Tải bản đầy đủ

Phân tích kinh tế của một thử nghiệm sản xuất

Chaitanawisuti, N., Kritsanapuntu, S., & Natsukari, Y. (2002). Economic
analysis of a pilot commercial production for spotted babylon, Babylonia areolata
(Link 1807), of marketable sizes using a flow‐through culture system in Thailand.
Aquaculture Research, 33(15), 1265-1272.
Phân tích kinh tế của một thử nghiệm sản xuất thương mại thí điểm ốc
hương, Babylonia areolata (Link 1807), đến kích cỡ thị trường sử dụng hệ
thống dòng chảy ở Thái Lan
N Chaitanawisuti 1 , S Kritsanapfox 2 & Y Natsukari 3
1 Viện nghiên cứu nguồn lợi thủy sản, Đại học Chulalongkorn , Bangkok,
Thái Lan
2 Khoa sinh học , Đại học Prince of Songkla , Suratani , Thái Lan
3 Bộ Thủy sản, Đại học Nagasaki, 1 14, Bunkyo Machi , Nhật Bản

Tóm tắt
Bài viết này xem xét các cân nhắc kinh tế liên quan đến việc sản xuất ốc
hương (Babylonia areolata) ở Thái Lan. Một phân tích tài chính về chi phí xây
dựng và vận hành của một mô hình sản xuất thương mại thí điểm ốc hương đến
kích cỡ thị trường được cung cấp, dựa trên các kỹ thuật thực tế đã được chứng
minh và dữ liệu sản xuất của hệ thống dòng chảy. Khoản đầu tư cần thiết cho một
trại sản xuất ốc hương giống năng suất 990 kg mỗi năm ước tính là 4528,8 USD.
Chi phí hàng năm để vận hành một trại giống như vậy được ước tính là 4624,1

USD. Chi phí sản xuất 990 kg ốc hương đến kích thước có thể bán được với tỷ lệ
sống 95% được ước tính là 4,91 USD/kg ốc được sản xuất. Phân tích dòng tiền cho
thấy giá bán không đổi 5,8 USD/kg dẫn đến dòng tiền dương vào năm thứ 4.


Doanh nghiệp được đề xuất là khả thi nếu chi phí có thể giảm đáng kể bằng cách
nhắm mục tiêu sản xuất và tích hợp trại giống và phát triển hoạt động.
Giới thiệu
Gần đây, đã có sự quan tâm đáng kể trong nuôi thương mại ốc hương,
Babylonia areolata (Link), ở Thái Lan. Sự quan tâm này là kết quả của nhu cầu
ngày càng tăng và thị trường hải sản nội địa đang mở rộng, cùng với sự sụt giảm
nghiêm trọng quần thể ốc hương tự nhiên ở Vịnh Thái Lan. Không có thông tin
được công bố về kinh tế của nuôi trồng thủy sản ốc hương ở Thái Lan. Việc thiếu
dữ liệu kinh tế có thể là một hạn chế quan trọng đối với sự phát triển thành công
của nuôi trồng thủy sản ốc hương. Một phân tích đầu tư tài chính liên kết các biến
số sinh học, sản xuất, chi phí và giá cả thị trường có thể được sử dụng để đưa ra
quyết định về phương pháp nuôi, loại hình nuôi và tính khả thi của bất kỳ hoạt
động thương mại nào. Một đánh giá kinh tế chính xác về nuôi ốc hương là cần thiết
nếu các nhà sản xuất đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến tiềm năng của
doanh nghiệp này. Phân tích được cung cấp ở đây mô tả các mối quan hệ giữa năng
suất (tăng trưởng và tỷ lệ sống), giá thị trường, chi phí cố định và chi phí biến đổi
và các chỉ số lợi nhuận. Từ năm 1998 đến năm 2000, Đại học Chulalongkorn đã
thực hiện một dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển với Hội đồng nghiên cứu
quốc gia Thái Lan (NRCT) để phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản trên đất liền
để sản xuất con giống quy mô lớn và phát triển hoạt động nuôi ốc hương Babylonia
areolata ở Thái Lan, sau đó chuyển giao các phương pháp và kỹ thuật cho các hoạt
động của trại giống ở Thái Lan (Chaitanawisuti & Kritsanapfox 2002). Nghiên cứu
này là nỗ lực đầu tiên để đưa ra những cân nhắc kinh tế dựa trên kết quả của hoạt
động nuôi cấy quy mô thí điểm (mười ao nuôi) cho ốc hương B. areolata có quy
mô thị trường trong một hệ thống dòng chảy.
Vật liệu và phương pháp
Thử nghiệm tăng trưởng quy mô thí điểm


