Tải bản đầy đủ

G A mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch lớp 4

Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

CHỦ ĐỀ: NHỮNG MẢNG MÀU THÚ VỊ
Số tiết dạy: 2 tiết, Tuần dạy: 1,2
I/ Mục tiêu:
Nêu được sự phong phú của màu sắc trong thiên nhiên và vai trò của màu
sắc trong cuộc sống.
Nhận ra và nêu đước các cặp màu bổ túc, các màu nóng, mà lạnh.
Vẽ được các mảng màu cơ bản, các cặp màu bổ túc, màu lạnh tạo sản phẩm
trang trí hoặc bức tranh biểu cảm.
Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
II/ Chuẩn bị:
1. Giáo viên.
- Sách học mĩ thuật lớp 4.
- Tranh ảnh, đồ vật có màu sắc phù hợp với nội dung chủ đề
2. Học sinh.
- Sách học mĩ thuật 4.
- Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ dán, bút chì,….
III/ Các hoạt động dạy - học:
TIẾT 1
TG

HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
HĐBT
2’
Hoạt động 1: Khởi động
-HS đặt dụng cụ lên
bàn
-Kiểm tra dụng cụ hs
10’

Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu.
- Tổ chức cho học sinh hoạt động
theo nhóm.
- Yêu cầu HS quan sát H1.1 sách
HMT (Tr 5) lớp 4 để cùng nhau thảo
luận theo nhóm về màu sắc có trong
thiên nhiên, trong các sản phẩm mĩ
thuật do con người tạo ra với nội
dung câu hỏi:

- HS thảo luận và
trình bày, các nhóm
khác nhận xét bổ
sung

+ Màu sắc do đâu mà có?
+ Màu sắc trong thiên nhiên và màu
sắc trong tranh có điểm gì khác
nhau?
+ Màu sắc có vai trò gì trong cuộc
Giáo viên: Trần Thị Mỹ Dung

Trường Tiểu học Hòa An 1


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

sống?

- GV nhận xét, chốt ý- Lắng nghe

- Y/c HS đọc ghi nhớ tr 6

- HS đọc

Cho HS quan sát H1. 2 kể tên những
màu cơ bản

- HS trả lời: vàng,
đỏ ,lam

- Yêu cầu quan sát H1.3 sách HMT
(Tr6) rồi trải nghiệm với màu sắc và
ghi tên màu thứ 3 sau khi kết hợp 2
màu gốc với nhau.

- HS quan sát và trải
nghiệm

- Màu gốc còn lại đặt cạnh màu vừa
pha được ta tạo được cặp màu gì?
GV nhận xét, chốt ý:

- HS trả lời: cam
xanh lá, tím
- HS lắng nghe

- Từ 3 màu gốc ta pha ra được rất
nhiều màu. Lấy 2 màu gốc pha trộn
với nhau cùng 1 lượng màu nhất
định ta sẽ được màu thứ 3, màu thứ
ba đó đặt cạnh màu gốc còn lại ta tạo
được cặp màu bổ túc – cặp màu
tương phản.
- Yêu cầu HS quan sát H1.4 và 1.5
(tr6,7).

- HS quan sát trả lời

- Khi đặt màu vừa pha được cạnh
màu gốc còn lại em thấy thế nào?
- Em có cảm giác thế nào khi thấy
các cặp màu bổ tức đứng cạnh nhau?
- GV nhận xét, bổ sung
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ sgk (Tr 7)

- HS lắng nghe
- Hs đọc
- HS quan sát trả lời

Yêu cầu HS quan sát H 1.6 với 2
bảng màu nóng và lạnh và thảo luận
nhóm với câu hỏi:
+ Khi nhìn vào màu nóng, màu lạnh
Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

em thấy cảm giác thế nào?
+ Nêu cảm nhận khi thấy 2 màu
nóng, 2 màu lạnh đứng cạnh nhau?
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ sgk (tr 8)

- HS đọc

Quan sát các bức tranh H 1.7 để thảo
- Học sinh quan sát ,
luận nhóm và cho biết:
thảo luận và trình bày
+ Trong tranh có những màu nào?
các nhóm khác bổ
sung.
+ Các cặp màu bổ túc có trong mỗi
tranh là gì?
+ Em có nhận xét gì về 2 bức tranh
đầu?
+ Bức tranh nào có nhiều màu nóng,
màu lạnh?
+ Màu sắc trong mỗi bức tranh tạo
cho em cảm giác gì?
- GV nhận xét chốt ý:
20’

Hoạt động 3: Hướng dẫn thực
hiện.

