Tải bản đầy đủ

SLIDE PPT ĐẸP

TRÒ CHƠI: SẮC MÀU BÍ ẨN


CÂU HỎI
Con gì hai mắt trong veo
Thích nằm sưởi nắng, thích trèo cây cau


CÂU HỎI
Thường nằm đầu hè
Giữ cho nhà chủ
Người lạ nó sủa
Người quen nó mừng
Là con gì?


CÂU HỎI
Con gì mào đỏ
Gáy ò ó o…
Từ sáng tinh mơ
Gọi người thức giấc?CÂU HỎI
Con gì chân ngắn
Mà lại có màng
Mỏ bẹt màu vàng
Hay kêu cạc cạc?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×