Tải bản đầy đủ

nhom 1 TRC NGHIM BARCODE

MÔN: HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG LOGISTICS
LỚP: DH14LG
NHÓM: 1
THÀNH VIÊN THAM GIA
1. Phan Quốc Cường

8. Lê Thị Thiên Phương

2. Phan Văn Đại

9. Ngô Ngọc Phúc

3. Võ Trọng Đức

10.Trần Thị Thanh Mai

4. Lê Chí Phước

11,Tôn Nữ Thùy Trang

5. Trương Trần Huy Phúc


12. Nguyễn Thị Ngọc Mai

6. Trần Thị Bảo Yến

13. Dương Thị Ngọc Trinh

7. Nguyễn Thị Thanh Tuyên


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ BARCODE
Câu 1: Khi quét mã vạch cần phải:
A. Đặt máy quét thẳng trực tiếp với mã vạch
B. Đặt máy quét nghiêng 1 góc 45 độ
C. Đặt máy quét đâu cũng được, máy vạch tự cảm ứng
D. Đặt máy quét phía sau mã vạch
Câu 2: Hai hệ thống mã số hàng hóa phổ biến trên toàn thế giới là:
A.
B.
C.
D.

Hệ thống UPC và hệ thống EAN
Hệ thống UCC và hệ thống EAN
Hệ thống UPC và hệ thống UCC
Hệ thống UCP và hệ thống ENA

Câu 3: Hai phần mã số mã vạch của hàng hóa là:
A.
B.
C.
D.

Mã số của hàng hóa và mã vạch
Mã số của hàng hóa và thẻ căn cước
Mã vạch và thẻ căn cước
Tất cả đều sai

Câu 4: Mã số dưới mã vạch có tinh chất :
A. Là một dãy số đặc trưng đại diện cho mỗi loại hàng hóa


B. Là một dãy số phân loại chât lượng của hàng hóa
C. Là giá cả của mỗi hàng hóa
D. Là số thứ tự của hàng hóa

Câu 5: Trong dãy số của mã code, ba số đầu thể hiện ý nghĩa gì?
A. Mã mặt hàng

B. Mã doanh nghiệp
C. Mã quốc gia


D. Mã kiểm tra
Câu 6: Mã vạch thường được dùng để làm gì?
A.
B.
C.
D.

Để lưu các thông tin về sản phẩm.
Để đánh dấu thứ tự của hàng hóa.
Để trang trí trên bao bì.
Để phân biệt các sản phẩm cùng loại.

Câu 7: Các ứng dụng cơ bản của mã Barcode trong lĩnh vực Logistics?
A. Quản lí sản phẩm
B. Quản lí sản phẩm và theo dõi hàng hóa và bưu kiện
C. Quản lí sản phẩm, theo dõi hàng hóa và bưu kiện, điều khiển quá trình sản

xuất, vận chuyển và tiếp nhận và quản lí kho và phân phối
D. Vận chuyển và tiếp nhận, quản lí kho và phân phối.
Câu 8: Lợi ích của việc ứng dụng Barcode trong Logistics?
A.
B.
C.
D.

Giảm chi phí, tăng lợi nhuận
Đáp ứng nhanh nhu cầu hàng hóa của khách hàng, giảm giá thành
Giảm sai sót trong việc xữ lí các nghiệp vụ
Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 9: Tại sao cần phân loại mã Barcode?
A. Để việc quản lý hàng chặt chẽ hơn.
B. Để phù hợp với từng mục đích, từng lĩnh vực, quản lý hàng một cách chính

xác, tinh gọn.
C. Để phân biệt nguồn gốc của hàng
D. Để hiện đại hóa trong lĩnh vực quản lý hàng tồn
Câu 10: Đâu không phải là ưu điểm của Barcode?
A.
B.
C.
D.

Tốc độ xử lý nhanh
Tính khả thi cao
Tính chính xác
Dễ dàng quét ở mọi khoảng cách
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×