Một thử nghiệm phát triển thương mại thí điểm đã được tiến hành tại một trại
giống nhuyễn thể tại Trạm nghiên cứu và đào tạo khoa học biển Sichang, Đại học
Chulalongkorn, Thái Lan. Con giống được nuôi đến kích cỡ thị trường bằng cách
sử dụng các phương pháp nuôi được mô tả bởi Chaitanawisuti và Kritsanapfox
(1997, 1998, 1999a, b). Tổng cộng có 55 000 con giống B. areolata (trọng lượng cơ
thể trung bình 0,30 g) được bố trí trong 10 ao vải hình chữ nhật 10 3.0 x 4,5 x 0,5


m (chiều rộng x chiều dài x chiều cao) với mật độ 400 con ốc/m2 (5500 mỗi con
ao). Các ao nuôi được cung cấp dòng chảy từ nguồn nước biển tự nhiên xung
quanh với tốc độ 150 L h-1 trong 24 giờ, và độ sâu của nước trong các ao nuôi là
30 cm. Đáy ao được phủ cát thô như một lớp nền. Ốc con được cho ăn thịt cá chỉ
vàng tươi, Selaroides leptolepis, đủ nhu cầu mỗi ngày một lần. Ba mươi phần trăm
ốc riêng lẻ được lấy mẫu để đo lường tăng trưởng trong khoảng thời gian 30 ngày
và thời gian phát triển là 180 ngày mỗi chu kỳ. Vào ngày 180, tỷ lệ chuyển đổi
thức ăn và trọng lượng cuối cùng của cá nhân trung bình lần lượt là 9.0 ± 0,8 g và
1,8 ± 0,4. Tỷ lệ sống cuối cùng là 95%. Dựa trên sản xuất liên tục và quanh năm,
tất cả 10 cơ sở ao nuôi đều được thả vào tháng 1 và vụ thu hoạch đầu tiên bắt đầu
vào tháng thứ 6. Làm sạch ao trong năm ngày nuôi lại. Mỗi ao được thu hoạch hai
lần trong chu kỳ 1 năm. Dựa trên dữ liệu tăng trưởng từ nghiên cứu thí điểm, 95%
ốc sên đạt kích cỡ thị trường vào ngày 180, với trọng lượng trung bình là 9.0 g.
Năng suất trung bình là 49,5 ± 12,3 kg mỗi ao (495 kg mỗi chu kỳ) và tổng sản
lượng hàng năm là 990 kg (Chaitanawisuti & Kritsanapfox 2002). Bảng 1 tóm tắt
dữ liệu sản xuất và thu hoạch được sử dụng để phân tích kinh tế. Thời gian phát
triển và trọng lượng trung bình khi thu hoạch được dựa trên kết quả của nghiên cứu
thí điểm.
Phân tích tài chính
Một phân tích tài chính được thực hiện với 10 cơ sở nuôi ao, dựa trên chi phí
đầu tư và dữ liệu sản xuất và tiếp thị từ các thử nghiệm quy mô thí điểm. Phân tích


được sử dụng để xác định và phân tích các mối quan hệ quan trọng giữa mật độ
thả, kích thước thu hoạch, tỷ lệ sống và các yếu tố quản lý ao có ảnh hưởng đến
năng suất; vốn và chi phí hoạt động; và giá cả thị trường. Các thành phần của phân
tích kinh tế bao gồm những điều sau đây.
Bảng 1 Các thông số được sử dụng để phân tích kinh tế về hoạt động tăng
trưởng của ốc hương B. areolata, sử dụng dòng chảy qua hệ thống nuôi
Tham số

Giá trị

Quy mô trang trại
tổng diện tích trang trại (m 2 )

300

Kích thước ao (m)

3.0 x 4,5 x 0,5

Tổng diện tích ao (m 2 )

135

Kho dữ liệu
Trọng lượng ban đầu trung bình của trẻ vị thành niên (g) 0,3
Mật độ thả (con/m2)

400

Mật độ thả (con/ao )

5, 500

Dữ liệu thu hoạch
Thời gian sinh trưởng ra (ngày)

180

Chuẩn bị ao (ngày)

5

Số lượng cây trồng trung bình mỗi năm trên mỗi ao

2

Trọng lượng trung bình cuối cùng (g)

