Tải bản đầy đủ

Bai tp trc nghim hoa hc chn lc the

HÀNH TRANG KIẾN THỨC
CHO KÌ THI THPT QG

vectorstock.com/24162848

Ths Nguyễn Thanh Tú
Tuyển tập

Bài tập trắc nghiệm Hóa Học chọn lọc theo
chuyên đề và mức độ (NB - TH - VD - VDC)
Lớp 11 (Có lời giải chi tiết)
GỒM 7 CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI, NITƠ – PHOTPHO, CACBON – SILIC, ĐẠI
CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ, HIĐROCACBON, DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL - PHENOL, ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC
PDF VERSION | 2019 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM

Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : 

Nguyen Thanh Tu Group
Hỗ trợ chuyển giao
Fb www.facebook.com/HoaHocQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×