- Học sinh lắng nghe

- Yêu cầu quan sát H1.8 sách HMT
(Tr 9) để cùng nhau nhận biết về
cách vẽ màu.
- GV vẽ trên bảng bằng màu, giấy
màu với các hình kỉ hà để các em
quan sát.

- HS quan sát .

GV chốt:
- Vẽ các nét ngẫu nhiên hoặc kết hợp
các hình cơ bản tạo một bố cục rồi ta
có thể vẽ màu hoặc cắt dán giấy màu - HS lắng nghe
vào các hình mảng ngẫu nhiên đó
theo ý thích dự trên các màu cơ bản,
màu bổ túc, màu tương phản, màu
nóng, lạnh.
Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

- Vẽ thêm chi tiết sao cho có đậm có
nhạt để tạo thành bức tranh sinh
động.
*Dặn dò: Về nhà bảo quản sản
phẩm và chuẩn bị dụng cụ cho tiết
học sau
4’
- HS lắng nghe

TIẾT 2
TG
HĐ CỦA GV
Hoạt động 4 : Thực hành
* Có thể cho HS hoạt động cá nhân
hoặc hoạt động nhóm.
- Yêu cầu HS quan sát sách HMT
H1.9 (Tr 9) để tham khảo và nên ý
tưởng cho bài làm:
VD: Cá nhận hoặc cả nhóm chọn vẽ
nét theo ngẫu hứng hay tranh tĩnh vật,
…Chọn vẽ màu hay cắt dán giấy màu
với các hình mảng màu sắc theo ý
thích dự trên các màu đã học. Rồi đặt
tên cho bức tranh.
Hoạt động 5: Tổ chức trưng bày và
giới thiệu sản phẩm.
- Hướng dẫn học sinh trưng bày sản
phẩm.

HĐ CỦA HS
- Học sinh thực hiện
cá nhân hoặc nhóm.

HĐBT

- Học sinh thực hiện
bài làm phối hợp
nhóm tạo thành bức
tranh nhóm, theo tư
vấn, gợi mở thêm của
gv.

- HS thực hiện

- Các nhóm lên trưng
bày sản phẩm theo
hướng dẫn của Gv

- Gợi ý các học sinh khác tham gia đặt
câu hỏi để khắc sâu kiến thức và phát - Lần lượt các thành
triển kĩ năng thuyết trình tư đánh giá, viên của mỗi nhóm
lên thuyết trình về
cùng chia sẻ, trình bày cảm xúc, học
Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

tập lẫn nhau.
+ Em có thấy thú vị khi thực hiện bài
vẽ không? Em có cảm nhận gì về bài
vẽ của mình?
+ Em đã lựa chọn và thể hiện màu sắc
như thế nào trong bài vẽ của mình?

sản phẩm của mình,
nhóm theo các hình
thức khác nhau, các
nhóm khác đặt câu
hỏi cùng chia sẻ và
bổ sung cho nhóm,
bạn.

+ Em thích bài vẽ nào của các bạn
trong lớp (Nhóm) Em học hỏi được gì
từ bài vẽ của các bạn?
+ Nêu ý kiến của em về sử dụng màu
sắc trong cuộc sống hằng ngày? Như
kết hợp quần áo, túi sách,…
GV chốt: Đánh giá giờ học

- HS tích vào ô hoàn
thành hoặc chưa hoàn
thành theo đánh giá
riêng của bản thân.

