Tải bản đầy đủ

KỊCH BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI THCS

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH “ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI”
------------------------I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
+ Thông qua chương trình Đại hội, thiếu nhi nâng cao sự hiểu biết về tổ
chức Đội TNTP Hồ Chí Minh
+ Biết cách xây dựng một chương trình đại hội của liên đội, chi đội mình.
2. Kĩ năng:
+ Nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động Đội
+ Giúp các em nâng cao tính tự giác và tinh thần làm chủ, thấy rõ trách
nhiệm của Đội
+ Có những hành động thiết thực trong học tập cũng như trong rèn luyện
đạo đức
3. Thái độ:
+ Đảm bảo tính trang trọng, nghiêm túc nhưng vui tươi phấn khởi đoàn
kết trong đội viên.
+ Tạo không khí thi đua sôi nổi trong các đội viên và tập thể Đội ngay từ
đầu nhiệm kỳ, từ đó đẩy mạnh các hoạt động của Đội ngày càng phong phú; thu
hút được đông đảo thiếu niên nhi đồng tự nguyện tham gia các hoạt động do Đội
tổ chức.
II. QUY MÔ TỔ CHỨC:
1. Thời gian:

2. Địa điểm: Tại ………………………………………………
3. Thành phần:
- Tham dự:
+ Hội đồng Đội Huyện
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
+ Đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, Đoàn xã…
+ Hội cha mẹ học sinh
+ Ban Giám hiệu nhà trường
+ Giáo viên phụ trách các chi đội.
- Tham gia: Ban Chỉ huy Liên Đội, đại biểu của các chi đội trong
toàn trường.
1


4. Trang trí:
a. Phông:

ảnh Bác

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTNT BÙ GIA MẬP
NHIỆM KỲ 2019 - 2020
Tháng 9 năm 2019

b. Phướn:
+ Một bên:

+ Một bên:

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Thiếu nhi Bình Phước
Học tập tốt lao động tốt
Vâng lời Bác dạy
Đoàn kết tốt kỷ luật tốt
Làm nghìn việc tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Mừng đại hội Đoàn
Khiêm tốn thật thà dũng cảm

5. Sơ đồ:


PHÔNG TRANG TRÍ
SÂN KHẤU

ĐẠI
BIỂU

ĐẠI
BIỂU

Khối 8 + 9

Khối 6 + 7

2


ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTNT
THCS& THPT BÙ GIA MẬP
***

Bù Gia Mập, ngày tháng 9 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
STT
Nội dung
Người thực hiện
1
Ổn định tổ chức
CĐT, PTC
2
Các chi đội tập hợp kiểm tra số lượng, tư thế trang phục
của đội viên, báo cáo BCH Liên đội
3
Đón đại biểu
4
Nghi lễ chào cờ
5
Phút sinh hoạt truyền thống
6
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
7
Bầu đoàn chủ tịch (5 đội viên).
8
Đoàn chủ tịch giới thiệu thư kí Đại hội (2 đội viên)
9
Đoàn chủ tịch lên bàn làm việc, công bố chương trình và
nội dung làm việc của Đại hội
10 Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo kết quả công
tác của nhiệm kì vừa qua và dự thảo chương trình hoạt
động của Liên đội trong nhiệm kì mới
11 Các đại biểu dự đại hội thảo luận
12 Biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hành
động của Liên đội
13 Bầu BCH Liên mới
14 Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ
15 BCH Liên đội mới ra mắt đại hội
16 Tổng phụ trách công nhận và giao nhiệm vụ cho BCH
mới
17 Đại diện BCH Liên đội phát biểu nhận nhiệm vụ
18 Đại diện HĐĐ cấp trên và chi bộ (Ban giám hiệu) phát
biểu.
19 Thư kí trình bày dự thảo nghị quyết đại hội
20 Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội
21 Cảm ơn các đại biểu, tuyên bố bế mạc
22 Chào cờ bế mạc

3


DIỄN BIẾN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

4


STT

1

THỜI
GIAN

DIỄN BIẾN

NỘI DUNG

YÊU CẦU

- Kiểm tra công tác
chuẩn bị
- Chạy lại chương
trình

- Cơ sở vật chất, trang âm loa máy,
các thành phần tham gia chương
trình
- Chạy lại màn hát múa chào mừng

- Các thành phần được phân công
vào vị trí để chuẩn bị diễn ra
- Chạy lại với trang phục, đạo cụ
tập đầy đủ.

