Tải bản đầy đủ

TÌM HIỂU về THƯƠNG HIỆU VINAMILKTÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM ­ 
VINAMILK Công ty cổ phần sữa Việt Nam có tên giao dịch Quốc tế là : 
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company. Công ty đƣợc thành lập 
năm 1976 trên cơ sở tiếp quản 3 nhà máy Sữa của chế độ cũ để lại .3. Công ty có trụ sở chính tại Số 10 phố Tân Trào, Phƣờng Tân 
Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có trụ sở chính tại Số 10 
phố Tân Trào, Phƣờng Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. GIỚI 
THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM ­ VINAMILK4. Tính theo doanh số và sản lƣợng, Vinamilk là nhà sản suất sữa 

hàng đầu tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm của Vinamilk bao gồm: sản 
phẩm chủ lực là sữa nƣớc và sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm nhƣ 
sữa đặc, sữa chua ăn và sữa chua uống, kem và pho mát. Vinamilk cung 
cấp cho thị trƣờng một những danh mục các sản phẩm, hƣơng vị và qui 
cách bao bì có nhiều lựa chọn. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA
VIỆT NAM ­ VINAMILK5. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM ­ 
VINAMILK6. Cơ Cấu Doanh Thu Sữa bột, ngũ cốc ăn liền 24% GIỚI THIỆU 
VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM ­ VINAMILK7. Phần lớn sản phẩm của Công ty cung cấp cho thị trƣờng dƣới 
thƣơng hiệu “Vinamilk”, thƣơng hiệu này đƣợc bình chọn là một “Thương 
hiệu Nổi tiếng” và là một trong nhóm 100 thƣơng hiệu mạnh nhất do Bộ 
Công Thƣơng bình chọn năm 2006. Vinamilk cũng đƣợc bình chọn trong 
nhóm “Top 10 Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 1995 đến năm 
2007. Thành tựu của Công ty đã đóng góp tích cực vào sự phát triển sự 
nghiệp CNH­HĐH đất nƣớc. Với những thành tích nổi bật đó, Công ty đã 
vinh dự nhận đƣợc các phần thƣởng cao quý : Huân chƣơng Độc lập 


hạng Nhì ( 2010), Huân chƣơng Độc lập hạng Ba ( 2005),… GIỚI THIỆU 
VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM ­ VINAMILK


8. I. WHAT? II.WHO? III. WHERE? IV. WHEN V. WHY? TRẢ LỜI 
SÁU CÂU HỎI 5W1H VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK VI. HOW?9. Thƣơng hiệu là phần hồn gắn liền với uy tín, hình ảnh của 
VINAMILK, đƣợc VINAMILK xây dựng và đƣợc khách hàng công nhận. Bộ


