Tải bản đầy đủ

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ SẢN XUẤT SỢI TƠ TẰM TỐI ƯU 2019

CễNG TY TNHH GII PHP MễI TRNG HANA
a ch: 20/6 Nguyn Vn Dung - P.6 - Q. Gũ Vp - TP. HCM
in thoi: 028. 2266 1616 028. 2242 1818

www.moitruonghana.com

Trao giaỷi phaựp Nhaọn niem tin

QUY TRèNH X Lí NC THI C S SN
XUT SI T TM TI U 2019

Ngy nay, nhu cu i sng ca ngi dõn ngy mt tng cao, ũi hi cỏc sn phm may mc,
thi gian phi khụng ngng phỏt trin nhm ỏp ng nhu cu ú. Mt trong nhng sn phm ang
c nhiu ngi a chung l vi t tm vi s thoỏng mỏt v sang trng m nú mang li. Chớnh
vỡ l ú, cỏc c s sn xut si t tm ngy mt phỏt trin, cho ra i rt nhiu mt hng la t
tm cht lng. Tuy nhiờn, s phỏt trin kinh t cng i kốm vi s suy thoỏi ca mụi trng khi
cỏc c s ny khụng chỳ trng n vic x lý nc thi. Chớnh vỡ vy, vic thit k h thng x lý
nc thi c s sn xut si t tm l thc s cn thit.
Liờn h: 0985.99.4949 0906.76.9649 0932.082.099
Mail: mail@moitruonghana.com


Website: https://moitruonghana.com/ - https://chuyenxulynuocthai.com/ - https://baocaoquantracmoitruong.com/


CễNG TY TNHH GII PHP MễI TRNG HANA
a ch: 20/6 Nguyn Vn Dung - P.6 - Q. Gũ Vp - TP. HCM
in thoi: 028. 2266 1616 028. 2242 1818

www.moitruonghana.com

Trao giaỷi phaựp Nhaọn niem tin

1. Vi la t tm l gỡ? Lch s phỏt trin ngnh dt la t tm.

La l mt trong nhng loi vi hu c cc kỡ cao cp ó c con ngi bit n v sn xut ra
qua hng ngn nm nay c bit l la t tm. Vi la t tm l sn phm c dt t nhng si
t tm, cc k mm mn v chc chn. cú c nhng thc vi úng búng mt l mt quỏ
trỡnh lao ng cn mn vi nhiu cụng on ũi hi s t m v cụng phu ca ngi lm ngh.
Núi n ngnh dt la t tm thỡ Trung Hoa l mt quc gia c xem l cỏi nụi ca ngnh ny.
Nú xut hin t rt sm, khong 6000 nm TCN, nhng theo cỏc nh nghiờn cu kho sat khng
nh rng l 3000 nm TCN l chc chn ó xut hin ngnh dt la ny. Trong ú, con ng t
la l mt con ng huyn thoi ni lin Trung Hoa rng ln vi Tõy k bớ, gn lin hng ngn
cõu chuyn truyn thuyt khi xa.

Website: https://moitruonghana.com/ - https://chuyenxulynuocthai.com/ - https://baocaoquantracmoitruong.com/


CễNG TY TNHH GII PHP MễI TRNG HANA
a ch: 20/6 Nguyn Vn Dung - P.6 - Q. Gũ Vp - TP. HCM
in thoi: 028. 2266 1616 028. 2242 1818

www.moitruonghana.com

Trao giaỷi phaựp Nhaọn niem tin

2. Cỏc c im ca la t tm

T tm c to ra bi con tm, Bombyx mori. T tm cú th c thỏo ra trc tip t
kộn. Chiu di ca si t (1,0 3,5 dtex) trong phm vi t 700 n 1.500 m. Cỏc si t
bao gm hai si t fibroin c bc bng sericine (keo t). T tm l mt loi si protein, ging
nh len. Tuy nhiờn, t cú cha ớt cystine (acid amin cha lu hunh) hn. T tm cú tớnh hỳt m


( m: 9 11%). Khi x lý si t tm nhum v chun b nhum v in cỏc loi vi t tm
nhum v in, iu cn thit l phi loi b mt phn hoc hon ton cỏc sericine, du t nhiờn, v
cỏc tp cht hu c.