* Vận dụng – sáng tạo:
Vận dụng các kiến thức về màu sắc để
tạo thành bức tranh theo ý thích.
Tham khảo H1.1
*Dặn dò: Về nhà bảo quản sản phẩm
- HS lắng nghe
và chuẩn bị dụng cụ cho chủ đề hôm
sau “Chúng em với thế giới động
vật”

Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

CHỦ ĐỀ: CHÚNG EM VỚI THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Số tiết dạy: 4 tiết, Tuần: 3, 4, 5, 6
I/ Mục tiêu:
Nhận biết và nêu được đặt điểm về hình dáng, môi trường sống của một số
con vật.
Thể hiện được con vật bằng hình thức vẽ, xé dán, tạo hình ba chiều.
Tạo dụng được bối cảnh, không gian, chủ đề câu chuyện cho nhóm sản
phẩm.
Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình,
nhóm bạn.
II/ Chuẩn bị:
1. Giáo viên.
- Sách học mĩ thuật lớp 4.
- Tranh ảnh, đồ vật có màu sắc phù hợp với nội dung chủ đề
2. Học sinh.
- Sách học mĩ thuật 4.
- Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ dán, bút chì, giấy báo, đất nặn, các vật dẽ tìm như
vỏ đồ hộp, chai lọ, đá sỏi, dây thép….
III/ Các hoạt động dạy - học:
1.Ôn định lớp:
- Kiểm tra dụng cụ
2. Bài mới
TIẾT 1
TG
HĐ CỦA GV
2’
Hoạt động 1: Khởi động

HĐ CỦA HS
- HS lắng nghe

HĐBT

Kiểm tra dụng cụ.
28’

Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu.

- HS chia nhóm

- Tổ chức cho học sinh hoạt động theo
nhóm.

- HS quan sát, thảo
luận và trình bày,
các nhóm khác
- Yêu cầu HS quan sát H2.2 sách HMT
nhận xét bổ sung
(Tr 13) để thảo luận tìm hiểu về chất
liệu và hình thức thể hiện của sản
phẩm:
- GV đặt câu hỏi gợi ý:
+ Quan sát thấy những hình ảnh gì
Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

trong mỗi sản phẩm?
+ Hình dáng, màu sắc của con vật như
thế nào?
+ Các sản phẩm được thể hiện bằng
nhũng hình thức nào? Chất liệu gì?
- GV nhận xét chốt ý
- Y/c HS đọc ghi nhớ tr 13
5’

*Dặn dò: Về nhà bảo quản sản phẩm
và chuẩn bị dụng cụ cho tiết học sau

TIẾT 2
TG
HĐ CỦA GV
Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hiện
- Yêu cầu HS lựa chọn con vật và hình
thức để thể hiện con vật.
- GV đặt câu hỏi gợi ý:
+ Lựa chon con vật nào để tạo hình?
+ Con vật đó có đặc điểm gì nổi bật?
Con vật đó sống ở đâu?
+ Thể hiện con vật đó bằng chất liệu
gì?
- GV nhận xét
1. Vẽ/ xé dán:
- Yêu cầu HS tham khảo H2.3 tr14 để
tìm hiểu và nhận biết cách vẽ/ xé dán
bức tranh con vật.
- GV tóm tắt cách tạo bức tranh con
vật:
+ Vẽ/ xé dán con vật tạo kho hình ảnh
+ Sắp xếp được con vật từ kho hình
ảnh vào giấy khổ to
+ vẽ/ xé dán thêm hình ảnh phụ
2. Nặn:
- GV minh họa các bước tạo hình
* Cách 1: Nặn từng bộ phận rồi ghép
dính lại
Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