phận quản trị thƣơng hiệu và Marketing của VINAMILK là đơn vị đảm nhận
việc tạo danh tiếng, sự cảm nhận, sự liên tƣởng tốt và trung thành của 
khách hàng đối với thƣơng hiệu dựa trên hệ thống tổ chức của công ty và 
các hoạt động Marketing của VINAMILK. I. WHAT?10. I. WHAT? Các nhận biết cơ bản của thƣơng hiệu VINAMILK 
đó là hai màu trắng xanh hài hòa với nhau, dòng chữ in VINAMILK, một 
logo hình tròn cách điệu của chữ VNM, đi kèm với nó luôn là một câu 
slogan của công ty thay đổi từng năm nhƣ: CHẤT LƢỢNG QUỐC TẾ ­ 
CHẤT LƢỢNG VINAMILK, TẬN HƢỞNG CUỘC SỐNG, VÌ THẾ HỆ 
TƢƠNG LAI VƢỢT TRỘI, GIÁ TRỊ TỰ NHIÊN, CHIA SẼ CỘNG ĐỒNG, 
CUỘC SỐNG TƢƠI ĐẸP, VƢƠN CAO VIỆT NAM.11. Logo của Vinamilk chỉ gồm hai màu xanh dƣơng và trắng, hai 
màu sắc nhẹ nhàng và thuần nhất. Màu xanh thƣờng biểu hiện cho niềm 
hy vọng, sự vững chãi, còn màu trắng là màu thuần khiết và tinh khôi. Ở 
đây nó còn là biểu hiện của sản phẩm của công ty – màu của sữa, màu 
của sức sống và sự tinh túy. Bên ngoài là hình tròn nhƣ sự bảo vệ, che 
chở. Còn bên trong là chữ VNM viết cách điệu nối liền nhau tạo thành 
dòng sữa. I. WHAT?12. Thông điệp mà logo mang lại đó là sự “cam kết mang đến cho 
công đồng nguồn dinh dƣỡng tốt nhất, chất lƣợng nhất, bằng chính sự 
trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con ngƣời 
và xã hội” của Vinamilk I. WHAT?13. I. WHAT?
14. Ngoài ra, hình ảnh của thƣơng hiệu VINAMILK còn đƣợc gắn 
với hình ảnh những cánh đồng cỏ xanh bát ngát, đầy nắng…gắn liền với 
nó là những chú bò vui vẻ nhảy múa, hát ca, thể hiện sự gần gũi với thiên 
nhiên. I. WHAT?15. I. WHAT? 3 chiến lƣợc thƣơng hiệu của VINAMILK: Chiến 
lƣợc thƣơng hiệu gia đình: Cho các sản phẩm sữa tƣơi, sữa chua uống, 
sữa chua ăn, phomat và kem với một thƣơng hiệu chung đó là VINAMILK.16. Việc phát triển thƣơng hiệu gia đình sẽ giúp VINAMILK tránh 
đƣợc sự loãng thông tin bằng cách tập trung vào một tên gọi duy nhất. Và 
chi phí cho cho chiến dịch quảng bá những sản phẩm mới của thƣơng 
hiệu VINAMILK không quá lớn. I. WHAT?17. Việc quảng bá về một thƣơng hiệu sẽ có ảnh hƣởng domino 
đến tất cả các sản phẩm trong nhóm. Và đó cũng chính là nhƣợc điểm của
thƣơng hiệu nhóm, bởi nếu một thƣơng hiệu trong nhóm có vấn đề sẽ ảnh
hƣởng đến toàn bộ các thƣơng hiệu khác trong nhóm. Và việc thƣơng 
hiệu đƣợc mở rộng thì nó lại trở nên mờ nhạt. I. WHAT?18. Chiến lƣợc thƣơng hiệu nguồn với một số dòng sản phẩm nhƣ
sữa tiệt trùng VINAMILK FLEX, SỮA CHUA VINAMILK PROBI, SỮA 
CHUA ĂN VINAMILK SUSU, SỮA CHUA ĂN VINAMILK PROBEAUTY, 
SỮA CHUA VINAMILK NHA ĐAM, SỮA CHUA KHÔNG ĐƢỜNG KEFIR. 
Mỗi sản phẩm có một tên riêng nhƣng phải chịu sự bó buộc và chi phối bởi
uy tín của thƣơng hiệu nguồn I. WHAT?19. Lợi ích của chiến lƣợc thƣơng hiệu nguồn nằm trong khả năng
tạo cảm giác khác biệt và sâu sắc cho ngƣời tiêu dùng về sản phẩm mới. 
Điều nguy hểm đối với một thƣơng hiệu nguồn, đó là việc đi quá giới hạn 
những đặt tính cốt yếu của thƣơng hiệu ban đầu. I. WHAT?20. Chiến lƣợc thƣơng hiệu sản phẩm cho các dòng sản phẩm 
nhƣ: các dòng sản nƣớc giải khát VFRESH, ICY, bột dinh dƣỡng trẻ em 


RIDIELAC, sữa bột DIELAC, sữa đặc ÔNG THỌ, NGÔI SAO PHƢƠNG 
NAM, sữa đậu nành GOLDSOY. I. WHAT?


