Tải bản đầy đủ

BNG DAP AN TRC NGHIM MT s VN d LY

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Nguyễn Ngọc Hải)

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
(ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
GIÁO VIÊN: NGUYỄN NGỌC HẢI
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “Một số vấn đề lý thuyết trọng tâm” thuộc Khóa học
Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Nguyễn Ngọc Hải)” tại website Hocmai.vn để giúp các Bạn kiểm tra,
củng cố lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước
bài giảng, sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
01. D

02. B

03. A

04. B

05. A


06. A

07. C

08. B

09. D

10. B

11. C

12. D

13. B

14. D

15. D

16. D

17. C

18. C

19. B

20. A

21. C

22. D

23. B

24. D

25. A26. D

27. B

28. D

29. D

30. B

31. B

32. D

33. B

34. A

35. D

36. C

37. A

Giáo viên. Nguyễn Ngọc Hải
Nguồn.

Hệ thống giáo dục HOCMAI

Tổng đài tư vấn: 1900 6933

Hocmai.vn

- Trang | 1 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×