9.0

Sự sống còn (%)

95

Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn

1.8

Năng suất trung bình mỗi ao (kg)

49,5

Năng suất trung bình mỗi vụ (kg)

495

Tổng sản lượng nông nghiệp hàng năm (kg)

980.4

Giá bán (US $/kg)

4,5 5,8

Chi phí vốn


Cơ sở vật chất, chi phí thiết bị và chi phí nuôi của 10 ao nuôi đề xuất cho sản
xuất ốc hương được trình bày trong Bảng 3. Hệ thống sản xuất bao gồm 25 ao vải
bạt 13 x 13 x 4,5 m được sắp xếp thành một mảng 5 x 5, với các bức tường chung
để giảm chi phí xây dựng. Các ao nuôi lớn được cung cấp dòng chảy là nguồn
nước biển tự nhiên xung quanh trong 24 giờ từ hệ thống lấy nước biển. Lượng
nước biển bao gồm một ống nhựa PVC đường kính 50 mm nằm ngang ra biển.
Nước biển được đưa đến từng ao thông qua các ống chính PVC 50 mm và ống
phân phối PVC đường kính 1 inch. Hệ thống nước biển được cung cấp bởi một
máy bơm nước 1 hp. Tốc độ dòng nước biển đến các ao được điều chỉnh để cung
cấp tỷ lệ trao đổi nước 3,5 t /ngày, và việc thoát nước của mỗi ao được thực hiện
bằng một ống đứng có đường kính 40 mm. Các ao không được sục khí. Do đó, để
phân tích kinh tế, người ta cho rằng ốc hương có thể phát triển trong nước biển
chất lượng, có thể được bơm từ bờ liền kề với cơ sở nuôi. Ốc hương được nuôi từ
con non đến kích cỡ có thể bán được trong dòng nước biển có tốc độ phát triển và
tỷ lệ sống cao (Chaitanawisuti & Kritsanapfox 1999). Thức ăn được lưu trữ trong
một tủ đông 1,5 m3. Yêu cầu xây dựng bao gồm một nhà kho 300 m2 cho một khu
vực nuôi thương phẩm và để phân loại ốc thu hoạch. Nhà kho được bao bọc bởi
một mái kẽm và có sàn bê tông. Lãi suất cho chi phí vốn dựa trên lãi suất cho vay
của ngân hàng năm 2000 (3,5% mỗi năm) cho loại hình doanh nghiệp kinh doanh
này và được tính trên cơ sở đầu tư trung bình.
Chi phí cố định
Khấu hao hàng năm được ước tính từ tuổi thọ hữu ích dự kiến của từng tài sản
và tất cả các thiết bị và phương tiện được giả định là không có giá trị còn lại khi
hết thời gian sử dụng. Nhà trại giống và tất cả các ao nuôi thương phẩm được cho
là có tuổi thọ 10 năm vì môi trường nước mặn. Nhà ở và máy bơm nước biển đã
được chỉ định giá trị sử dụng trong 5 năm. Tuổi thọ của thiết bị dao động từ 3 đến
5 năm. Tiền lương (tổng giám đốc, giám đốc sản xuất và kế toán / thư ký) và chi