21. I. WHAT? Những thƣơng hiệu theo chiến lƣợc thƣơng hiệu 
sản phẩm thì mỗi dòng sản phẩm có một thƣơng hiệu riêng với logo riêng, 
hình ảnh riêng,… VFRESH với hình ảnh một logo đầy sức sống, định vị 
hình ảnh nhãn hàng Vfresh với logo mới cùng thông điệp “Nguồn sống từ 
đất mẹ”. Các thƣơng hiệu khác cũng tƣơng tự nhƣ ICY với slogan “ GIỮ 
LẠI HƢƠNG VỊ TỰ NHIÊN CỦA NƢỚC” với hình ảnh hết sức tƣơi mát và
đầy sức sống. Sữa đặc ÔNG THỌ và NGÔI SAO PHƢƠNG NAM với 
slogan “ SỮA NGON, PHA CHẾ CÀNG NGON”,…22. II. WHO? Đối tượng khách hàng Thƣơng hiệu VINAMILK có 
các sản phẩm chính nhƣ: Sữa tƣơi, Sữa chua ăn và uống, Kem và Pho 
mát. Do đó đối tƣợng khách hàng chính của những sản phẩm mang 
thƣơng hiệu VINAMILK là thiếu nhi và thiếu niên. Thị trƣờng chính mà tập 
đoàn VINAMILK hƣớng đến là thị trƣờng nội địa.23. Các dòng sản phẩm của VINAMILK đƣợc phát triển cho độ 
tuổi thiếu nhi và thiếu niên bởi độ tuổi này có nhu cầu lớn về sữa và tiêu 
dùng các sản phẩm từ sữa là lớn nhất. Bởi vậy, hình ảnh về bao bì, nhãn 
hiệu, cũng quảng bá luôn sống động, tƣơi mới và vui nhộn, đánh vào sở 
thích Nhƣng mặc khác, các bậc cha mẹ lại mới là ngƣời quyết định mua 
sản phẩm, nên bên cạnh việc quảng bá cho đối tƣợng thiếu nhi và thiếu 
niên thì VINAMILK luôn chú trong tới các bậc phụ huynh với hình ảnh 
những bậc phụ huynh vui mừng và rạng rỡ vì con cái họ có đƣợc nguồn 
dinh dƣỡng cũng nhƣ những lợi ích mà VINAMILK mang lại. II. WHO?24. Việc quảng bá thương hiệu II. WHO? Bộ phận quản trị thƣơng 
hiệu và marketing của VINAMILK chịu trách nhiệm về quá trình phát triển 
của thƣơng hiệu VINAMILK. Những hoạt động của các bộ phận này bao 
gồm các chiến lƣợc, các thông điệp truyền thông phát trên các phƣơng 
tiện truyền thông về thƣơng hiệu hay các hoạt động PR hay những sự kiện
có sự tham gia của VINAMILK.
25. Hệ thống đại lý của tập đoàn VINAMILK mở rộng và phủ khắp 
trung bình mỗi tỉnh có 1­2 đại lý chính thức. Hơn nữa, tại mỗi tỉnh đều có 
nhân viên tiếp thị cắm chốt, ngoài lƣơng chính còn đƣợc thƣởng theo 
doanh số bán của đại lý. Hệ thống đại lí rộng khắp của VINAMILK sẽ chính
là một kênh thông tin hữu hiệu mang hình ảnh về thƣơng hiệu đến với 
khách hàng. VINAMILK luôn khuyến khích nhân viên mở rộng thêm đại lý 
nhỏ, bán lẻ đƣa thƣơng hiệu Vinamilk len lỏi khắp mọi ngõ ngách. II. 
WHO? Việc quảng bá thương hiệu26. III. WHERE? VINAMILK xác định, thị trƣờng chính vẫn là thị 
trƣờng nội địa.27. Công ty thực hiện chiến lƣợc chiếm lĩnh 75% thị phần toàn 
quốc ; mở rộng thị trƣờng ra nƣớc ngoài nhƣng vẩn lấy thị trƣờng nội địa 
làm trung tâm. Đẩy mạnh và phủ đều điểm bán lẻ trên tất cả mọi vùng, địa 
bàn lãnh thổ của cả nƣớc với mạng lƣới rất mạnh bao gồm 183 nhà phân 
phối, 94.000 điểm bán hàng phủ đều 64/64 tỉnh, thành phố. III. WHERE?28. Đổi mới công tác tiếp thị và các hoạt động Marketing có hiệu 
quả. Đối với thị trƣờng ngoài nƣớc, công ty tích cực xúc tiến quan hệ đối 
ngoại, tìm kiếm thị trƣờng mới để xuất khẩu đồng thời giữ vững thị trƣờng 
