Tải bản đầy đủ

10 cau hi trc nghim

10 câu hỏi trắc nghiệm
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bệnh thương hàn là do vi khuẩn nào gây ra?
A. Shigella
B. Botulinum
C. Pneumoniae
D. Salmonella
Chọn câu đúng nhất, theo định nghĩa của Pasteur thì:

A. Sự lên men là sự sống có oxy phân tử
B. Sự lên men là sự sống không nhất thiết phải có oxy phân tử
C. Sự lên men là sự sống không có oxy phân tử
D. Sự lên men là sự sống nhất thiết phải có oxy phân tử
Nấm men Saccharomyces cerevisiae có kích thước:
A. 4-11 m
B. 5-13 m
C. 4-12 m
D. 5-14 m
Để sản xuất bánh mì trắng , người ta cần một tỉ lệ nấm men là:
A. 1,5%
B. 2%
C. 2.3%
D. 3%
Trong công nghiệp, người ta thường dùng nguồn nguyên liệu nào
để sản xuất acid acetic?
A. Mật rỉ
B. Ethanol
C. Tinh bột
D. Saccharose
Có mấy phương pháp lên men sản xuất giấm?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Giống vi sinh vật Acetobacter xylinum thuộc họ nào theo khóa
phân loại Bergey:


Acetobacter
B. Pseudomonadieae
C. Clostridium
D. Campylobacter
8. Trong quá trình chuẩn bị giống để sản xuất thạch dừa, môi trường
được khử trùng ở:
o
A. 90 C trong 30’
o
B. 100 C trong 30’
o


C. 110 C trong 25’
o
D. 120 C trong 25’
9. Loài nấm sợi nào thường được sử dụng trong sản xuất acid citric
cho kết quả cao nhất?
A. Aspergillus clavarus
B. Penicillium luteum
C. Aspergillus niger
D. Mucor piriformis
10. Sản xuất acid citric bằng phương pháp lên men chìm có nhiều ưu
điểm hơn lên men bề mặt, nhận xét nào không phải là ưu điểm của
phương pháp này?
A. Có thể lên men với lượng lớn hơn
B. Hiệu suất lên men cao hơn
C. Thiết bị đơn giản hơn
D. Đảm bảo vô trùng quá trình nuôi
A.

5 câu hỏi tự luận
1.

Trong quá trình lên men vi sinh vật, tiêu chuẩn của giống đưa vào
sản xuất phải như thế nào?
Trả lời: Một chủng giống vi sinh vật được coi là chủng giống tốt sử
dụng trong sản xuất nếu hội tụ được những đặc tính ưu việt, trước
hết phải có năng suất cao, đồng thời phải có thêm những đặc điểm


2.

3.

sau: có khả năng sử dụng các nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm như các
phụ phẩm, các nguyên liệu thô,…; không tạo sản phẩm phụ trong
quá trình lên men sản xuất; ít mẫn cảm với các vi sinh vật tạp
nhiễm và thể thực khuần; tách chiết sinh khối hay sản phẩm khỏi
dịch lên men dễ dàng.
Trong quá trình lên men thu nhận sinh khối nấm men, ta phải thực
hiện việc chọn giống. Cho biết các công tác chính trong việc chuẩn
bị giống.
Trả lời: Các chủng có hoạt tính cao được chọn lọc nhân tạo,
thường có xu hướng thoái hóa do đặc tính chung của sinh vật là
sinh sản nhanh và phân ly liên tục. Do vậy, những cơ sở sản xuất
bằng phương pháp lên men thường phải thành lập phòng kỹ thuật
để làm các công tác sau:
- Kiểm tra độ thuần khiết của giống
- Kiểm tra khả năng hồi biến của giống
- Hoạt hóa giống sau một thời gian sử dụng. Để hoạt hóa giống
người ta thường sử dụng môi truòng có thành phần giàu các chất
kích thích sinh trưởng như cao nấm men, nước chiết cà chua,
hỗn hợp các vitamin, acid béo,…
- Chọn chủng có hoạt tính cao thường xuyên bằng phương pháp
chọn lọc tự nhiên.
- Bảo quản giống bằng các phương pháp thích hợp để phục vụ
cho sản xuất.
CO2 có vai trò gì trong quá trình sản xuất bánh mì? Trong quá
trình làm bánh, sau khi nhào bột xong người ta sẽ ủ khối bột trong
khoảng thời gian 15-30’ hoặc lâu hơn. Vậy mục đích của quá trình
đó là gì?
Trả lời: CO2 có vai trò làm cho bánh mì nở ra, tạo độ xốp cho bánh
mì và góp phần tạo hương cho bánh. Trong khoảng thời gian ủ,
nấm men chuyển hóa đường hiện có thành etanol và CO 2. Thành
công của bột nở phụ thuộc vào tỷ lệ khí sinh ra. Để tăng lượng khí


4.

5.

sinh ra có thể bổ sung thêm nấm men hoặc thêm đường hay các
chất điều hòa.
Trong quá trình sản xuất thạch dừa, có công đoạn ngâm thạch dừa
thô trong dung dịch Na2CO3 3-5% trong 15’, tại sao phải làm vậy?
Trả lời: Trong quá trình tạo nên lớp cellulose sẽ có lẫn acid acetic
trong đó, để trung hòa lượng acid đó thì phải ngâm khối cellulose
trong dung dịch Na2CO3 3-5%.
Aicd citric là một acid hữu có nhiều trong thực vật. Vậy khi sản
xuất acid citric ta không dùng thực vật mà lại dùng nấm sợi
Aspergillus niger?
Trả lời: - Sản xuất acid citric bằng chanh giá thành cao mà hiệu
suất thu hồi thấp. Còn sản xuất acid citric bằng nấm sợi
Aspergillus niger có hiệu suất thu hồi cao. Vì vậy, trên 90% lượng
acid citric được sản xuất bằng phương pháp lên men nấm sợi
Aspergillus niger.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×