đoạn hiển thị chữ E:
A: 5 led sáng, 2 led b và c tắt.
3. Mạch chỉnh lưu là mạch biến điện áp AC thành DC
4. LED là diode  cả 3 câu sai
5. Mạch chỉnh lưu bán kỳ với mọi điện AC có f=50
50Hz
6. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ với mọi AC có f=50Hz
100Hz
7. Diode Zenner dùng để ổn áp
8. Diode có dtro thuận và nghịch=vô cực
diode bị đứt
9. Diode Varicap là diode biến dung
10. Diode có dtro thuan=dtro nghich=0(Ohm)
Diode bị nối tắt
11. Diode bán dẫn điện thế VA>VK thì diode dc phân cực thuận
12. -------------------------------VA13. Khi phân cực nghịch diode có dòng điện ri chạy theo chiều
là dòng các hạt thiểu số chạy từ K về A
14. Diode Zenner dùng để ổn áp ta phải phân cực nghịch diode

15. Bán dẫn loại N là bán dẫn có đa số hạt tải là hạt điện tử,hạt tải thiểu số là hạt trống
16. ---------------P----------------------------------------là lỗ trống
17. Diode bán dẫn có cấu tạo gồm 1 mối nối P-NTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×