phí chung (bảo hiểm, thuế tài sản, phí giấy phép và giấy phép) không được ước
tính. Đất được giả định là thuê từ cơ quan đất đai với mức giá 36 000 baht mỗi
năm. Lãi suất cho thiết bị, xây dựng ao và cấp nước dựa trên lãi suất cho vay của
ngân hàng năm 2000 (3,5% mỗi năm) cho loại hình doanh nghiệp kinh doanh này
và được tính trên cơ sở đầu tư trung bình.
Chi phí biến đổi
Chi phí biến đổi cho một hoạt động 10 ao được trình bày trong Bảng 4. Ốc
hương giống (trọng lượng cơ thể trung bình 0,30 g) sẽ được mua từ một trại giống
thương mại với giá 0,8-1,0 baht mỗi con. Ốc giống sẽ được cho ăn thịt cá chỉ vàng
tươi mỗi ngày một lần để bão hòa với chi phí 15 baht / kg và tỷ lệ chuyển đổi thức
ăn là 1,8. Sửa chữa và bảo trì hàng năm ước tính khoảng 3% cho chi phí xây dựng,
xây dựng ao và vận hành thiết bị. Điện sẽ được mua với chi phí 1,3 baht mỗi kWh.
Yêu cầu lao động bao gồm một lao động toàn thời gian với mức lương 5000 Baht
mỗi tháng. Thiết bị vận hành (xe, nhiên liệu, container lưu trữ, thiết bị cửa hàng
trang trại, vv) không được ước tính. Chi phí hóa chất bao gồm thuốc thử phân tích
và bột hypochlorite. Chi phí khác bao gồm điện thoại, nước ngọt, vật liệu và vật tư.
Chi phí liên quan cho vốn hoạt động dựa trên lãi suất cho vay của ngân hàng năm
2000 (3,5% mỗi năm) đối với loại hình doanh nghiệp kinh doanh này và được tính
trên cơ sở đầu tư trung bình.
Phân tích lợi nhuận
Lợi nhuận ròng và lợi tức đầu tư cho sản xuất giống được tính toán ở mức
sống sót trung bình cuối cùng là 95% và giá bán của ốc hương có kích cỡ thị
trường dao động từ 4,5 đến 5,8 USD mỗi kg. Lợi nhuận gộp được tính cho từng
mức trọng lượng cuối cùng (khoảng 7,0-10,5 g) và cho giá bán. Lợi nhuận ròng
được tính bằng tổng lợi nhuận trừ đi chi phí sản xuất. Lợi nhuận từ vốn và quản lý
được tính cho từng mức trọng lượng cuối cùng và từng giá bán bằng cách trừ chi
phí hoạt động hàng năm khỏi lợi nhuận gộp. Sau đó, lợi tức đầu tư được ước tính


bằng cách chia lợi nhuận cho vốn và quản lý cho đầu tư vốn ban đầu (Fuller, Kelly
& Smith 1992).
Dòng tiền
Một ngân sách sản xuất hàng năm được phát triển từ chi phí biến đổi và chi
phí cố định, và ngân sách dòng tiền được phát triển để kiểm tra lợi nhuận liên quan
đến thời gian chi tiêu và thu nhập. Dòng tiền ròng được xác định bằng cách dự kiến
doanh thu và chi phí ước tính trong khoảng thời gian 10 năm vì một doanh nghiệp
nuôi trồng thủy sản sẽ không phải là một cơ hội đầu tư hấp dẫn nếu nó không sinh
lãi trong giai đoạn này. Phân tích dòng tiền được thực hiện ở mức giá không đổi.
Vốn đầu tư ban đầu được tính trong năm đầu tiên và chi phí trong các năm tiếp
theo bao gồm chi phí biến đổi và chi phí cố định hàng năm và chi phí thay thế của
các khoản khấu hao. Xây dựng và mua ốc xảy ra trong năm đầu tiên, và chi phí
biến đổi đã được điều chỉnh để không có doanh thu trong 6 tháng đầu hoạt động
(Rubino 1992; Head, Zerbi & Watanabe 1996).
Các kết quả
Yêu cầu đầu tư ban đầu để xây dựng trại giống phát triển là US $ 4528,8
(Bảng 2). Xây dựng tòa nhà và xây dựng ao nuôi là các thành phần chi phí lớn
nhất, tương ứng 50,78% và 20,30% tổng chi phí đầu tư. Hai thành phần của trại
giống chiếm 71,08% tổng yêu cầu đầu tư. Thiết bị thí nghiệm và cung cấp nước là
những mặt hàng đắt thứ hai trong việc trang bị trại giống, chiếm 15,24% và
10,14% tổng vốn đầu tư tương ứng. Chi tiết về chi phí đầu tư, khấu hao hàng năm,
đời sống kinh tế và chi phí lãi hàng năm cho một cơ sở 10 ao nuôi 13,0 x 4,5 x 0,7
được trình bày trong Bảng 3. Chi phí sở hữu hàng năm được ước tính là US $
676,60, với chi phí vận hành hàng năm ước tính tại Hoa Kỳ 3947,5 đô la. Tổng chi
phí hàng năm cho sản xuất quy mô thị trường nuôi ốc hương là US $ 4624,1 (Bảng
4). Chi phí sở hữu và vận hành hàng năm lần lượt chiếm 14,61% và 85,39% tổng
chi phí hàng năm. Hai khoản mục chi phí sở hữu chính là khấu hao ở mức 12,62%


