Tải bản đầy đủ

800 cau trc nghim mon th trng chng

16/11/2015
Trang chủ

800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án)
Giáo Dục - Đào Tạo

Cao đẳng - Đại học

800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án)
95

12,039

242

Vờ_inh xinh

21

Like


Share

0

21

Gửi tin nhắn

2,000₫

Tải lên: 17,812 tài liệu

TẢI XUỐNG

242

Nạp
tiền

Giỏ
hàng

+

8

GỢI Ý TÀI LIỆU LIÊN QUAN CHO BẠN

Đã
xem

40 câu trắc nghiệm về thị trường
chứng khoán
17

RFD

1,906

23Trắc nghiệm môn Thị trường chứn
khoán

TÀI LIỆU

12

794

3

200 câu trắc nghiệm ôn thi ĐH Vậ
lý(có đ án)
37

240

2

130 câu trắc nghiệm môn tài chính
quốc tế (có đáp án)
24

800 câu trắc nghiệm
ôn Thị Trường Chứng Khoán
(có đáp án)
Thêm vào giỏ tài liệu
Để lại tin nhắn cho chúng tôi

2,000₫

43

800 câu trắc nghiệm môn thị trườn
chứng khoán (có đáp án)
95

12,035

242

800 câu trắc nghiệm môn thị trườn
chứng khoán
160

1,328

20

Đề thi trắc nghiệm môn thị trường
chứng khoán
10

TOP

3 / 95 trang

4,667

Tải Xuống

242

(95 trang)

1,255

98

De thi dai hoc thuong mai tong ho

Lịch sử
detải
thixuống
trac nghiem … chung khoan
4

352

13

Tài liệu Một số câu hỏi trắc nghiệm
môn thi trường chứng khoán ppt
9

Bình luận về tài liệu 800-cau-trac-nghie…
0 Comments

Sort by Top

687

29

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀ
CHÍNH TIỀN TỆ - CÓ ĐÁP ÁN pdf
32

6,032

83

bài tập trắc nghiệm môn thị trường
chứng khoán
Add a comment...

Facebook Comments Plugin

33

695

4

Giáo án Bài giảng về: 70 câu trắc
nghiệm môn triết học mác…
5

917

18

100 Câu trắc nghiệm môn hành vi
tổ chức có đáp án
10

2,716

13

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀ
CHÍNH TIỀN TỆ (Có đáp án) potx
35

291

0

Đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết
thống kê (có đáp án)
5

553

12

đề thi trắc nghiệm môn thị trường

http://123doc.org/document/511415-800-cau-trac-nghiem-mon-thi-truong-chung-khoan-co-dap-an.htm

1/5


16/11/2015

800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án)
đề thi trắc nghiệm môn thị trường
chứng khoán có đáp án
11

215

2

40 câu trắc nghiệm thị trường
chứng khoán có đáp án
17

80

1

130 câu trắc nghiệm môn tài chính
quốc tế có đáp án
10

114

3

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn
Hoá học – lớp 9 có đáp án
69

881

5

tài liệu ôn tập bài tập môn thị
trường chứng khoán có đáp án
52

755

3

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

câu hỏi trắc nghiệm môn thị trường
chứng khoán có đáp án
trắc nghiệm môn thị trường chứng
khoán có đáp án
đề thi trắc nghiệm môn thị trường
chứng khoán có đáp án
bài tập trắc nghiệm môn thị trường
chứng khoán có đáp án
800 câu trắc nghiệm môn thị trường
chứng khoán
120 câu trắc nghiệm môn thị trường
chứng khoán

http://123doc.org/document/511415-800-cau-trac-nghiem-mon-thi-truong-chung-khoan-co-dap-an.htm

2/5


16/11/2015

800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án)

http://123doc.org/document/511415-800-cau-trac-nghiem-mon-thi-truong-chung-khoan-co-dap-an.htm

3/5


16/11/2015

800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án)

Cổ phiếu/Vàng/Chỉ số
FX77-0 Spread, 0 lệ phí, miễn phí mở tài khoản

Xem thêm ...

THÀNH VIÊN THƯỜNG XEM THÊM

Đề thi trắc nghiệm nghiệp
vụ ngân hàn… có đáp án
có Trần
Mai
đáp án
48

3

35

De thi trac nghiem tai
chinh tien te
tailieuhay_3989
8

403

7

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ở TRƯỜNG
Nguyê
n Tiê n Si TRUNG
HỌC
128 CƠ SỞ
114 CAO0
MINH, THỊ XÃ PHÚC
YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