- Ổn định tổ chức
2
- Điểm số báo cáo
3

THỰC HIỆN

- Tổng phụ
trách
- Các đ/c được
phân công phụ
trách các mảng
- Hướng dẫn học sinh ngồi vào vị trí - Học sinh nhanh chóng ổn định.
- Tổng phụ
theo sơ đồ
- Tạo không khí vui vẻ, trước khi trách
- Tổ chức trò chơi
diễn ra Đại hội
- BCH Liên đội
- Các chi đội tập hợp kiểm tra số - Theo đúng Nghi thức Đội
- Tác phong nhanh nhẹn
lượng, tư thế trang phục của đội

viên, báo cáo BCH Liên đội
4

- Đón đại biểu
- Chào cờ

5
- Phút sinh hoạt
truyền thống
6

7

8

9

- Hát tập thể
Khúc ca trường PTDTNT
- Nghi lễ chào cờ:
+ Chào cờ! Quốc ca! Đội ca!
+ Hô đáp khẩu hiệu
- Tái hiện lại quá trình phát triển và
hình thành Đội TNTP Hồ Chí Minh
- Những suy nghĩ, mong muốn của
Đội viên

- Tuyên bô lí do, - Nói về mục đích, ý nghĩa của việc
giới thiệu đại biểu
tổ chức Đại hội
- Nói về sự phát triển của Liên đội.
- Bầu đoàn chủ tịch - BCH Liên đôi cũ điều hành để bầu
đoàn chủ tịch (5 đến 7 đội viên)

- Giới thiệu thư kí
Đại hội

- Đoàn chủ tịch giới thiệu thư kí của
5
đại hội (2 đội viên)

- Chương trình, nội - Công bố chương trình làm việc của

- Toàn thể học sinh toàn trường - GV nhạc
đứng dậy vỗ tay và hát
- Đúng Nghi lễ của Đội
- Dẫn chương
trình
- Văn bản ( Đọc giọng trầmg lắng,
cảm xúc )
- Kết bài múa là hình tượng các em
đội viên mạc váy sen dâng những
bong hoa sen lên hình tượng Bác
Hồ
- Khi dẫn chương trình giới thiệu
đến vị đại biểu nào thì toàn thể
học sinh vỗ tay to theo tiếng nhạc.
- Bầu theo hình thức biểu quyết
giơ tay hoặc có thể dự kiến trước
xong đó gọi biểu quyết giơ tay, dẫn
đến thống nhất.
- Giới thiệu thư kí, xong rồi lấy ý
kiến biểu quyết của Đại hội, dẫn
đến thống nhất
- Văn bản

- Dẫn chương
trình
- GV nhạc

- Dẫn chương
trình
- GV nhạc
- BCH Liên đội

- Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch


IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1- Tiểu ban nội dung:
- Xây dựng thiết kế tổng thể
- Xây dựng kịch bản chi tiết
- Kịch bản chương trình
- Quy chế làm việc của Đại hội
- Đề án xây dựng BCH chi đội, liên đội.
- Danh sách Ban kiểm phiếu
- Chuẩn bị thể lệ bầu cử, biên bản kiểm phiếu bầu BCH mới
- Chuẩn bị thể lệ bầu cử, biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên
- Lên danh sách mời, chuẩn bị giấy mời.
- Ghi danh sách đại biểu. Gửi giấy mời đại biểu.
- Danh sách Đoàn chủ tịch.
- Danh sách Thư ký đại hội.
- Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng
- Viết các bài tham luận theo nội dung
- Chuẩn bị nghị quyết Đại hội.
- Luyện tập đội nghi lễ
- Đàn nhạc chương trình
- Phụ trách đội trống, đội cờ
- Gửi giấy mời đại biểu
- Dự thảo báo cáo tổng kết, dự thảo phương hướng
- Chương trình Đại hội
- Kiểm điểm của BCH cũ
- Bài diễn văn khai mạc Đại hội và bế mạc Đại hội
2. Tiểu ban phụ trách cơ sở vật chất:
- Trang âm loa đài
- Kê dọn bàn ghế theo sơ đồ
- Trông xe cho đại biểu, khách mời
- Trang trí băng zôn, khẩu hiệu theo makét
- Tập hợp các đạo cụ, trang phục múa hát (nếu có)
- Chuẩn bị trống cờ, đội trống mặc đồng phục nghi lễ
- Kê dọn bàn ghế theo sơ đồ
- Hoa để bàn và hoa tặng BCH Liên đội mới
- Chuẩn bị nước mời đại biểu
6


3. Tập huấn và phát và động thi đua:
- Tập huấn: chủ tịch đoàn, thư kí đoàn, ban kiểm phiếu, nhom svăn nghệ
nòng cốt, thể lệ khai mạc đại hội
- Phát hội thi đua chào mừng Đại hội trong toàn trường (xây dựng nề nếp
học tập, tuyên truyền chào mưùng Đại hội)
- Tổ cức Đại hội trù bị nhằm thống nhất: chương trình Đại hội, danh sách
đoàn chủ tịch, danh sách bầu Ban chỉ huy Chi đội, Ban kiểm phiếu, thư kí Đại hội.
V. XÂY DỰNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Họp Ban thiếu nhi, Phụ trách chi triển khai kế hoặch:
2. Họp BCH Liên chi đội triển khai kế hoặch:
3. Viết và gửi giấy mời hoàn thành ngày:
4. Nộp các tiểu thiết kế vào ngày:
5. Tập đội văn nghệ:
6. Hoàn thành cơ sở vật chất:
7. Viết và gửi giấy mời hoàn thành ngày:
8. Kê bàn ghế, trang trí:
9. Ráp chương trình:
10. Tổng duyệt:
11. Diễn ra:
VI. DỰ TRÙ KINH PHÍ
1.Trang trí:
2. Hoa tươi (Để bàn đại biểu và hoa tặng ban chỉ huy liên đội):
3. Chụp ảnh:
4 .Nước uống:
5. Bánh kẹo, hoa quả :
6. Trang âm loa đài:
7.Thuê trang phục cho đội văn nghệ :
7 Bồi dưỡng:
+ Đại biểu:
+ Giáo viên tổ chức:
Tổng cộng:
……….., ngày ….. tháng …. năm 2019
Ý KIỄN BAN GIÁM HIỆU

