Tải bản đầy đủ

Cau hoi danh gia trac nghiem example

ĐÀO TẠO NỘI BỘ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG HÀN
CÔNG TY DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI, Ngày ……………..

Họ và tên:……………………………………………
Bộ phận công tác:……………………………………
1.
Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động thi công nào, các máy hàn và các thiết bị phụ trợ sẽ:
A. Được chuẩn bị nhanh chóng đưa vào vị trí thi công, đảm bảo tiến độ thi công hàn của dự án.
B. Phải được kiểm tra và đảm bảo rằng thiết bị trong tình trạng hoạt động tốt và an toàn cho mục đích sử
dụng.
C. Theo yêu cầu của dự án, có thể sử dụng các máy hàn chưa qua hiệu chuẩn và chưa kịp xác định được sự
đảm bảo an toàn, hoạt động chính xác, đáng tin cậy của máy hàn.
2.
A.
B.
C.
3.
A.
B.
C.
D.

4.
E.
F.
G.
H.

Vật tư sử dụng cho dự án đều phải được kiểm tra chất lượng nhằm đảm bảo vật tư là đúng theo
yêu cầu về tính chất, đường kính, mặt cắt, và không có khuyết tật bề mặt. Nhưng nếu phát hiện
trên bề mặt mối ghép, mặt cạnh vát mép có vết nứt, thợ hàn sẽ:
Tiến hành hàn theo nhiệm vụ được phân công.
Thông báo cho giám sát chất lượng dự án biết để xử lý bằng cách mài bỏ hoặc kiểm tra bằng bột từMPI, đảm bảo các thông số của mối ghép theo đúng qui trình hàn được phê duyệt.
Thợ hàn thông báo tổ lắp ráp tìm vật tư tuỳ ý khác thay thế và hoàn tất mối hàn .
Tất cả các đồ gá tạm thời:
Có thể sử dụng các loại vật tư thừa, sau khi hàn xong dùng búa đập bỏ đi.
Phải được loại bỏ bằng cắt nhiệt với khoảng cách nhỏ nhất là 6 mm từ bề mặt vật liệu rồi sau đó mài
phẳng với bề mặt vật liệu.
Phải sử dụng từ những tấm vật liệu loại tốt và tương xứng với KL cơ bản trong qui trình hàn.
Cả 02 câu C và B.
Chiều rộng di chuyển ngang- lắc tay tối đa cho phép khi hàn hồ quang tay không vượt quá:
3 lần đường kính (que hàn) hoặc nhiều hơn.
2.5 lần đường kính (que hàn) hoặc không vượt quá 12 mm với mọi trường hợp khác.
Nếu hàn tự động dưới lớp thuốc chiều rộng đường hàn không vượt quá 6 lần đường kính dây hoặc
16mm với mọi trường hợp khác.
Cả 02 câu C và B.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×