Tải bản đầy đủ

Bao cao d cng trc nghim

“Thiết kế website
trắc nghiệm môn
khoa học tự nhiên
ở trường THPT”


PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
 Sự phát triển của công nghệ thông tin đã và
đang làm thay đổi toàn bộ thế giới.
 trong công tác giáo dục, việc tin học hóa góp
phần nâng cao chất lượng dạy và học.
 Hình thức thi trắc nghiệm hay trắc nghiệm kết
hợp với tin học đã trở thành một trong những
hình thức thi phổ biến nhất trên thế giới.
 Trắc nghiệm đang là khuynh hướng của hầu
hết các kỳ thi ở Việt Nam hiện nay


2. Ưu điểm
 Trang web giúp học sinh có thể làm bài thi

trắc nghiệm bất cứ lúc nào
 Website trắc nghiệm dành cho lớp 10,11,12
và ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn
KHTN
 Giúp cho học sinh có thể kiểm tra lại kiến thức
nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc
hơn.
 Giúp cho nhà trường có hình thức thi mới tiết
kiệm hơn và tránh học sinh gian lận hơn.


3. Tính mới
 Có thể add website trắc nghiệm vào website
của trường giúp học sinh vừa cập nhật thông
tin nhà trường vừa có thể test kiến thức khoa
học tự nhiên.
 Bộ câu hỏi trắc nghiệm mang tính tích hợp cả
ba môn Lý Hóa Sinh.
 Có thể lấy làm đề kiểm tra ở nhà trường
THPT (test trực tiếp trên máy tính).


PHẦN II: NỘI DUNG
Đăng nhập
/Đăng ký

Vào thi

Làm bài kế
tiếp

Quay lại

Hệ thống
phản hồi
kết quả
qua Gmail
hoặc
Facebook,.

HS lựa chọn
bài
thi
(số
1,2,..n)

Chốt
đáp án


PHẦN MỞ RỘNG
• Để tăng độ phổ biến của website và giúp các
bạn học sinh tiếp cận nhanh hơn với đề thi,
website còn những liên kết khác như có trang
chủ trên facebook và hộp thư ở Gmail.
• Website còn có phần hỏi-đáp giành cho các
bạn học sinh. Các câu hỏi các bạn đặt ra sẽ đc
trả lời theo thứ tự: các bạn học sinh khác, các
mod trên website và cuối cùng là giáo viên. Từ
đó có thể tạo ra 1 sân giao lưu kiến thức cho
học sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×