truyền thống . III. WHERE? VINAMILK đã có mặt ở các thị trƣờng nƣớc 
ngoài nhƣ Úc, Campuchia, Irắc, Philipines và Mỹ.29. IV. WHEN? Giai đoạn 1976 – 1986: Sau khi tiếp quản 3 nhà 
máy Sữa do chế độ cũ để lại sau năm 1975 : nhà máy sữa Thống Nhất 
( tiền thân là nhà máy Foremost ); nhà máy sữa Trƣờng Thọ ( tiền thân là 
nhà máy Cosuvina); và nhà máy sữa Bột Dielac ( Nestle ) tình hình sản 
xuất gặp nhiều khó khăn phức tạp: máy móc thiết bị hƣ hại nhiều, phụ tùng
thiếu thốn, nguyên liệu trống không. Trong điều kiện đó, công ty vẫn đảm 
bảo một lƣợng hàng nhất định để phục vụ ngƣời tiêu dùng, đối tƣợng chủ 
yếu là ngƣời già, ngƣời bệnh và trẻ em . Thƣơng hiệu VINAMILK chính 
thức ra đời trong hoàn cảnh này và dần khẳng định đƣợc vị trí của minh 
trên thị trƣờng.
30. IV. WHEN? Giai đoạn 1986 – 2005: Đặc biệt từ năm 1991, 
nhận thức rõ tầm quan trọng chủ trƣơng của Đảng về “ Phát triển Nông – 
Lâm ­ Ngƣ nghiệp gắn với Công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn 
mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để ổn định tình hình Kinh tế ­ Xã hội 
“, công ty đã tạo lập vùng nguyên liệu nội địa, đầu tƣ phát triển chăn nuôi 
bò sữa trong nông thôn, thực hiện chủ trƣơng của Đảng về liên minh Công
– Nông, làm cơ sở cho chuyển dịch cơ cấu Công – Nông nghiệp theo 
đƣờng lối kinh tế mới của Đảng. Cuộc “ cách mạng trắng “ đã đƣợc hình 
thành. Công ty đã phát triển thƣơng hiệu VINAMILK với nhiều dòng sản 
phẩm đáp nhu cầu rất đa dạng của ngƣời têu dùng31. Giai đoạn 2006 – nay: Đây là giai đoạn công ty tiến hành cổ 
phần hóa, đã có các cổ đông nƣớc ngoài góp vốn vào công ty và chính họ 
đã thổi một lồng gió mới cho công ty. Trong giai đoạn này, những chiến 
lƣợc marketing và truyền thông của VINAMILK trở nên khởi sắc và chuyên
nghiệ hơn cũng nhƣ hiệu quả hơn. Thƣơng hiệu VINAMILK đƣợc biết đên 
nhều hơn, những thông điệp mà mà VINAMILK đem đến cho khách hàng 
rất ý nghĩa và cuốn hút. IV. WHEN?32. VINAMILK đã thành lập các trung tâm tƣ vấn dinh dƣỡng sức 
khoẻ trên cả nƣớc, khám và cung cấp sữa miễn phí hàng năm cho hàng 
ngàn lƣợt trẻ em, học sinh tiểu học và đối tƣợng suy dinh dƣỡng. Công tác
khoa học công nghệ luôn đƣợc VINAMILK coi là mũi nhọn đột phá làm 
tăng dần chủng loại qua từng năm. VINAMILK đƣợc biết đến nhƣ là một 
thƣơng hiệu Việt hoạt động và làm ăn hiệu quả. Một thƣơng hiệu thân 
thiện vì cộng đồng với rất nhiều hoạt động xã hội và nhân đạo. IV. WHEN?
Giai đoạn 2006 – nay:33. V. WHY? Tại sao vinamilk luôn khẳng định được niềm tin trong
lòng khách hàng? • Liên tục đạt Top 5 DN tư nhân lớn nhất nhờ một tập 
thể lãnh đạo có tầm nhìn và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc. Với việc luôn tìm 
sự đổi mới, cải tiến trong quản lý, tập thể lãnh đạo đã góp phần mang đến 
cho Vinamilk nhiều thành công trong thời kỳ đổi mới. Vinamilk đã luôn 
không ngừng sáng tạo, đột phá trong kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh 


