Tải bản đầy đủ

1900 bai tp trc nghim sinh hc chn l

HÀNH TRANG KIẾN THỨC
CHO KÌ THI THPT QG

vectorstock.com/21391464

Ths Nguyễn Thanh Tú
Tuyển tập

1900 bài tập trắc nghiệm Sinh Học chọn lọc theo
chuyên đề và mức độ (NB - TH - VD - VDC)
(Có lời giải chi tiết)
Gồm 13 chuyên đề: Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử, Vật chất
và cơ chế di truyền cấp độ tế bào, Quy luật di truyền của Menđen, Quy luật
di truyền liên kết gen và hoán vị gen - liên kết với giới tính, Quy luật di
truyền tương tác gen - gen đa hiệu - gen ngoài nhân, Di truyền học quần
thể, Di truyền học người, Ứng dụng di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học cá
thể - quần thể, Sinh thái học quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển, Sinh lý
thực vật, Sinh lý động vật
PDF VERSION | 2019 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM

Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : 
Nguyen Thanh Tu Group
Hỗ trợ chuyển giao
Fb www.facebook.com/HoaHocQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×