NGƯÒI THIẾT KẾ

Hiệu Trưởng

Tổng phụ trách
7


KỊCH BẢN CHI TIẾT
4. NGHI LỄ CHÀO CỜ
Sau đây em xin trân trọng kính mời các quí vị đại biểu, các thầy cô giáo
cùng toàn thể Đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ.
Đội nghi lễ vào vị trí!
Nghiêm! Chào cờ, chào!
Quốc ca!
Đội ca!
Khẩu hiệu Đội
Xin trân trọng kính mời các quí vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các bạn
nghỉ. Đội nghi lễ về vị trí!
5. PHÚT SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG (có thể)
6. TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội
viên. Trong không khí sôi nổi của thiếu nhi cả nước thi đua lập thành tích chào
mừng Đại hội Đoàn các cấp và các ngày lễ lớn của đất nước; liên đội trường
PTDTNT Bù Gia Mập tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu liên đội để tổng kết
nhiệm kỳ trước, xây dựng phương hướng và bầu ra BCH mới có năng lực và trí
tuệ đưa phong trào Đội phát triển ngày càng lớn mạnh.
Xin trân trọng giơí thiệu đến dự với đại hội của chùng ta ngày hôm nay có:
(Danh sách kèm theo)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Và ...............................................................cùng đến dự với chúng ta.
Đến dự với chúng ta ngày hôm nay còn có 60 đại biểu đội viên của Liên
đội .
Một lần nữa chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để nhiệt liệt chào
đón các đại biểu.

8


7. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH
Để đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức đã thống nhất và
đề cử đoàn chủ tịch gồm những bạn sau:
1,
2,..............................................................................................................................
3,..............................................................................................................................
4,..............................................................................................................................
5,..............................................................................................................................
Bạn nào còn đề cử thêm thì xin cho ý kiến?
Vâng không bạn nào đề cử thêm. Vậy chúng ta biểu quyết để cùng thống
nhất bầu đoàn chủ tịch.
Bạn nào đồng ý đoàn chủ tịch gồm những bạn có tên trên xin cho biểu
quyết?
Bạn nào không đồng ý đoàn chủ tịch gồm những bạn có tên trên xin cho
biểu quyết?
Bạn nào có ý kiến khác?
Vậy ………. ý kiến đồng ý với danh sách đoàn chủ tịch. Sau đây tôi xin
mời đoàn chủ tịch lên làm việc.
(Đoàn chủ tịch lên làm việc theo kịch bản điều hành)
Kết thúc làm lễ chào cờ như đầu tiên.
8. ĐOÀN CHỦ TỊCH GIỚI THIỆU THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Thay mặt Đoàn chủ tịch vừa được Đại hội tín nhiệm bầu ra, chúng tôi xin
chân thành cảm ơn và xin hứa sẽ đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm
vụ mà Đại hội đã tin tưởng giao phó với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp
phần để Đại hội thành công tốt đẹp.
Để ghi lại nội dung, chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch chúng tôi xin
giới thiệu thư ký Đại hội là Bạn ………………………….. Nếu Đại hội nhất trí
đề nghị cho một tràng pháo tay để mời các bạn thư ký lên làm việc.
Xin cảm ơn các bạn!

9


9. ĐOÀN CHỦ TỊCH CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Tôi xin mời bạn ……………………… thay mặt đoàn chủ tịch lên khai
mạc Đại hội và công bố chương trình và nội dung làm việc của Đại hội.
Xin kính mời bạn!
(Khai mạc Đại hội và công bố chương trình.)
10. ĐOÀN CHỦ TỊCH TRÌNH BÀY DỰ THẢO BÁO CÁO VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
Tiếp theo chương trình tôi xin mời bạn ……………………. thay mặt đoàn
chủ tịch lên trình bày báo cáo tổng kết và dự thảo chương trình công tác nhiệm kì
tới.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các thầy cô giáo!
Thưa Đại hội!
Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin trình bày báo cáo tổng kết công tác Đội và
phong trào thiếu nhi của Liên đội (có video báo cáo)
Tiếp theo là dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ 2019 - 2020.
(Trình bày dự thảo báo cáo và phương hướng)
11. CÁC ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI THAM LUẬN
Tiếp theo, Đại hội chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thảo luận tại Đại hội.
Thưa các bạn! Đại hội hôm nay là dịp chúng ta phát biểu ý kiến, bày tỏ tình cảm
của mình trong việc xây dựng và phát triển Đội trong sạch vững mạnh. Các ý
kiến thảo luận sẽ phát biểu trên tinh thần cởi mở, cùng xây dựng và tập trung
vào các nội dung như: Làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt, và hoạt
động Đội, Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn nghệ, TDTT cho tập thể,
Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức nếp sống, Xây dựng công trình
măng non, Kỹ năng giao tiếp xử trong bạn bè. Những cách thức để xây dựng tổ
chức Đội vững mạnh, Công tác nhi đồng trong tổ chức Đội, Nâng cao trình độ
thông qua các hoạt động, Công tác xã hội hóa của Đội. Sau đây xin mời đóng
góp ý kiến của các bạn!
Xin mời tham luận đầu tiên: ………………………... tham luận học tập
Bạn
tham luận về công tác Đội.
Xin các bạn đóng góp ý kiến thêm cho các bản tham luận.
10