với các thƣơng hiệu sữa hàng đầu thế giới đang có mặt tạiViệt Nam. • Đầu
tư công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, trong bối cảnh Việt Nam hội 
nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới, Vinamilk đã đầu tƣ thiết 
bị công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất trên cơ sở tăng cƣờng lƣợng và
chất nguồn sữa tƣơi nguyên liệu.


34. • Với triết lý kinh doanh mong muốn trở thành sản phẩm đƣợc 
yêu thích nhất ở mọi khu vực, lãnh thổ. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng 
chất lƣợng và sáng tạo là ngƣời bạn đồng hành của Vinamilk. Vinamilk 
xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách 
hàng. • Chính sách chất lƣợng của công ty là luôn thỏa mãn và có trách 
nhiệm với khách hàng bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đảm 
bảo chất lƣợng, an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cả cạnh tranh, tôn trọng
đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định. V. WHY?35. Tại sao vinamilk luôn đứng vững trên thị trường sữa trong và 
ngoài nước ? • Lãnh đạo xuất sắc – chìa khoá để thành công thành công 
của Vinamilk trong suốt chặng đƣờng phát triển của mình đó chính là 
Vinamilk đã may mắn có đƣợc một tập thể lãnh đạo có tâm, có tầm nhìn 
và có những kĩ năng lãnh đạo xuất sắc. • Tháng 3­2012, lần đầu tiên khảo 
sát và đánh giá các nữ lãnh đạo doanh nghiệp ở châu Á, Tạp chí Forbes 
đã chọn Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Vinamilk 
vào danh sách 50 nữ doanh nhân có quyền lực nhất châu Á. V. WHY?36. VI. HOW? Để đƣa thƣơng hiệu VINAMILK đến với ngƣời tiêu 
dùng, công ty VINAMILK đã thực hiện rất nhiều những chính sách nhƣ 
sau: • Củng cố, xây dựng và phát triển một hệ thống các thƣơng hiệu cực 
mạnh đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và tâm lý tiêu dùng của ngƣời tiêu 
dùng Việt Nam. • Phát triển thƣơng hiệu Vinamilk thành thƣơng hiệu dinh 
dƣỡng có uy tín khoa học và đáng tin cậy nhất với mọi ngƣời dân Việt 
Nam thông qua chiến lƣợc áp dụng nghiên cứu khoa học về nhu cầu dinh 
dƣỡng đặc thù của ngƣời Việt Nam để phát triển ra những dòng sản phẩm
tối ƣu nhất cho ngƣời tiêu dùng Việt Nam.
37. • Đầu tƣ mở rộng sản xuất kinh doanh qua thị trƣờng của các 
mặt hàng nƣớc giải khát tốt cho sức khỏe của ngƣời tiêu dùng thông qua 
thƣơng hiệu chủ lực VFresh nhằm đáp ứng xu hƣớng tiêu dùng tăng 
nhanh đối với các mặt hàng nƣớc giải khát đến từ thiên nhiên và tốt cho 