CÂU HỎI TRẮC
NGHIỆM TÀI CHÍ… pps
TIỀN TỆ_CHƯƠNG IV
tailieuhay_4089
pps
3
563
6

Bài tập có lời giải thị
trường chứng khoán

Tài liệu Trắc nghiệm - Cơ
bả… khoán - Đề số 2 doc
khoán - Đề số 2 doc
tailieuhay_689

công nghệ chế tạo máy

TRẮC NGHIỆM – LUẬT
CHỨNG KH… SỐ 1 doc
SỐ 1 doc
tailieuhay_4389

9

199

2

windy
11

128

0

Nguyễn Thị Thu Hiền
3

8

715

206

7

1

THÔNG TIN TÀI LIỆU
Ngày đăng: 14/08/2013, 13:47
CÂU HỎI PHẦN CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNCâu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:a.
Lãi suất cố địnhb. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công tyc. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đôngd. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào
công tyCâu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ
nhận được tiền lãi là:a. 60 USDb. 600 USDc. 570 USDd. 500 USD Câu 3: Cổ phiếu quỹ:a. Được chia cổ tức.b. Là loại cổ phiếu được phát hành…
-được
Xem tổ
thêm
- phát hành mua lại trên thị trường.c. Người sở hữu có quyền biểu quyết.d. Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành. TÀI
chức
LIỆU 800 câu trắc nghiệm môn Thị Trường Chứng Khoán (có đáp án) 1 CÂU HỎI PHẦN CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG
Xem thêm: 800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án) , 800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án) , 800 câu
KHOÁN Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng: a. Lãi suất cố định b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty c.
trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án)
Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông d. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty Câu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD,
có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là: a. 60 USD b. 600 USD c. 570 USD d. 500
USD Câu 3: Cổ phiếu quỹ: a. Được chia cổ tức. b. Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường. c. Người
sở hữu có quyền biểu quyết. d. Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành. Câu 4: Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp a. Làm
tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế b. Làm tăng lượng tiền trong lưu thông. c. Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông. d. Giá phát hành do
quan hệ cung cầu quyết định Câu 5: Thị trường thứ cấp a. Là nơi các doanh nghiệp hy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ
phiếu và trái phiếu. b. Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng c. Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành d. Là thị trường
chứng khoán kém phát triển Câu 6: Hình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức

http://123doc.org/document/511415-800-cau-trac-nghiem-mon-thi-truong-chung-khoan-co-dap-an.htm

4/5


16/11/2015

800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án)

0 Comments

Sort by Top

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

TÀI LIỆU MỚI BÁN

Tiết 21 (Tg. Nguyễn Đình Đức)
3

0

VẤN ĐỀ GIÁO DỤC TRONG TAM TỰ KINH – TỰ HỌC HÁN CỔ …

0

120

Tiết 20 (Tg. Nguyễn Đình Đức)
3

0

0

110

0

25

0

191

0

88

0

14

Bài viết

0

16

105

Tài liệu mới

46

0

35

0

49

mạch giải mã vào 3 ra 8 address encoding
Tài liệu xác định cấp phối bê tông

0

53

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN JAVA Tìm hiểu về lập trình tạo giao diện ngườ

Những đặc sắc nghệ thuật trong tiểu thuyết r tagore

mẫu tiểu luận

0

tài liệu tham khảo ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh 2

0

Luận Văn

46

Nhà hàng cơm tấm việt

0

Tiết 14 (Tg. Nguyễn Đình Đức)
3

1

ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN VỀ KẾT QUẢ ĐÀ…

0

GA hoc tang buoi
5

54

XÂY DỰNG EBOOK HỖ TRỢ SINH VIÊN SƯ PHẠM SỬ DỤNG …

0

Tiết 15 (Tg. Nguyễn Đình Đức)
3

0

Hướng dẫn chương trình giảng dạy về An toàn bệnh nhân

0

Tiết 17 (Tg. Nguyễn Đình Đức)
2

45

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đ…

0

Tiết 18 (Tg. Nguyễn Đình Đức)
3

0

Luận văn thạc sĩ chính sách marketing cho sản phẩm nước bổ dưỡ…

0

Tiết 19 (Tg. Nguyễn Đình Đức)
3

50

luận án tiến sĩ kinh tế

bài tham luận mẫu

đề cương luận văn thạc sĩ

Bài giảng Client/Server - Chương 7: Quản trị SQL Server 2005 (Phầ

MẪU: BÁO CÁO THỰC HIỆN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 8 VÒNG 4

luận văn kế toán

luận văn thạc sĩ kinh tế

0

tiểu luận quản lý giáo dục

cách làm tiểu luận

lời mở đầu tiểu luận

tiểu luận tình huống quản lý nhà nước

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
0936.425.285

luận án tiến sĩ

Vật liệu chế tạo lò xo supap

PHAN MEM VIET NHANH CONG THUC HOA HOC

Sáng kiến kinh nghiệm PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC NGỮ VĂN 12 QUA

tiểu luận tình huống chuyên viên chính
tiểu luận triết học cao học
bìa tiểu luận đẹp

cach lam bai tieu luan

tiểu luận tình huống

tiểu luận chuyên viên chính

GIÚP ĐỠ

GIỚI THIỆU

Câu hỏi thường gặp

123doc là gì?

info@123doc.org

Điều khoản sử dụng

Video giới thiệu

Yahoo

Quy định chính sách bán tài liệu

Facebook

Skype

Hướng dẫn thanh toán

Google+

tiểu luận kinh tế lượng

luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
mẫu bìa tiểu luận

Copyright © 2010-2015 123Doc. Design by 123DOC

http://123doc.org/document/511415-800-cau-trac-nghiem-mon-thi-truong-chung-khoan-co-dap-an.htm

5/5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×