Tải bản đầy đủ

Bai 13 cam hoa trang tri

Bài 13 :

CẮM HOA TRANG TRÍ


CẮM HOA TRANG TRÍ
I. DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA
1. Dụng cụ cắm hoa:
a. Bình cắm :


CẮM HOA TRANG TRÍ
I. DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA

1.

Dụng cụ cắm hoa:

a. Bình cắm :
Đa dạng về hình dáng, chất liệu và kích thước. Có thể sử dụng
những đồ vật sẵn có hoặc tự tạo để có những bình cắm độc đáoCẮM HOA TRANG TRÍ
I. DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA

1.

Dụng cụ cắm hoa:

a. Bình cắm :
b. Dụng cụ khác


CẮM HOA TRANG TRÍ
I. DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA

1.

Dụng cụ cắm hoa:

a. Bình cắm :
b. Dụng cụ khác

-. Dụng cụ dùng để cắt: dao, kéo...


CẮM HOA TRANG TRÍ
I. DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA

1.

Dụng cụ cắm hoa:

a. Bình cắm :
b. Dụng cụ khác


CẮM HOA TRANG TRÍ
I. DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA


1.

Dụng cụ cắm hoa:

a. Bình cắm :
b. Dụng cụ khác

-. Dụng cụ dùng để cắt: dao, kéo...
-. Dụng cụ giữ hoa trong bình: mút xốp, bàn chông, lưới thép...


2. Vật liệu cắm hoa
Kể tên một số loại hoa dùng trong cắm hoa mà em biết ?

a.

Các loại hoa


2. Vật liệu cắm hoa

a.

Các loại hoa

Em có nhận xét gì khi dùng loại hoa này trong căm hoa trang trí ?

Hoa mười giờ

Hoa dâm bụt


2. Vật liệu cắm hoa

a.

Các loại hoa
Có thể dùng bất kì loại hoa nào, tuy nhiên cần chọn hoa có độ bền

cao và đẹp nhất.


b. Các loại cành

Tạo các đường nét chính cho bình hoa


2. Vật liệu cắm hoa

a.
b.
c.

Các loại hoa
Các loại cành
Các loại lá


II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI CẮM HOA


a
b
-Hình a: bình cắm, hoa và lá có màu tối tạo cảm giác buồn, trầm.
Quan sát hình trên, em có nhận xét gì về màu của hoa ? màu của bình cắm?
-Hình b: bình màu tối và cắm xen hoa nhiều màu sắc, nhiều lá tạocảm giác mát mẻ dễ chịu.II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI CẮM HOA
1. Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng và màu sắc.


Em hãy nhận xét độ dài của các bông hoa như thế nào?
Cành hoa cắm vào bình có độ dài, ngắn khác nhau.


II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI CẮM HOA

1.

Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng và màu sắc.

2. Sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm.


Xác định chiều dài các cành .

--Cành chính 1:

=1(D+h) 1,5(D+h)
D: đường kính lớn nhất của bình.
h: là chiều cao của bình.

=2/3

--Cành chính 2:

--Cành chính 3:

--Cành phụ:

=2/3

(Có chiều dài ngắn hơn cành chính mà nó đứng bên
cạnh.)


II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI CẮM HOA

1.

Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng và màu sắc.

2. Sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm.
3. Sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trí


củng cố
1.

Em hãy tìm câu trả lời đúng.

Sai
a. Không nên dùng hoa giả và hoa khô để cắm hoa trang trí.

đúng
b. Cắm xen các loại lá làm bình hoa thêm vẻ tươi mát và che lấp đế chông.

đúng
c. Có thể sử dụng các loại quả có màu sắc và hình dáng đẹp để trang trí bình
hoa.
đúng
d. Cắm thêm một số loại cành tạo nên đường nét chính cho bình hoa.


BÀI TẬP

2. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Khi cắm một bình hoa, người cắm hoa cần chú ý:
-Chọn hoa và bình cắm phù hợp về……………và……………
hình dạng
-Sự cân đối kích
về………….............giữa
cành hoa và bình căm.
thước
-Sự phù hợp giữa bình hoa và………………………………….
vị trí trang trí

màu sắc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×