Tải bản đầy đủ

HAM LUONG COT THEP KET CAU

BẢNG HÀM LƯỢNG CỐT THÉP
DÙNG CHO KHÁI TOÁN KHỐI LƯỢNG KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

STT

LOẠI CẤU KIỆN

m (%)

kg/m BT

3

1

THÉP MÓNG

1.00%

79


3

THÉP CỘT

3.50%

275

4

THÉP DẦM

2.00%

157

5

THÉP SÀN

1.20%

94Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×