- Lắng nghe

- HS đọc

HĐ CỦA HS

HĐBT

- HS trả lời

- HS quan sát và
tìm hiểu
- HS lắng nghe

- HS quan sát

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

* Cách 2: Từ 1 thỏi đất nặn vê, vuốt
tạo thành khối chính của con vật sau
đó thêm chi tiết phụ.
2.Tạo hình từ vật liệu tìm được:
- GV căn cứ trên vật liệu tìm được của -HS lắng nghe
HS lựa chọn để tạo hình cho phù hợp.
- GV tóm tắt:
+ Tạo khối chính của con vật từ vật
liệu tìm đươc.
+ Ghép nối các khối chính và thêm
các chi tiết phụ.
+ Vẽ/ xé dán các chi tiết trang trí để
hoàn thiện sản phẩm.
*Dặn dò: Về nhà bảo quản sản phẩm
và chuẩn bị dụng cụ cho tiết học sau
-HS lắng nghe
TIẾT 3
TG
HĐ CỦA GV
Hoạt động 4: Thực hành
Hoạt động cá nhân:
- Yêu cầu HS suy nghĩ chọn con
vật để thực hiện xây dựng kho
hình ảnh bằng cách vẽ/ xé dán
hoặc nặn, tạo hình từ vật tìm
được
Hoạt động theo nhóm:
- Yêu cầu HS hợp tác nhóm tạo
ra sản phẩm
- Gợi ý cho HS xây dựng câu
chuyện cho sản phẩm của nhóm.
+ Tưởng tượng các con vật
thành nhân vật có tính cách: các
nhân vật đó dang làm gì? ở đâu/
các nhân vật đó đang tham gia
hoạt động, sự kiện nào?
+ Có thể thêm lời thoại cho nhân
vật

Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

HĐ CỦA HS

HĐHT

- HS suy nghĩ và chọn

- HS chia nhóm va chọn
các con vật trong kho
hình ảnh
- HS thảo luận thống nhất
câu chuyện, tiểu phẩm,
phân công nhân vật cho
từng thành viên trong
nhóm

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

TIẾT 4
TG
HĐ CỦA GV
Hoạt động 5: Tổ chức trưng
bày, giới thiệu và đánh giá sản
phẩm.
- Tổ chức cho HS trưng bày
- HD HS thuyết trình về sản
phẩm của nhóm.
- Gợi ý HS đánh giá sản phẩm
+ em có thấy thú vị khi thực hiện
bài vẽ/ xé dán, nặn tạo hình con
vật không? Cảm nhận về sản
phẩm của mình?
+ Em thích sản phẩm của nhóm
mình và nhóm bạn ko? Hãy nêu
nhận xét về sản phẩm.
+ Em học hỏi được gì từ sản
phẩm của bạn
- GV nhận xét, tổng kết đánh giá
giờ học .
* Vận dụng- sáng tạo:
Em hãy sáng tạo các con vật từ
vật liêu dễ tìm để trang trí góc
học tập, nhà cửa, lớp học... của
em
*Dặn dò: Về nhà bảo quản sản
phẩm và chuẩn bị dụng cụ cho
chủ đề sau “Ngày hội hóa
trang”

Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

HĐ CỦA HS

HĐBT

- Các nhóm trung bày và
thuyết trình sản phẩm của
nhóm
- HS nhận xét , đánh giá
sản phẩm lẫn nhau

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

CHỦ ĐỀ: NGÀY HỘI HÓA TRANG
Số tiết dạy: 2 tiết, Tuần: 7,8
I.Mục tiêu:
-Phân biệt và nêu được đặc điểm một số loại mặt nạ sân khấu chèo,tuồng,lễ hội
dân gian Việt Nam và một vài lễ hội quốc tế.
-Tạo hình được mặt nạ, mũ ,con vật, nhân vật,….theo ý thích.
-Giới thiệu ,nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình,của bạn.
II.Chuẩn bị:
-Màu vẽ,giấy vẽ,bìa,giấy màu,kéo, hồ dán,dây….
-Đất nặn,các vật dễ tìm như khuy áo, hột, hạt, ruy băng,…
III. Các hoạt động dạy - học:
1.Ôn định lớp:
- Kiểm tra dụng cụ
2. Bài mới:
TIẾT 1
TG

HĐ CỦA GV

HĐ CỦA HS

HĐHT

*Hoạt động 1:Tìm hiểu
-Quan sát hình 3.1để tìm hiểu mặt
nạ về chất liệu,màu sắc,sử dụng
trong dịp nào,hình dáng.