Tớnh cht vt lý: la cú cu trỳc mt ct ngang si t, cú hỡnh tam giỏc cú cỏc gúc c bo trũn, nh
vo c tớnh ny m la ni bt nờn s búng mt, úng bi ỏnh sỏng cú th chiu mi gúc
khỏc nhau.
Tớnh cht c hc: Theo nghiờn cu, si t tm l mt trong nhng loi si cú chc chn v khe
nht hin nay, tuy nhiờn s chc chn y li b gim khi b t. Tuy nhiờn, co gión ca si t tm
ch mc trung bỡnh
Tớnh cht húa hc: nh nng gt s lm gim cht lng ca si t tm. Si t tm cú kh nng gi
nc khỏ tt, kh nng dn in v dn nhit kộm

Website: https://moitruonghana.com/ - https://chuyenxulynuocthai.com/ - https://baocaoquantracmoitruong.com/


CễNG TY TNHH GII PHP MễI TRNG HANA
a ch: 20/6 Nguyn Vn Dung - P.6 - Q. Gũ Vp - TP. HCM
in thoi: 028. 2266 1616 028. 2242 1818

www.moitruonghana.com

Trao giaỷi phaựp Nhaọn niem tin

3. Nc thi c s sn xut si t tm
Nc thi c s sn xut si t tm ch yu phỏt sinh t hot ng chn nuụi tm, cụng on tin
x lý t tm v cụng on lm mm si t bng dung dch acid, hoc kim (ph bin nht). Ngoi
ra, nc thi c s sn xut t tm cũn bt ngun t cụng on kh keo v tng trng lng si t
tm bng cỏch s dng tetracholoride thic trong mụi trng acid. T nhng vn gp phi trong
nc thi, vic thit lp mt quy trỡnh x lý nc thi c s sn xut si t tm l thc s cn thit
nhm hn ch ti a nh hng ca nc thi n mụi trng.
Liờn h: 0985.99.4949 0906.76.9649 0932.082.099
Mail: mail@moitruonghana.com

Website: https://moitruonghana.com/ - https://chuyenxulynuocthai.com/ - https://baocaoquantracmoitruong.com/


CễNG TY TNHH GII PHP MễI TRNG HANA
a ch: 20/6 Nguyn Vn Dung - P.6 - Q. Gũ Vp - TP. HCM
in thoi: 028. 2266 1616 028. 2242 1818

www.moitruonghana.com

Trao giaỷi phaựp Nhaọn niem tin

4. Quy trỡnh x lý nc thi c s sn xut si t tm

Website: https://moitruonghana.com/ - https://chuyenxulynuocthai.com/ - https://baocaoquantracmoitruong.com/


CễNG TY TNHH GII PHP MễI TRNG HANA
a ch: 20/6 Nguyn Vn Dung - P.6 - Q. Gũ Vp - TP. HCM
in thoi: 028. 2266 1616 028. 2242 1818

www.moitruonghana.com

Trao giaỷi phaựp Nhaọn niem tin


Thuyt minh quy trỡnh x lý nc thi c s sn xut si t tm:

H gom: Nc thi t cỏc cụng on sn xut ca c s theo mng dn c tp trung v h thu
gom. Ti cỏc mng dn cú t 2 song chn rỏc thụ nhm loi b cỏc tp cht hu c cú kớch thc
ln trỏnh gõy tc nghn ng ng, bm cng nh trỏnh nh hng ti cụng trỡnh tip theo.
B iu hũa: Nc thi t b gom c bm sang b iu hũa, Trong b lp t h thng a thi
khớ thụ nhm duy trỡ s xỏo trn hon ton cho b ỏp ng rng nng cỏc cht bn c iu
hũa trong gi cao im. B iu hũa cũn cú tỏc dng iu hũa lu lng nc thi trong cỏc gi
cao im
B húa lý 1 (b keo t tp bụng): Nc thi t chy t b iu hũa sang b keo t to bụng. Ti
õy, cỏc cỏc cht rn l lng trong nc c keo t li nh húa cht keo t l phốn PAC, ngoi
ra trong b cũn c chõm thờm húa cht tr keo t l Polymer nhm y nhanh quỏ trỡnh keo t
to bụng ca cht rn l lng trong nc, nhanh chúng hỡnh thnh cỏc bụng cn cú kớch thc v
khi lng ln, d dng loi b nh trng lc.
B lng 1: cỏc bụng cn ln c to thnh t b keo t to bụng c loi b ti b lng nh c
ch lng trng lc. Nc thi t b keo t to bụng c dn sang b lng 1, theo ng trung tõm
chy vo b lng, nc c phõn phi t di ỏy b lờn, bựn c thu xung ỏy b nh thnh
gt bựn, bựn trong b c nh k no vột v em i x lý
B Aerotank: Ti õy s xy ra quỏ trỡnh x lý sinh hc t quỏ trỡnh sinh trng ca vi sinh vt
nh lng oxy hũa tan trong nc. B hot ng nh s phỏt trin ca cỏc sinh vt hiu khớ. Cỏc
vi sinh vt ny s dng oxy v cỏc cht hu c cú sn trong nc thi lm ngun thc n duy
trỡ hot ng sng ca chỳng. Nh ú cỏc cht hu c trong nc thi c loi b ỏng k.
B lng 2: Nc thi t chy qua b lng II nhm loi b bựn sinh hc sinh ra t hai b thiu khớ
v hiu khớ trờn. Bựn t B lng II c tun hon v b thiu khớ v hiu khớ v bựn d thỡ c
bm ra b cha bựn v a i x lý.
Lc ỏp lc: ti õy cỏc cn l lng cũn sút li sau quỏ trỡnh lng s c loi b hon ton. ng
thi, nc thi qua bn lc ỏp lc s gim mu v c.
B kh trựng: t bn lc ỏp lc, nc thi c dn sang b kh trựng. Húa cht c dựng
kh trựng õy l Chlorine
Nc thi qua quỏ trỡnh x lý t QCVN 40:2011/BTNMT v c thi ra ngun tip nhn.
Trờn õy l quy trỡnh chung cho mt nh mỏy sn xut si t tm. Tựy vo quy trỡnh sn xut,
cụng sut hot ng m quy trỡnh x lý nc thi sn xut si t tm s khỏc nhau, c v quy trỡnh,
cụng ngh s dng ln chi phớ x lý. Vỡ vy, hóy gi cho HANA c t vn kho sỏt trc tip
v a ra gii phỏp phự hp nht cho quý khỏch hng.
Website: https://moitruonghana.com/ - https://chuyenxulynuocthai.com/ - https://baocaoquantracmoitruong.com/


CễNG TY TNHH GII PHP MễI TRNG HANA
a ch: 20/6 Nguyn Vn Dung - P.6 - Q. Gũ Vp - TP. HCM
in thoi: 028. 2266 1616 028. 2242 1818

www.moitruonghana.com

Trao giaỷi phaựp Nhaọn niem tin
Xem thờm:X lý nc thi c s tỏi ch
X lý nc thi c s sn xut pin

Liờn h: 0985.99.4949 0932.082.099 0906.76.9646
Mail: mail@moitruonghana.com
Vi kin thc v nhiu nm kinh nghim ca mỡnh. Mụi trng HANA sn sng giỳp
bn trong vic kim tra, ỏnh giỏ, t vn, hng dn bo trỡ, vn hnh h thng qun lý v
x lớ cht thi Y t. HANA t vn v hng dn cỏc th tc, h s mụi trng hon
ton min phớ
GII PHP MễI TRNG HANA luụn hot ng vi phng chõm Trao gii
phỏp Nhn nim tin. Rt mong cú c hi c hp tỏc lm vic cựng quý bnh vin.
Cm n bn ó c bi vit >> hóy chia s bi vit vi mi ngi nu bn thy hu ớch

LIấN H
CễNG TY MễI TRNG HANA
HOTLINE T VN NHANH: 0985.99.4949
Mail: mail@moitruonghana.com

Website: https://moitruonghana.com/ - https://chuyenxulynuocthai.com/ - https://baocaoquantracmoitruong.com/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×