và lãi cho khoản đầu tư ở mức 1,99% tổng chi phí hàng năm. Các phòng thí
nghiệm được thuê của chúng tôi và ban đầu mua các con giống ốc hương là chi phí
biến đổi cao nhất, lần lượt chiếm 29,85% và 27,37% tổng chi phí hàng năm. Điện
và thức ăn là những mặt hàng có chi phí vận hành đắt nhất tiếp theo, chiếm 11,93%
và 10,44% tổng chi phí hàng năm. Chi phí liên quan đến việc sản xuất thương
phẩm ốc hương được phát hiện là US $ mỗi kg. Chi phí cho mỗi kg ở trọng lượng
cuối cùng được chọn được trình bày trong Bảng 5. Chi phí sản xuất các kích cỡ
thương phẩm là 990 kg trong thiết kế trại giống này được ước tính là 4,66 USD
mỗi kg. Sản xuất trong điều kiện tỷ lệ sống 95%, trọng lượng cuối cùng là 9.0 g và
giá bán 5,8 đô la Mỹ / kg cho thấy kết quả tốt nhất trong nghiên cứu này. Lợi
nhuận gộp ở các mức này là US $ 5747,2 (Bảng 6) và lợi nhuận ròng cho sản xuất
là US $ 1128,2 (Bảng 7). Lợi nhuận từ vốn và quản lý, và lợi nhuận từ đầu tư lần
lượt là 1803,2 USD và 0,39 USD (Bảng 8 và 9). Ngân sách dòng tiền được phát
triển để kiểm tra khả năng sinh lời liên quan đến thời điểm chi tiêu và thu nhập
(Bảng 10). Những điều kiện này, với giá bán không đổi 5,8 đô la Mỹ / kg, sẽ dẫn
đến dòng tiền dương vào năm thứ 4. Doanh nghiệp được đề xuất sẽ khả thi nếu chi
phí có thể giảm đáng kể bằng cách nhắm mục tiêu sản xuất và tích hợp theo chiều
dọc.
Bảng 2 Yêu cầu đầu tư ban đầu của 10 ao nuôi ốc hương B. areolata đến kích
cỡ thị trường trong hệ thống dòng chảy
Mục
Tòa nhà (mái và sàn bê tông 300 m2)
Xây dựng ao (10 ao vải (3.0 x 4,5 x 0,5 m)
Thiết bị thí nghiệm (tủ đông, thiết bị chất lượng nước và
thiết bị thí nghiệm)
Cấp thoát nước (bơm nước biển 2,7 kw và đường ống,
van và khớp nối)
Sục khí (máy thổi khí 2 kW và hãng hàng không)
Tổng chi phí

Chi phí (Đô la
Mỹ)
2298,9
919,5

Phần trăm tổng
chi phí
50,78
20,3

689,7

15,24

459,8

10,14

160,9
4525,8

3,54
100


Bảng 3 Khấu hao ước tính, chi phí lãi vay, sửa chữa và bảo trì 10 ao nuôi B.
areolata đến kích cỡ thị trường trong hệ thống dòng chảy
Mục

Các tòa
nhà
Xây
dựng ao

Chi phí

Đời sống

Khấu hao

Phí lãi

Sửa chữa và bảo

(Đô la

kinh tế

hàng năm

hàng năm

trì hàng năm (Đô

Mỹ)

(năm)

(Đô la Mỹ)

(Đô la Mỹ)

la Mỹ)

2298.9

10

229.9

80.5

68.9

919.5

10

91.9

3.2

27.6

689.7

5

137.9

4.8

20.7

458.9

5

91.9

3.2

13.8

160.9

5

32.2

1.1

4.8

4528.8

583.8

92.8

135.8

Thiết bị
thí
nghiệm
Cấp
thoát
nước
Sục khí
Tổng chi
phí mỗi
năm
Bảng 4 Ngân sách doanh nghiệp hàng năm cho một cơ sở nuôi trồng thủy sản
10 ao ốc hương B. areolata. Mật độ thả là 400 mỗi m2 và giá bán buôn là 5,8 đô la
Mỹ / kg được giả định
Mục
Chi phí biến đổi (US $) Sửa chữa và
bảo trì

Giá

Biến phần

Phần trăm tổng chi

trị

trăm

phí

135.8

3.42

2.92


1379.

Thuê lao động

3

Nuôi

482.8
1264.

Mua vị thành niên

4

34.96

29.85

12.21

10.44

32.06

27.37

Điện lực

551.7

13.97

11.93

Lãi vốn hoạt động

133.5

3.38

2.88

100

85.39

Tổng chi phí biến đổi (US $)

3947.
5

Chi phí cố định (US $) Khấu hao

583.8

86.37

12.62

Lãi vốn đầu tư

92.8

13.63

1.99

Tổng chi phí cố định (US $)

676.6

100

14.61

Tổng chi phí hàng năm (US $)

4624.