(Điều hành phần thảo luận)
12. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ CHƯƠNG TRÌNH
HÀNH ĐỘNG CỦA LIÊN ĐỘI
Để bản dự thảo có thể đi vào thực tiễn hành động của chúng ta trong
nhiệm kỳ tới, chúng ta cùng biểu quyết thông qua.
Bạn nào đồng ý với bản báo cáo tổng kết và dự thảo thì giơ tay?
Bạn nào không đồng ý với bản báo cáo tổng kết và dự thảo thì giơ tay?
Bạn nào có ý kiến khác?
Vậy bản dự thảo đã 100% chi đội thông qua. Xin cảm ơn các bạn! Xin
cảm ơn các ý kiến đóng góp của các bạn.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là chúng ta sẽ bầu ra
BCH mới có đầy đủ năng lực và điều kiện công tác. Đoàn chủ tịch xin công bố
BCH Liên đội nhiệm kỳ 2015 - 2019 đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đây tôi xin
mời bạn Trương Thị Diệu Hiền lên trình bày bản kiểm điểm của BCH. Xin mời
bạn!
(Trình bày bản kiểm điểm)
13. BẦU BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI MỚI
Tiếp theo chương trình tôi xin mời bạn ……………………. lên trình bày đề án
xây dựng BCH và điều hành phần bầu cử.
Xin mời bạn!
Trên đây là đề án xây dựng BCH, đề nghị các bạn đóng góp ý kiến về nội dung
trong đề án nêu trên, tập trung vào tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng uỷ viên BCH
mới.
Nếu Đại hội không có ý kiến nào khác, đề nghị các bạn cho biểu quyết
thông qua số lượng BCH mới.
Bạn nào nhất trí số lượng BCH khoá mới là ... bạn xin biểu quyết giơ tay.
Bạn nào không nhất trí xin mời biểu quyết giơ tay.
Bạn nào có ý kiến khác xin giơ tay.
Xin cảm ơn các bạn. Như vậy Đại hội chúng ta đã nhất trí với số lượng
BCH là .... bạn. Sau đây xin mời các bạn ứng cử và đề cử.
11


Trước hết là phần ứng cử: Bạn nào ứng cử tham gia danh sách bầu vào BCH,
xin mời giơ tay.
Nếu không có bạn nào ứng cử, xin mời các bạn đề cử: (Học sinh đề cử)
Nếu các bạn không còn ý kiến nào khác, đề nghị Đại hội thông qua danh
sách bầu cử:
Bạn nào nhất trí với danh sách bầu BCH gồm .... bạn xin mời biểu quyết
giơ tay.
Bạn nào không nhất trí xin mời biểu quyết giơ tay.
Bạn nào có ý kiến khác xin biểu quyết giơ tay.
Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử BCH gồm ....có
tên sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
……..
Để giúp Đại hội tiến hành bầu cử nhanh chóng, đúng Điều lệ Đội TNTP
Hồ Chí Minh, đề nghị Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Đoàn Chủ tịch
chúng tôi dự kiến Ban kiểm phiếu có số lượng là 3 bạn. Cụ thể là:
1. Bạn ……………..
2. Bạn ……………..
3. Bạn ……………..
Xin ý kiến Đại hội.
Bạn nào nhất trí với số lượng và danh sách BKP gồm 3 bạn có tên trên xin
mời biểu quyết giơ tay.
Bạn nào không nhất trí xin mời biểu quyết giơ tay.
Bạn nào có ý kiến khác xin biểu quyết giơ tay.
Như vậy Đại hội đã nhất trí bầu BKP gồm 3 bạn là:
1. Bạn ………………….. - Trưởng ban
2. Bạn …………………... - Uỷ viên
3. Bạn ………………….. - Uỷ viên
Sau đây xin mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.
12