sức khỏe con ngƣời. VI. HOW?38. • Khai thác sức mạnh và uy tín của thƣơng hiệu Vinamilk là 
một thƣơng hiệu dinh dƣỡng có “uy tín khoa học và đáng tin cậy nhất của 
ngƣời Việt Nam” để chiếm lĩnh ít nhất là 35% thị phần của thị trƣờng sữa 
bột trong vòng 2 năm tới. • Phát triển toàn diện danh mục các sản phẩm 
sữa và từ sữa nhằm hƣớng tới một lƣợng khách hàng tiêu thụ rộng lớn, 
đồng thời mở rộng sang các sản phẩm giá trị cộng thêm có giá bán cao 
nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận chung của toàn Công ty VI. HOW?39. • Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý hệ thống cung cấp và tiếp
tục mở rộng và phát triển hệ thống phân phối chủ động, vững mạnh và 
hiệu quả. • Phát triển nguồn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung sữa tƣơi 
ổn định, chất lƣợng cao với giá cạnh tranh và đáng tin cậy. VI. HOW?40. Để quáng bá về thƣơng hiệu công ty VINAMILK đã tham gia 
rất nhiều chƣơng trình PR và những hoạt động cộng đồng nhƣ CHIẾN 
DỊCH “VINAMILK­NIỀM TIN VIỆT NAM”, QUỸ HỌC BỔNG VINAMILK­
ƢƠM MẦM TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM, QU Ỹ 6 TRIỆU LY SỮA, CHIẾN 
DỊCH VIỆT NAM XANH, CUỘC THI ÂM NHẠC ĐỒ RÊ MÍ, TRIỆU CÂY 
XANH VIỆT NAM, GÓP ĐÁ XÂY DỰNG HOÀNG SA,… VI. HOW?41. Năm 2012, Vinamilk đã khởi xƣớng Quỹ 1 triệu cây xanh cho 
Việt Nam để trồng thêm nhiều cây xanh tại các thành phố, khu đô thị, với 
mong muốn cải thiện môi trƣờng sống của các cƣ dân đô thị Việt Nam. 
Đến nay, Vinamilk đã trồng đƣợc cây xanh tại 8 tỉnh/ thành phố. VI. HOW?
Vinamilk cũng ủng hộ 500 triệu đồng cho chƣơng trình “Vì học sinh 
Trƣờng Sa thân yêu”; hơn 1,4 tỷ đồng ủng hộ chƣơng trình “Góp đá xây 
Trƣờng Sa”; Vinamilk và Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung cũng


đã trực tiếp đến 7 tỉnh miền Trung trao tặng 70 thuyền cứu hộ, cứu nạn 
cho đội xung kích tại các địa phƣơng với tổng giá trị gần 600 triệu đồng…


42. VI. HOW? Bên cạnh đó là các chiến lƣợc quảng cáo và truyền 
thông trên các phƣơng tiện truyền thông với câu slogan rất ý nghĩa là 
VƢƠN CAO VIỆT NAM thể hiện một khác vọng để trẻ em Việt Nam đƣợc 
uống sữa và vƣơn cao, và vẩn có những hình ảnh hài hƣớc về những con 
bò, những cánh đồng xanh bất tận, gần gủi với thiên nhiên.43. Những thông điệp này đƣợc phát rất định kì trên các phƣơng 
tiện truyền thông với tần suất rất nhiêu. Những chiến lƣợc này thay đổi liên
tục và rất sáng tạo. Luôn có các cuộc điều tra thăm dò về hiệu quả của các
chiến lƣợc này. VI. HOW?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×