-HS quan sát hình 3.1 để
trả lời:
.Chất liệu: giấy ,nhựa….
.Màu sắc:đa dạng..
.Hình dáng:Mặt
người,thú….
*Hoạt động 2:Cách thể hiện:
Sử dụng: trong các lễ
-Quan sát hình 3.2 cách tạo hình mặt hội.
nạ
GV hướng dẫn( ghi nhớ sgk tr 19).
-Vẽ, cắt, buộc dây để
-GV hướng dẫn quan sát hinh 3.3
đeo.
Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

-HS nêu cách thể hiện
(như phần ghi nhớ.)
HS quan sát hình 3.3
tham khảo các hình mặt
nạ để có thêm ý tưởng
thực hiện sản phẩm.

TIẾT 2
TG

HĐ CỦA GV
*Hoạt động 3: Thực hành

HĐ CỦA HS

HĐHT

-Tạo mặt nạ theo ý thích.
-HS tạo mặt nạ theo ý
.Căn cứ quy trình ở hoạt động 2 kết thích.
hợp ý tưởng cá nhân để tạo mặt nạ
theo ý thích.
*Hoạt động 4:Trưng bày và giới
thiệu sản phẩm.
• Yêu cầu HS trưng
GV nhận xét và đánh giá sản phẩm
bày và nêu cảm
của học sinh.
nhận về sản phẩm
của mình.
*Vận dụng – sáng tạo:
HS nhận xét về sản
Em hãy sáng tạo hình mặt nạ bằng
phẩm của bạn.
các cách khác nhau ( tham khảo
hình 3.6)
* Chuẩn bị bài sau: Quan sát tìm
hiểu những con chữ.

Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

CHỦ ĐỀ: EM SÁNG TẠO CÙNG NHỮNG CON CHỮ
Số tiết dạy: 3 tiết, Tuần: 9,10,11
I/ Mục tiêu:
-Nêu được đặc điểm của kiểu chữ nét đều, nét thanh ,nét đậm và kiểu chữ trang
trí.
-Tạo dáng và trang trí được tên của mình hoặc người than theo ý thích.
- Giới thiệu , nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm
bạn.
II/ Chuẩn bị:
- Giấy màu, màu vẽ, ….
-Bìa báo, bìa sách,tạp chí……
III/ Các hoạt động dạy - học:
1.Ôn định lớp:
- Kiểm tra dụng cụ
2. Bài mới:
TIẾT 1:
TG

HĐ CỦA GV

*Hoạt động 1: Tìm hiểu
- Quan sát hình 4.1 để tìm hiểu kiểu chữ
về chữ nét đều, chữ nét thanh nét
đậm,và chữ trang trí.
-GV hướng dẫn (ghi nhớ sgk tr 23)
-GV hướng dẫn quan sát hình 4.2

HĐ CỦA HS

HĐHT

HS quan sát hình 4.để
trả lời:
.Chữ nét đều.
.Chữ nét thanh nét đậm.
.Chữ trang trí.
-HS đọc phần ghi nhớ để
thấy được sự khác nhau
của các kiểu chữ.
• Quan sát hình 4.2
tham khảo các
kiểu chữ thấy

Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

-GV hướng dẫn quan sát hình 4.3.

*Hoạt động 2: Thực hiện.
-Quan sát hình 4.4 ,thảo luận để nhận
biết cách tạo dáng, trang trí chữ.
.GV hướng dẫn(ghi nhớ sgk tr 25).
TIẾT 2:
TG
HĐ CỦA GV
*Hoạt động 3: Thực hành
- Hoạt động cá nhân:
Căn cứ quy trình ở hoạt động 2 kết
hợp ý tưởng cá nhân tạo dáng tên của
mình và trang trí theo ý thích.
-Hoạt động nhóm:
Cắt rời sản phẩm cá nhân ra khỏi tờ
giấy.Sau đó sắp xếp lên một tờ giấy
khổ lớn.
Mỗi nhóm vẽ thêm các hình ảnh , màu
sắc cho nền sinh động.Có thể sử dụng
giấy màu làm nền thay hình.
• GV hướng dẫn quan sát hình 4.5
TIẾT 3:
TG
HĐ CỦA GV
Hoạt động 4: Trưng bày và giới thiệu
sản phẩm.
• GV nhận xét và đánh giá sản
phẩm của HS.( cá nhân và từng
nhóm)
*Vận dụng-sáng tạo:
Tiếp tục sáng tạo với những con chữ để
tạo hình tên người than, trang trí chữ
để làm bưu thiếp, báo tường,…hoặc
tạo dáng ,trang trí chữ bằng các hình
thức và chất liệu khác.

Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

được sự đa dạng,
phong phú của các
kiểu chữ trang trí.
-Quan sát hình 4.3 tham
khảo các bài vẽ trang trí
chữ để có thêm ý tưởng
thực hiện bài vẽ.

HĐ CỦA HS
-HS quan sát nhận biết.

HĐHT

-HS nêu cách thực hiện
(như phần ghi nhớ.)

-HS thực hiện bài theo ý
thích.

HĐ CỦA HS
-HS thực hiện nhóm.

HĐHT

-Quan sát hình 4.5 để
biết cách thực hiên
nhóm.
Yêu cầu HS trưng bày
và nhận và nêu cảm
nhận về sản phẩm của
bạn( cá nhân) và từng
nhóm.

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

Chủ đề: NGÀY TẾT, LỄ HỘI VÀ MÙA XUÂN
Số tiết dạy: 4, Tuần dạy: 15, 16, 17, 18
I.Mục tiêu:
- Hiểu và nêu được một số đặc điểm về ngày tết, lễ hội và mùa xuân.
- Sáng tạo được sản phẩm mĩ thuật bằng cách vẽ, nặn, tạo hình từ vật liệu tìm
được và sắp đặt theo nội dung chủ đề: “Ngày tết, lễ hội và mùa xuân”.
- Giới thiệu , nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhón mình, nhóm
bạn.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên
- SGK Mĩ Thuật 4
- Tranh ảnh, sản phẩm về chủ đề ngày tết, lể hội và mùa xuân.
2. Học sinh:
- SGK MĨ Thuật 4
- Đất nặn, giấy A4, chì,…
III. Các hoạt động dạy - học:
TIẾT 1:
TG

HĐ CỦA GV

HĐ CỦA HS

HĐHT

1.Ôn định lớp:
- Kiểm tra dụng cụ
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu:
-Quan sát hình và trả lời
-GV yều cầu học sinh quan sát hình
các câu hỏi.
6.1 SGK thảo luận và trả lời các câu
hỏi sau:
+ Em quan sát thấy những hình ảnh
gì? Đó là những hoạt động nào? Diễn
ra ở đâu? Khi nào?
+ Không khí , cảnh vật, màu sắc trong
hình ảnh thế nào?
+ Em hãy kể tên một số lể hội mà em
biết.
+ Em hãy kể tên một số hoạt động
khác trong dịp tết cổ truyền của dân
tộc ngoài những hoạt động em thấy
Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

trong hình.
-Em yêu thích hoạt động nào trong
ngày tết, lễ hội và mùa xuân.
-GV yều cầu các nhóm trình bày và
nhận xét.
-GV nhận xét và tóm tắt.
-GV yều cầu HS quan sát hình 6.2
SGK để tìm hiểu các hình thức về
chất liệu sản phẩm về chủ đề “ ngày
tết, lể hội và mùa xuân” với các câu
hỏi.
+ Em thích sản phẩm tạo hình nào
nhất? Đó là hoạt động gì của lễ hội
ngày tết, lễ hội và mùa xuân.
+ Hình ảnh nào là hình ảnh chính,
hình ảnh nào là hình anh phụ trong
mỗi sản phẩm?
+ Hình ảnh phụ có phù hợp với hình
ảnh chính không?
+ Sản phẩm em thích được tạo từ chất
liệu gì? Các hình ảnh được sắp xếp
như thế nào?
-GV yều cầu các nhóm trình bày và
nhận xét.
-GV nhận xét và tóm tắt lại.
Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện.
-GV hướng dẫn HS tìm cách thể hiện
chủ đề: Nội dung hoạt động, nhân
vật, bối cảnh, các hình ảnh khác.
-GV yêu cầu quan sát hình 6.3 SGK
để tìm hiểu cách tạo hình sản phẩm
( vẽ, xé dán,…) với chủ đề ngày tết, lễ
hội và mùa xuân).
-GV hướng dẫn

-Các nhóm trình bày và
nhận xét.
-Lắng nghe.
-Quan sát hình và trả lời
các câu hỏi.