Ban kiểm phiếu.
Trình bày hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử (có văn bản kèm theo)
Phát phiếu bầu cho từng đại biểu.
Kiểm phiếu. (đội viên bỏ phiếu vào thùng xong. Ban kiểm phiếu đếm số lượng
phiếu thu vào trước đại hội rồi mới mang đi kiểm phiếu)
Công bố kết quả kiểm phiếu.
15. BAN CHỈ HUY MỚI RA MẮT ĐẠI HỘI
Xin mời BCH chi đội mới ra mắt.
16.TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI CÔNG NHẬN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO
BCH MỚI
Xin trân trọng kính mời thầy Lê Văn Công - Tổng phụ trách Đội của
trường lên giao nhiệm vụ cho BCH mới. Em xin trân trọng kính mời THẦY!
17. ĐẠI DIỆN BCH LÊN PHÁT BIỂU NHẬN NHIỆM VỤ
18. ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG ĐỘI, BAN GIÁM HIỆU LÊN PHÁT
BIỂU
Kính thưa các vị đại biểu!
Kính thưa các thầy cô giáo!
Thưa Đại hội!
Đại hội chúng ta hôm nay rất vinh dự được đón các vị đại biểu, các thầy giáo
cô giáo đến dự Đại hội của chúng ta. Sau đây em xin trân trọng kính mời anh (chị)
…………………… Chủ tịch Hội đồng Đội Huyện BÙ GIA MẬP lên phát biểu.
Tiếp theo chương trình, em xin trân trọng kính mời cô NÔNG THỊ
LIÊN- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu ý kiến.
Em xin chân thành cảm ơn những ý kiến quí báu của thầy
Đại hội xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu đã đến dự động viên và
dành những tình cảm chân thành, sâu sắc nhất cho Đại hội. Một lần nữa xin cảm
ơn và chúc sức khỏe các vị đại biểu.
19 TRÌNH BÀY DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
Tiếp theo chương trình, đoàn chủ tịch xin mời bạn …………………….. Thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội
Xin mời bạn.
13


Thư ký:
Trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội liên đội (có văn bản kèm theo)
20 ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
Xin cảm ơn bạn Vi Thu Ngân
Đại hội vừa nghe Thư ký Đại hội trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội xin
các bạn cho ý kiến.
Nếu các bạn không còn ý kiến gì khác, xin các bạn cho biểu quyết thông
qua.
Bạn nào nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hội do bạn thư ký vừa trình
bày xin mời biểu quyết giơ tay.
Bạn nào không nhất trí xin mời biểu quyết giơ tay.
Bạn nào có ý kiến khác xin mời biểu quyết giơ tay.
Xin cảm ơn các bạn. Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết
Đại hội và Đại hội cùng thống nhất giao cho BCH mới có nhiệm vụ xây dựng
Nghị quyết thành những chương trình công tác cụ thể để lãnh đạo tổ chức thực
hiện đạt kết quả tốt.
21. CÁM ƠN CÁC ĐẠI BIỂU, TUYÊN BỐ BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Tiếp theo chương trình, tôi xin mời bạn ………………… thay mặt đoàn
chủ tịch lên tổng kết và bế mạc Đại hội.
Tổng kết và bế mạc Đại hội. (có văn bản kèm theo)
22. CHÀO CỜ BẾ MẠC
Dẫn Chương Trình:
Chào cờ, kết thúc.

NỘI DUNG THAM LUẬN
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2019 - 2020
- Nâng cao ý thức tham gia các phong trào hoạt động chung của nhà
trường và của Đội trong đội viên, thiếu niên
- Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục đạo đức, nếp sống đội viên,
thiếu niên
- Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn nghệ, TDTT trong đội viên
- Giải pháp nhằm nâng cao ý thức tham gia sinh hoạt Đội cho đội viên,
thiếu niên
14


- Phương pháp, hình thức tổ chức, thực hiện công trình măng non
- Những biện pháp nhằm xây dựng tổ chức Đội vững mạnh
- Đối với công tác vận động các tổ chức xã hội chăm lo cho tổ chức Đội
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong quan hệ bạn bè
- Những mong muốn về môi trường lớp học, trường Xanh – Sạch - Đẹp
- Sự tương trợ giúp đỡ trong đội viên, thiếu niên để cùng học tập và rèn
luyện tốt
- Nâng cao sức khỏe thông qua hoạt động TDTT, trò chơi trong Đội
- Kỹ năng giao tiếp đối với các bạn trong trường
- Đối với việc bồi dưỡng Phụ trách sao và nâng cao chất lượng công tác
nhi đồng.
QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2019 - 2020
1. Nội dung nhiệm vụ đại hội:
- Tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhiệm
kỳ 2015 - 2019 .
- Quyết định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2020
- Bầu ra BCH mới điều hành hoạt động Đội nhiệm kỳ 2019 - 2020
2. Thời gian làm việc:
- Đại hội tiến hành từ ……. đến ……. ngày ……. tháng 9 năm 2019
3. Trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội:
- Trang phục: Đồng phục đội viên.
- Đề cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ tích cực thảo luận.
- Tập trung đông đủ đúng giờ.
- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, nội quy, quy chế của đại hội.
- Khi có ý kiến phát biểu cần đăng ký qua thư ký đại hội, có trách nhiệm
chuẩn bị bài phát biểu theo từng nội dung cụ thể, khi phát biểu phải thực hiện
đúng thời gian quy định của đại hội (từ 5 đến 10 phút), bài phát biểu gửi trước
cho thư ký.
- Các bài phát biểu gửi đoàn chủ tịch thông qua thư ký có giá trị như bài
phát biểu trực tiếp tại đại hội.
4. Công tác lãnh đạo Đại hội:
4.1. Đoàn chủ tịch: (5 đội viên)
15


