Tải bản đầy đủ

QUIZ CAU HI TRC NGHIM

KHÓA HỌC AN TOÀN
AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG & XE CHỤP CÔNG-TEN-NƠ
Staff’s name/Họ và Tên nhân viên: ___________________ ID/Mã số nhân viên:

CMP_____

Date/Ngày:

_________

___________________ Marks/Điểm:

QUIZ/CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Các tai nạn thường gặp khi vận hành thiết bị xe nâng và xe chụp công-ten-nơ?
a. Va chạm với người đi bộ, máy móc hay thiết bị khác
b. Lật xe
c. Tai nạn trong quá trình nâng hạ hàng
d. Tai nạn liên quan đến tải treo
e. Tất cả các câu
2. Nguyên nhân nào gây nên lật xe nâng và xe chụp công-ten-nơ?
a. Trọng tâm cao

b. Cua gấp (lực ly tâm)
c. Chở quá tải
d. Câu (b) và (c) đúng
e. Tất cả các câu đều đúng
3. Nguyên nhân nào gây tai nạn trong quá trình nâng hạ hàng?
a. Hàng hóa không được ràng buộc chắc chắn
b. Hàng quá tải
c. Trọng tâm cao
d. Câu (a) và (b) đúng
e. Tất cả đều đúng
4. Xe nâng khi di chuyển cần lưu ý các điểm sau?
a. Các chướng ngại vật ở trên cao và trước mặt
b. Càng xe nâng tuân theo nguyên tắc an toàn 8 inch (20cm)
c. Vận tốc xe
d. Tất cả đều đúng
5. Xe chụp container có được phép đi trên đường dốc & nghiêng không?
a. Không được phép
b. Được phép
c. Được phép trong trường hợp đã được đánh giá là an toàn
d. Câu (b) và (c) đúng.

Trang 1/1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×