-Các nhóm trình bày và
nhận xét.
-Chú ý
-Quan sát

-Chú ý quan sát

TIẾT 2:

Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

TG

HĐ CỦA GV
Hoạt động 3: Thực hành
3.1: Hoạt động cá nhân:
-Yêu cầu học sinh vẽ, xé dán hoặc
nặn tạo hình từ vật tìm
được
theo nội dung đã chọn.
-GV đưa ra một số câu hỏi gợi mở
+ Em chọn nội dung nào?
+ Nêu hình ảnh chính, phụ của nội
dung mà em thể hiện.
+Em định chọn vật liệu gì để thể
hiện?

HĐ CỦA HS

HĐHT

-Cá nhân thực hành

-Trả lời câu hỏi

TIẾT 3:
TG

HĐ CỦA GV
3.2: Hoạt động nhóm:
-GV yêu cầu các nhóm:
+ Thảo luận nhóm để lựa chọn nội
dung đề tài.
+ Lựa chọn dáng người trong kho
hình ảnh
+ Chỉnh sửa và sắp xếp dáng người
phù hợp với nội dung đề tài.
+ Thêm các chi tiết tạo không gian
cho sản phẩm.

HĐ CỦA HS
-Nhóm thực hành

HĐHT

HĐ CỦA GV
Hoạt động 4: Trưng bày, giới thiệu
sản phẩm.
-GV yêu cầu các nhóm trưng bày

HĐ CỦA HS
-Cả nhóm trình bày

HĐHT

TIẾT 4:
TG

Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

-Chia sẻ sản phẩm
Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

sản phẩm và chia sẻ sản phẩm
-Vận dụng sáng tạo:
Dặn dò về nhà: Chuẩn bị chủ đề
sau

Chú ý lắng nghe

Chủ đề: VŨ ĐIỆU CỦA SẮC MÀU
Số tiết dạy:2 Tiết, Tuần dạy: 19, 20
I. Mục tiêu:
Biết cách lắng nghe và vận động theo giai điệu của âm nhạc,chuyển âm
thanh và giai điệu thành những đường nét và màu sắc biểu cảm trên giấy.
Nhận ra được các hòa sắc màu nóng,lạnh,tương phản,đậm nhạc trong bức
tranh vẽ theo nhạc.
Từ đường nét,màu sắc trong bức tranh vẽ theo nhạc,cảm nhận và tưởng
tượng được những hình ảnh có ý nghĩa.
Phát triển được trí tưởng tượng và sáng tạo trong quá trình tạo ra bức tranh
biểu cảm mới.
Giới thiệu,nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình,của bạn.
II. Chuẩn bị:
Màu vẽ,giấy vẽ,bút chì…
Kéo ,hồ dán,băng dính….
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
Tiết 1:
TG
2’

HĐ CỦA GV

HĐ CỦA HS

HĐBT

Hoạt động 1: Khởi động
- Kiểm tra dụng cụ

12’

Hoạt động 2: Tìm hiểu
a/ Trải nghiệm hoạt động vẽ
theo nhạc:
- Quan sát hình 1.7 SGK
- Thực hiện hoạt động vẽ theo
nhạc dưới sự hướng dẫn của GV
b/ Thưởng thức và cảm nhận về
màu sắc:
- Quan sát tranh vẽ theo nhạc và
nêu cảm nhận về: đường nét,màu
sắc,hình ảnh được tưởng tượng,

Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

- Học sinh quan sát tranh .
- Lắng nghe, cảm nhận âm
nhạc,vận động cơ thể và
vẽ màu theo giai điệu bài
hát
- Quan sát tranh vẽ và trả
lời:
+ Đường nét: nét
Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

16’

5’

