Tải bản đầy đủ

Cau trac nghiem dia ly viet nam

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Được thích:

 Xài: Thường bị sử dụng sai thành SÀI. Xài là một từ văn nói chỉ hành động sử dụng, 

dùng một thứ gì đó.

 Đường sá: Thường bị sử dụng sai thành ĐƯỜNG XÁ. Đây là danh từ để chỉ những con 

đường mà chúng ta đi.

 Giùm: làm giúp ai việc gì đó. Thường bị dùng sai thành DÙM.
 Dành hay Giành?

­ Dành: Là động từ chỉ việc dành dụm, tiết kiệm, hoặc để dành thứ gì cho ai đó. Ví dụ: để dành 
tiền; dành cho em; dành dụm, vv và vv
­ Giành: Là động từ chỉ việc phải tốn công sức để đạt được, ví dụ: Giành giựt; giành độc lập; 
giành quyền lợi.
Sửa xe: Thường bị sử dụng sai thành Sữa xe; Sữa chữa.
 Dữ hay Giữ?
­ Dữ là tính từ chỉ tính cách, ví dụ: dữ dằn; dữ như cọp; dữ dội.

­ Giữ là động từ chỉ việc bảo vệ, bảo tồn thứ gì đó: giữ xe; giữ tiền trong túi; giữ gìn.
 Sắc sảo: Thường bị sử dụng sai thành SẮC XẢO.
 Sơ suất: Thường bị sử dụng sai thành SƠ XUẤT.
 Xán lạn: chỉ sự tươi mới, rực rỡ. Đôi khi bị sử dụng sai thành Sáng Lạng hoặc Xáng 
Lạng.
 Xuất Sắc: Thường bị sử dụng sai thành XUẤT XẮC hoặc SUẤT SẮC.
 Rượu: Chất uống có cồn. Thường bị sử dụng sai thành RỰU.
 Chia sẻ: Thường bị sử dụng sai thành CHIA SẼ hoặc CHIA XẺ. Nhiều người nghĩ "xẻ" 
nằm trong động từ "cắt, xẻ" một thứ gì đó, vì vậy khi chia cho nhau thì phải là CHIA 
XẺ, nhưng đúng chính ta phải là CHIA SẺ.
 Rảnh rỗi: Để chỉ trạng thái không bận bịu thì RẢNH mới đúng chính ta. Nếu sử dụng sai 
thành RÃNH là danh từ chỉ một khe nước (cống rãnh).
 Cọ Xát: chỉ việc va chạm, thực tiễn khi thực hành một công việc nào đó. Thường bị sai 
thành Cọ Sát.
 Sáp nhập: Thường bị sử dụng sai thành SÁT NHẬP. Động từ chỉ việc hợp nhất của 2 cá 
thể trở lên.
 Phong Thanh: tính từ chỉ sự nghe được một cách loáng thoáng (thông tin, tin tức), có thể
chưa rõ ràng, chắc chắn.
 Phong phanh: tính từ chỉ sự mỏng, không đủ ấm khi mặc quần áo.
 Viện Kiểm Sát: Đây là từ ghép giữa Kiểm tra và Giám sát. Do đó đúng phải là Viện Kiểm 
Sát. Nhiều người bị nhầm thành VIỆN KIỂM SOÁT là sai. Nếu đứng riêng là động từ 
thì Kiểm Soát mới đúng.
 Bảng tên hay Bản tên? Có một mẹo nhỏ để phân biệt nhanh 2 từ này như sau:
­ BẢNG là danh từ chỉ một vật có kích thước ước lượng được, ví dụ bảng tên, bảng đen, bảng 
chữ cái, bảng tuần hoàn nguyên tố, bảng giá vv và vv.
­ Trong khi đó, BẢN có kích thước/diện tích lớn hơn nhất nhiều, có khi không đong đếm được, 
ví dụ Bản làng, bản đồ, bản quyền, văn bản.
 Chẳng hạn: Thường bị sử dụng sai thành CHẲN HẠN (CHẮN thiếu G) hoặc CHẲN 
HẠNG.
 Khoảng hay Khoản?
­ KHOẢNG là một phần không gian, thời gian, độ dài có thể ước lượng được, ví dụ: khoảng 
trống giữa A và B; khoảng không; có khoảng 100 người trong lớp; còn khoảng 2km nữa thì tới 


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
nơi; con heo này khoảng 25kg vv và vv
­ Khoản: từ dùng để chỉ một phần/mục nào đó, ví dụ: tài khoản; điều khoản...
 Dây chuyền: Thường bị sử dụng sai thành DÂY TRUYỀN.
 Huy động: Thường bị sử dụng sai thành QUY ĐỘNG.
 Bóng râm: Thường bị sử dụng sai thành BÓNG DÂM hoặc BÓNG GIÂM.
 Thịt: Đôi khi bị sử dụng sai thành THỊCH
 Bịch (túi nylon): Thường bị sử dụng sai thành BỊT.
 Triển lãm: Thường bị sử dụng sai thành TRIỄN LÃM hoặc TRIỂN LẢM, TRIỄN LÃM.
 Số chẵn, số lẻ: Đôi khi bị sai thành Số chẳn, số lẽ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×