100

1

Bảng 5 Ước tính tổng chi phí hàng năm để sản xuất ốc hương ở trọng lượng
cuối cùng được chọn và tỷ lệ sống 95%
Trọng lượng

Số lượng ốc

cuối cùng (g)

trên mỗi kg

7.0

142

7.5

Sản

Tổng chi phí

Chi phí cho

hàng năm (US $)

mỗi kg (US $)

774.6

4619

5.96

133

827.0

4619

5.59

8.0

125

880.0

4619

5.25

8.5

117

940.2

4619

4.91

9.0

111

990.9

4619

4.66

9.5

105

1047.6

4619

4.41

10.0

100

1100.0

4619

4.19

xuất
(kg)


10.5

95

1157.9

4619

3.99

Bảng 6 Lợi nhuận gộp * để sản xuất các kích cỡ thị trường ốc hương ở trọng
lượng cuối cùng được chọn, 95% tỷ lệ sống và giá bán
Giá bán (US $ mỗi kg)
Trọng lượng cuối cùng (g) Sản xuất (kg)

4.5

5.1

5.5

5.8

7.0

774.6

3485.7

3950.5

4260.3

4492.7

7.5

827.0

3721.2

4217.7

4548.5

4796.6

8.0

880.0

3960.0

4488.0

4840.0

5104.0

8.5

940.2

4230.9

4795.0

5171.1

5453.2

9.0

990.9

4459.1

5053.6

5449.9

5747.2

9.5

1047.6

4714.2

5342.8

5761.8

6076.1

10.0

1100.0

4950.0

5610.0

6050.0

6380.0

10.5

1157.9

5210.6

5905.3

6368.5

6715.8

* Lợi nhuận gộp được tính cho từng mức trọng lượng cuối cùng dao động từ
7,0 đến 10,5 g và giá bán (US $ 4,5 5,8).
Bảng 7 Lợi nhuận ròng * để sản xuất các kích cỡ thị trường ốc hương ở trọng
lượng cuối cùng được chọn, 95% tỷ lệ sống và giá bán
Giá bán (US $ mỗi kg)
Trọng lượng cuối

Sản xuất

cùng (g)

(kg)

4.5

5.1

5.5

5.8

7.0

774.6

1133.

-668.5

-358.7 -126.3

-401.3

-70.5

3
7.5

827.0

-897.8

117.6


8.0

880.0

-65.9

8.5

940.2

-388.1

9.0

990.9

9.5

-

22.1

48.5

176.0

552.1

834.2

-159.9

434.6

830.9

1047.6

95.2

723.8

10.0

1100.0

331.0

991.0

10.5

1157.9

591.6

1286.3

13.1

1128.
2

1142. 1457.
8

1

1431. 1761.
0

0

1749. 2096.
5

8

* Lợi nhuận ròng được tính từ lợi nhuận gộp trừ tổng chi phí sản xuất (US $
4624.1).
Bảng 8 Tỷ lệ hoàn vốn và quản lý * để sản xuất các kích cỡ thị trường ốc
hương ở các trọng số cuối cùng được chọn, 95% tỷ lệ sống và giá bán
Giá bán (US $ mỗi kg)
Trọng lượng cuối cùng

Sản xuất

(g)

(kg)

7.0

774.6

7.5

827.0

8.0

880.0

8.5

940.2

4.5

5.1

5.5

5.8

6.6

316.3

548.7

273.7

604.5

852.6

16.0

544.0

896.0

286.9

851.0

1227.

458.3
222.8

1160.
0
1509.


9.0

990.9

515.1

9.5

1047.6

770.2

10.0

1100.0

1006.0

10.5

1157.9

1266.6

1

2

1109.

1502.

1803.

6

9

2

1398.

1817.

2132.

8

8

1

1666.

2106.

2436.

0

0

0

1961.

2424.

2771.