- Đoàn chủ tịch làm nhiệm vụ điều hành các công việc của đại hội, do đại hội
bầu ra bằng biểu quyết.
- Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch đại hội:
+ Điều hành đại hội theo chương trình, thời gian làm việc được thông qua.
+ Hướng dẫn đại hội thảo luận.
+ Điều hành việc bầu cử BCH. Hướng dẫn việc ứng cử và đề cử, quyết
định cho rút tên hay không rút tên trong danh sách bầu cử.
+ Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tự quản.
4.2. Thư ký đại hội: (2 đội viên).
- Do đoàn chủ tịch giới thiệu.
- Nhiệm vụ của thư ký đại hội:
+ Ghi biên bản của đại hội.
+ Tổng hợp các ý kiến của đội viên tại đại hội và Nghị quyết của đại hội.
+ Soạn thảo Nghị quyết của đại hội.
+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và các bài phát biểu.
4.3. Ban kiểm phiếu: (3 đội viên)
- Do đại hội bầu ra bằng biểu quyết, có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc
thể lệ bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

16


KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC
CỦA BCH LIÊN ĐỘI ………… NĂM HỌC 2018 - 2019
BCH Liên đội nhiệm kỳ 2018 - 2019 , được Đại hội bầu ra với số lượng
là … đội viên. Đến nay BCH chi đội đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội liên đội
giao phó. Sau một nhiệm kỳ, BCH xin kiểm điểm trước Đại hội như sau:
1. ƯU ĐIỂM:
Các bạn trong BCH đều có ý thức tổ chức kỷ luật cao, gương mẫu trong
sinh hoạt thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường. Mỗi bạn đều có phẩm
chất đạo đức tốt, nếp sống văn minh, lịch sự, trung thực, thẳng thắn trong tự phê
bình và phê bình.
Trong hoạt động luôn thể hiện rõ nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao,
không ngại khó khăn vất vả cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các bạn
luôn có ý thức tự rèn luyện phấn đấu vươn lên, trong học tập, rèn luyện và công tác
BCH có tinh thần đoàn kết thống nhất cao, thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện, tự
quản, đảm bảo sự điều hành toàn diện, sâu sát của liên đội, sự hỗ trợ, phối hợp hiệu quả
của nhà trường. Các nhiệm vụ, các chương trình hoạt động đều được bàn bạc, thảo luận
trước tập thể. Nội dung chương trình hoạt động luôn đảm bảo bám sát kế hoạch, chương
trình kế hoạch hoạt động, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và đặc thù của nhà trường và
từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đội viên thiếu niên.
BCH luôn chủ động, tích cực trong triển khai, tổ chức thực hiện các
chương trình hoạt động, luôn trăn trở suy nghĩ để từng bước đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp thu hút đội viên tham gia các hoạt
động, tạo môi trường và điều kiện để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, nâng
cao chất lượng đội viên, từ đó củng cố xây dựng cơ sở vững mạnh.
2. TỒN TẠI, HẠN CHẾ:
BCH đã luôn cố gắng tìm tòi và cải tiến nội dung phương thức hoạt đông
Đoàn nhưng kết quả đạt được chưa cao, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn
của đội viên.
Công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm, đôn đốc chưa được tiến hành thường
xuyên nên hiệu quả thúc đẩy công việc bị hạn chế.
Trên đây là những ưu khuyết điểm của BCH Liên đội nhiệm kỳ 2018 - 2019 ,
BCH chúng tôi xin nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội và mong muốn nhận được
những ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng và trí tuệ của Đại hội. BCH mới có điều
kiện nghiên cứu khắc phục những điểm còn hạn chế, tồn tại và phát huy thế mạnh góp
phần xây dựng công tác Đội và phong trào thiếu nhi ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Xin cảm ơn và chúc Đại hội thành công!
17


DIỄN VĂN KHAI MẠC
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2020
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa các thầy cô giáo!
Thưa toàn thể Đại hội!
Hôm nay trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước thi đua lập
thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Liên đội trường PTDTNT Bù Gia
Mập tổ chức Đại hội đại biểu liên đội nhiệm kỳ 2019 - 2020.
Kính thưa Đại hội!
Hôm nay Liên đội PTDTNT Bù Gia Mập vui mừng được báo cáo trước
đại hội những thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Đây là
những điều kiện thuận lợi để Đại hội tiếp tục phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ,
phân tích đánh giá công tác Đội và phong trào thiếu nhi Liên đội PTDTNT Bù
Gia Mập đồng thời đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo, phương hướng hoạt
động nhiệm kỳ 2019 - 2020 và bầu ra BCH mới tiếp tục điều hành công tác Đội
của Liên đội có bước phát triển vững mạnh.
Với vinh dự và trách nhiệm của mỗi đội viên, đoàn chủ tịch mong muốn
Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức mình vào thành công của
Đại hội.
Với ý nghĩa ý nghĩa đó, cho phép tôi thay mặt đoàn chủ tịch trân trọng
tuyên bố khai mạc Đại hội liên đội nhiệm kỳ 2019 - 2020
Kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sức
khỏe, hạnh phúc!
Xin trân trọng cảm ơn!
T/M BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

