Tải bản đầy đủ

B chuyen d bai tp trc nghim tng h

CHUYÊN ĐỀ, BÀI TẬP TỔNG
HỢP MÔN HÓA HỌC THPT

vectorstock.com/20891330

Ths Nguyễn Thanh Tú
Tuyển tập

Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm tổng hợp
môn Hóa Học 11 (Lý thuyết, Bài tập trắc
nghiệm 7 chương gồm 3 chuyên đề Vô cơ và
4 chuyên đề Hữu cơ) có lời giải chi tiết
PDF VERSION | 2019 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM
Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : 
Nguyen Thanh Tu Group
Hỗ trợ 24/7

Fb www.facebook.com/HoaHocQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×