3

5

8

* Hoàn vốn và quản lý được tính cho từng mức trọng lượng cuối cùng từ 7,0
đến 10,5 g và mỗi giá bán bằng cách trừ chi phí hoạt động hàng năm (3947,5 đô la
Mỹ) từ lợi nhuận gộp.
Bảng 9 Lợi tức đầu tư * để sản xuất các kích cỡ thị trường ốc hương ở trọng
lượng cuối cùng được chọn, 95% tỷ lệ sống và giá bán
Giá bán (US $ mỗi kg)
Trọng lượng cuối cùng (g) Sản xuất (kg) 4.5

5.1

5.5

5.8

7.0

774.6

-0.10

0.001

0.07

0.12

7.5

827.0

-0.50

0.60

0.13

0.19

8.0

880.0

0.003

0.12

0.19

0.26

8.5

940.2

0.06

0.19

0.27

0.33

9.0

990.9

0.11

0.25

0.33

0.39

9.5

1047.6

0.17

0.30

0.40

0.47

10.0

1100.0

0.22

0.37

0.46

0.54

10.5

1157.9

0.28

0.43

0.53

0.61

* Lợi tức đầu tư được ước tính bằng cách chia lợi nhuận cho vốn và quản lý
bằng vốn đầu tư ban đầu (4528,8 đô la Mỹ).
Bảng 10


Dòng tiền mười năm của một thí điểm sản xuất thương mại ốc hương B.
areolata đến kích cỡ thị trường sử dụng 10 ao nuôi trong một hệ thống dòng chảy.
Sản lượng hàng năm là 990 kg và giá bán là 5,8 kg-1
Chi phí biến

Chi phí cố

Đầu

Tổng số hàng

Biên

Lợi nhuận

Tích

đổi

địnhnăm

lai

ròng

lũy

Năm (US$)

(US$)

(US$)

cost (US$)

(US$)

(US$)

(US$)

Năm

3947.

1

5

Năm

3947.

2

5

Năm

3947.

3

5

Năm

3947.

4

5

Năm

3947.

5

5

Năm

3947.

6

5

Năm

3947.

7

5

Năm

3947.

8

5

Năm

3947.

676.6

676.6

676.6

4528.
8

0

0

9152.9

4624.1

4624.1

676.6

0

4624.1

676.6

0

4624.1

676.6

0

4624.1

676.6

0

4624.1

676.6

0

4624.1

676.6

0

4624.1

5747.
2

5747.
2

5747.
2
5747.
2
5747.
2
5747.
2
5747.
2
5747.
2
5747.

-3405.7

3405.
7
-

1123.1

2282.
6
-

1123.1

1159.
5

1123.1

1123.1

1123.1

1123.1

1123.1
1123.1

36.4
1159.
5
2282.
6
3405.
7
4528.
8
5651.


9

5

Năm

3947.

10

5

2
676.6

0

4624.1

5747.
2

9
1123.1

6775.
0

Thảo luận
Tính khả thi của việc sản xuất B. areolata đến kích cỡ thị trường trong một
hoạt động phát triển thương mại thí điểm đã được kiểm tra. Mặc dù lợi nhuận là
nhỏ, sản xuất với tỷ lệ sống 95% và giá bán 5,8 đô la Mỹ / kg là khả thi về mặt
kinh tế theo các giả định được sử dụng. Nghiên cứu này cho thấy lợi nhuận ròng
dương, và mức lợi nhuận dương và thời gian hoàn vốn dưới 10 năm thường được
sử dụng làm tiêu chí đầu tư kinh doanh. Sức hấp dẫn tương đối của một khoản đầu
tư cũng nên bao gồm đánh giá thị trường và bán hàng thực tế, lựa chọn địa điểm,
công nghệ và yêu cầu quản lý. Ở đất Thái, người ta phát hiện ra ốc hương có giá
bán dao động từ 9,2 đến 13,8 USD / kg tại các nhà hàng hải sản và 5,5 6,5 USD
mỗi kg tại các cửa hàng nông sản.
Các điều kiện cơ bản trong nghiên cứu này (giá giống là 0,02 đô la Mỹ / con,
giá thức ăn sản xuất 0,3 đô la Mỹ / kg, mật độ thả 400 m-2 và giá bán 5,8 đô la Mỹ
/ kg) dẫn đến lợi nhuận ròng và lợi tức đầu tư lần lượt là 1128,2 USD và 0,39
USD. Điều này chỉ ra rằng hoạt động sản xuất 10 ao nuôi được đề xuất là khả thi
về mặt kinh tế trong những điều kiện này. Giảm thời gian nuôi xuống còn 5 tháng
và giảm giá giống xuống 0,01 đô la Mỹ cho mỗi con giống giúp cải thiện tính khả
thi về kinh tế. Sục khí và / hoặc trao đổi nước là cần thiết cho dòng chảy qua các hệ
thống nuôi cấy và đã được tính toán trong phân tích kinh tế hiện nay. Lợi nhuận có
thể được cải thiện bằng cách nhắm mục tiêu sản xuất và giá cả thị trường và khu
vực. Liên quan đến sản xuất, các chỉ số lợi nhuận rất nhạy cảm với những thay đổi
về trọng lượng và tỷ lệ sống trung bình cuối cùng. Nói chung, ốc được trả lại
không bán được bởi các đặc điểm thấp còi và dị dạng có lẽ dựa trên di truyền và có