18


DIỄN VĂN BÉ MẠC
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019 - 2020
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa các thầy cô giáo!
Thưa toàn thể Đại hội!
Sau hơn 2 tiếng làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách
nhiệm cao của mỗi đại biểu, Đại hội Liên đội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình
làm việc của mình.
Sự có mặt của các vị đại biểu, các thầy cô giáo trong trường cùng các vị
khách quý là niềm cổ vũ, động viên to lớn, góp phần vào thành công của Đại
hội.
Đại hội đã thảo luận thông qua báo cáo tổng kết, phương hướng và sáng
suốt bầu ra BCH mới có đủ năng lực và điều kiện để tiếp tục điều hành công tác
Đội và phong trào thiếu niên của trường. Thành công của Đại hội còn thể hiện
sự tin tưởng, tin yêu của đội viên về tổ chức Đội.
Đại hội trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô
giáo đã quan tâm đến dự, góp phần vào thành công Đại hội ngày hôm nay.
Thưa toàn thể Đại hội!
Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội liên
đội nhiệm kỳ 2019 - 2020
Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe!
Xin cảm ơn!
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

19


NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019 - 2020
Thực hiện điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; Đại hội Đại biểu Liên đội
Truờng PTDTNT Bù Gia Mập. gồm 60 đội viên chiếm tỷ lệ 30% tổng số đội
viên trong toàn liên đội. Đại hội được diễn ra trong không khí sôi nổi thiếunhi cả
nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.
Đại hội được trân trọng đón tiếp:
……………………………………………………………………………………
Đại hội đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ dân chủ
và thẳng thắn nhằm tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường
PTDTNT Bù Gia Mập trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm
vụ công tác của liên đội trong nhiệm kỳ tới, nhằm xây dựng tổ chức Đội vững
mạnh, xây dựng lớp đội viên vững vàng trong sự nghiệp đổi mới của đất nước
và điều kiện chung của nhà trường.
Đại hội đã thảo luận và đưa ra nghị quyết những vấn đề chính sau đây:
1. Nhất trí cao với báo cáo của BCH về việc đánh giá công tác Đội và
phong trào thiếu nhi trường PTDTNT Bù Gia Mập. và kết quả thực hiện trong
nhiệm kỳ 2015 - 2019 .
Qua 1 năm thực hiện nghị quyết đại hội, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn
nhưng hoạt động của liên đội luôn luôn bám sát chương trình, kế hoạch hoạt
động. Kiên trì phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách, mạnh dạn đổi mới về nội
dung và hình thức sinh hoạt, đáp ứng những nhu cầu chính đáng của đội viên,
hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình do đại hội đề ra.
2. Nhất trí tán thành phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ
2019 - 2020
A. Học tập:
- ………..% HS giỏi.
- ……….% HS Khá.
- Không có học sinh TB và yếu.
- Tổ chức thêm nhiều đôi bạn cùng tiến
- Giúp đỡ các bạn có hoàn chảnh khó khăn, con thương binh liệt sĩ nhận học bổng.
B. Kỉ luật:
- Cố gắng không có trường hợp học sinh đi học muộn.
- Duy trì những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ cũ:
20


+ Không có đội viên vi phạm nội qui nhà trường.
+ 99% Đội viên có hạnh kiểm tốt
3. Đại hội Liên đội đã bầu ra BCH mới gồm ...... bạn:
1. ………………………...
2. ………………………...
3. ………………………...
4. ………………………….
5. ……………………………...
....................................
Các bạn trong BCH mới có đủ tiêu chuẩn để điều hành công tác Đội của
Liên đội
4. Đại hội được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của:
………………………………………………………………………
5. Đại hội nhất trí giao cho BCH mới nghiên cứu những ý kiến thảo luận,
đóng góp và căn cứ chương trình công tác của cấp trên, xây dựng chương trình
tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ nhằm thực hiện tốt vai trò vị trí của tổ chức.
Đại hội kêu gọi toàn thể các bạn đội viên phát huy tinh thần đoàn kết,
sáng tạo, quyết tâm đẩy lùi những tồn tại, chủ động, sáng tạo thực hiện mục tiêu,
phương hướng, nhiệm vụ đại hội đã đề ra, tiếp tục xây dựng Đội vững mạnh.
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ

21


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2020
Hôm nay vào hồi ........giờ ... phút, ngày 25 tháng 9 năm 2019
Ban kiểm phiếu gồm có:
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ...................................................
Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập
biên bản như sau:
+ Tổng số đội viên có mặt dự đại hội là: ......đại biểu
+ Tổng số đội viên tham gia bỏ phiếu là: .....đại biểu
Đại hội đã quyết định bầu BCH mới là ............... đội viên
Trong đó:
+ Ứng cử: .... đội viên
+ Đề cử: ...... đội viên
Tiến hành kiểm phiếu bầu BCH mới đạt:
+ Số đại biểu: .... đội viên
+ Số phiếu phát ra: .... phiếu
+ Số phiếu thu về ...... phiếu
+ Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu
+ Số phiếu không hợp lệ .. phiếu
Qua kiểm phiếu kết quả như sau:
1. Bạn ……………………… đạt ......phiếu
2. Bạn ……………………… đạt ..........phiếu
3. Bạn ……………………… đạt ......... phiếu
4. Bạn ……………………… đạt …….. phiếu
5. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu
Theo nguyên tắc thể lệ bầu cử, các bạn sau đây được trúng cử vào BCH
liên đội nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2019 - 2020
1. ………………………...
2. ………………………...
3. ………………………...
4. ………………………….
5. ……………………………...
22


Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm căn cứ
để cấp trên công nhận.
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

23


NGUYÊN TẮC THỂ LỆ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019 - 2020
Căn cứ đề án xây dựng BCH Liên đội nhiệm kỳ 2019 - 2020, vừa được
đại hội thông qua, thay mặt ban kiểm phiếu, tôi xin công bố nguyên tắc thể lệ
bầu cử BCH như sau:
- Thủ tục, nguyên tắc:
+ Bầu bằng phiếu kín.
+ Các đại biểu tự tay bầu và bỏ phiếu.
- Danh sách bầu cử gồm: .... đội viên
- Trong đó:
+ Ứng cử là: .... đội viên
+ Đề cử là ....... đội viên
- Số lượng bầu BCH mới là ..... đ/c
- Phiếu hợp lệ:
+ Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát ra.
+ Là phiếu bầu đủ hoặc thiếu số bạn theo quy định (có thể từ
1đến ........ đội viên)
+ Phiếu bầu không rách nát
+ Số người bầu cử phải có tên trong danh sách bầu cử (danh sách
bầu cử đã được thống nhất của đại hội)
- Phiếu không hợp lệ:
+ Là phiếu không do ban tổ chức Đại hội phát ra.
+ Là các phiếu bỏ trắng
+ Là phiếu bầu quá số bạn vào BCH đã được thống nhất trong khi
xây dựng đề án BCH
+ Là phiếu bầu những bạn không có tên trong danh sách bầu cử.
+ Phiếu gạch trên hoặc dưới tên người bầu.
- Người trúng cử:
+ Là người có phiếu bầu quá bán (Từ 51% trở lên)
+ Nếu bầu lần thứ nhất chưa đủ số người vào BCH thì sẽ bầu tiếp.
Ban bầu cử chúng tôi rất mong đại hội của chúng ta sáng suốt lựa chọn ra
những bạn đủ đức, đủ tài để tham gia BCH, điều hành công tác Đội và phong
trào thiếu nhi nhà trường ngày một tiến bộ và phát triển.
T/M BAN KIỂM PHIẾU
24


ĐỀ ÁN XÂY DỰNG BCH LIÊN ĐỘI
NĂM HỌC 2019 - 2020
- Căn cứ điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi của liên đội.
BCH liên Đội xây dựng đề án BCH như sau:
I. YÊU CẦU XÂY DỰNG BCH:
1. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ:
Đây là yêu cầu rất quan trọng đối với một BCH và từng bạn trong BCH để
đủ sức lãnh đạo công tác Đội và phong trào thiếu nhi của liên Đội, thực hiện thắng
lợi lợi ích, nhu cầu chính đáng của đội viên và xây dựng tổ chức Đội vững mạnh.
2. Đảm bảo tính thiết thực:
BCH bao gồm những người thực sự có năng lực, có khả năng đoàn kết tập
hợp đội viên thiếu niên, nhiệt tình công tác, hoàn thành nhiệm vụ được phân
công, không cơ cấu một cách hình thức.
3. Đảm bảo tính kế thừa:
Trong BCH cần có tỷ lệ nam nữ hợp lý, có những bạn vững vàng, nhiều
kinh nghiệm. Bổ sung những cán bộ mới đang phát triển để đào tạo, bồi dưỡng
sẵn sàng thay thế khi luân chuyển. Kết hợp hài hoà giữa cán bộ cũ với cán bộ mới
năng động, nhiệt tình đảm bảo tính vững chắc, sáng tạo trong hoạt động.
4. Đảm bảo tiêu chuẩn:
Kiên định và trung thành với lý tưởng, có thái độ và làm việc tích cực đối
với sự đổi mới chung. Có năng lực công tác xã hội, có khả năng tham gia và thực
hiện các chủ trương công tác Đội, tiếp thu và cụ thể hoá sự triển khai của cấp trên.
Có nhiệt tình trách nhiệm với công việc, có khả năng vận động đội viên,
được đội viên thiếu niên tín nhiệm.
Có ý thức tổ chức kỷ luật, có lối sống trung thực, lành mạnh, có bản lĩnh
đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực.
II. SỐ LƯỢNG BCH LIÊN ĐỘI:
Căn cứ hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, tình hình
thực hiện công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhà trường, BCH nên có 5 bạn.
III. CƠ CẤU BCH LIÊN ĐỘI:
Với số lượng BCH liên đội là 7 bạn, BCH nên có cơ cấu như sau:
1 bạn là liên trưởng.
02 bạn là liên đội phó.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×