liên quan đến tốc độ tăng trưởng thấp hơn (tức là trọng lượng trung bình cuối cùng)
và tỷ lệ sống.
Tóm lại, kết quả phân tích kinh tế của một hệ thống sản xuất 10 ao đề xuất ốc
hương, dựa trên dữ liệu sản xuất thử nghiệm, cho thấy doanh nghiệp sẽ khả thi về
mặt thương mại với giá bán hiện tại với trọng lượng cơ thể cuối cùng là 9.0 g, khả
thi ở mức 8,0 g và không có kinh tế ở mức 6-7 g. Chi phí có thể được giảm đáng kể
bằng cách giảm thời gian nuôi, cải thiện sự tăng trưởng và tỷ lệ sống và sử dụng
trại giống tại địa phương và phát triển hoạt động. Sự tích hợp theo chiều dọc của
một hoạt động sản xuất giống với giai đoạn phát triển về cơ bản có thể chứng minh
tính khả thi về kinh tế. Phân tích kinh tế này nhằm mục đích hướng dẫn và phải
được sửa đổi để phản ánh các tình huống riêng lẻ.
Lời cảm ơn
Chúng tôi xin cảm ơn Hội đồng nghiên cứu quốc gia Thái Lan (NRCT) đã hỗ
trợ cho dự án. Cũng xin cảm ơn Giáo sư Piamsak Menasveta & Tiến sĩ liên kết
Somkiat Piyatiratitivor akul cho lời khuyên và hướng dẫn. Cuối cùng, chúng tôi
xin cảm ơn Thepmoon , Siriwan Kathinmai , Mongkol Maklit & Tantulvawit cho
sự giúp đỡ của họ trong công việc trại giống.
Tài liệu tham khảo
Chaitanawisuti N. & Kritsanapuntu A. (1997) Effects of stocking density and
substrate presence on growth and survival of juvenile spotted babylon, Babylonia
areolata Link, 1807 (Neogastropoda: Buccinidae). Journal of Shellfish Research
16, 429 433.
Chaitanawisuti N. & Kritsanapuntu A. (1998) Growth and survival of
hatchery reared juvenile spotted babylon, Babylonia areolata Link, 1807
(Neogastropoda: Buccinidae) in four nursery culture systems. Journal of Shellfish
Research 17, 85 88.


Chaitanawisuti N. & Kritsanapuntu A. (1999a) Growth and production of
hatchery reared juvenile spotted babylon, Babylonia areolata Link 1807, cultured
to marketable sizes in intensive flow through and semi closed recirculating water
system. Aquaculture Research 31,415 419.
Chaitanawisuti N. & Kritsanapuntu A. (1999b) Experimental culture of
hatchery reared juvenile spotted babylon, Babylonia areolata Link 1807,
(Neogastropoda:Buccinidae) in Thailand. Asian Fisheries Science 12,77 82.
Chaitanawisuti N. & Kritsanapuntu S. (2002) Research and Development on
Production of a New Candidate Marine Gastropod, Spotted Babylon (Babylonia
Areolata) for Conservation and Rehabilitation of the Economic Marine Resources
in Thailand (in Thai). National Research Counci of Thailand, Ministry of Science
and Environment, Bangkok, Thailand.
Fuller M.J., Kelly R.A. & Smith A.P. (1992) Economic analysis of
commercial production of freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii post
larvae using a recirculating clear water culture system. Journal of Shellfish
Research. 11, 75 80.
Head W.D., Zerbi A. & Watanabe W.O. (1996) Economic evaluation of
commercial scale, saltwater pond production of Florida tilapia in Puerto Rico.
Journal of the World Aquaculture Society. 27, 275 289.
Rubino M.C. (1992) Economics of red claw (Cherax quadricarinatus)
aquaculture. Journal of Shellfish Research 11,157 162.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×