Tiết 2:
TG

c/ Lựa chọn hình ảnh trong thế thẳng,cong….
giới tưởng tượng:
+ Màu sắc:
sáng,tối,đậm,nhạt
Màu nóng, màu lạnh…
+ Hình ảnh được liên
- Quan sát hình 7.3 để thực hiện tưởng….
cách tạo khung và chọn phần tranh - Quan sát tranh SGK
mình thích trên bức tranh lớn.
- Tạo khung theo ý thích
- GV hướng dẫn
- Chọn phần tranh mình
- Yêu cầu học sinh đọc phần ghi thích trên bức tranh lớn
nhớ ở SGK
của nhóm.
- 1,2 HS đọc ghi nhớ
Hoạt động 3: Cách thực hiện
SGK.
- Quan sát hình 7.4 để tìm ra - Quan sát và thực hiện:
cách thể hiện hình ảnh tưởng
+ Cắt rời phần tranh đã
tượng một cách sáng tạo theo ý chọn.
thích.
+ Dựa vào đường
nét,màu sắc,tưởng tượng
ra những hình ảnh: thiên
nhiên,con
người,con
vật,xây dựng câu chuyện

+ Vẽ thêm đường
nét,màu sắc,để làm rõ hơn
những hình ảnh đã tưởng
- GV hướng dẫn
tượng.
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ ở SGK
*Hoạt động nối tiếp:
+ 1,2 HS đọc ghi nhớ
- Yêu cầu HS về nhà chuẩn bị cho
tiết học hôm sau.
- GV nhận xét.

HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
Hoạt động 4: Thực hành
- HS thực hành
- Căn cứ vào các quy trình ở
hoạt động 2 kết hợp ý tưởng sáng
tạo cá nhân tạo bức tranh theo ý
thích.
- GV hỗ trợ giúp đỡ HS còn lúng
túng.
Hoạt động 5: Trưng bày, giới
- HS trưng bày và giới
thiệu sản phẩm
thiệu về sản phẩm sản

Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

HĐBT

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

- GV hướng dẫn
phẩm của mình
- GV nhận xét và đánh giá sản - HS cảm nhận và nhận
phẩm của học sinh
xét về sản phẩm của bạn.
Vận dụng sáng tạo:
Sử dụng phần còn lại của bức
tranh vẽ theo nhạc để tạo dáng và
trang trí một sản phẩm theo ý
thích:bưu thiếp chúc mừng,bìa
sách,túi xách….
* Hoạt động nối tiếp:
- Các em về nhà chuẩn bị cho chủ -HS lắng nghe.
đề hôm sau: “Sáng tạo với những
nếp gấp giấy”
- GV nhận xét tiết học.

Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4
Ngày soạn:20/01/2019

Ngày dạy: 21/01/2019
CHỦ ĐỀ: SÁNG TẠO VỚI NHỮNG NẾP GẤP GIẤY.
Số tiết dạy: 2 Tiết, Tuần dạy : 21, 22
I/ Mục tiêu:
Nhận biết vẻ đẹp của sản phẩm tạo hình từ nếp gấp giấy.
Biết cách gấp giấy ,tạo ra được sản phẩm sáng tạo từ nếp gấp giấy.
Kết hợp được các sản phẩm của cá nhân để tạo thành sản phẩm nhóm.
Giới thiệu,nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình,
nhóm bạn.
II/ Chuẩn bị:
Màu vẽ, giấy vẽ, bút chì…
Kéo, hồ dán, băng dính….
Bìa, sợi, len, khung…
III/ Các hoạt động dạy - học:
TIẾT 1:
TG
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
HĐBT
2’
Hoạt động 1: Khởi động
Kiểm tra dụng cụ học sinh
-HS đặt dụng cụ lên bàn
6’
Hoạt động 2: Tìm hiểu
- Quan sát hình 8.1 thảo luận để - Quan sát ,thảo luận
nhận biết về: hình,màu sắc của nhóm và trả lời
những nếp gấp giấy.
+ Hình dáng: con vật,đồ
vật,bông hoa…
+ Màu sắc: phong
phú,hài hòa
- Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ - 1,2 HS đọc ghi nhớ
SGK
22’
Hoạt động 3: Cách thực hiện
- Quan sát hình 8.2 để thảo luận và - Quan sát và thảo luận
nhận biết cách thực hiện từ những nhóm tìm ra cách thực
nếp gấp giấy
hiện:
- GV hướng dẫn
+ Tạo nếp gấp
+ Gấp đôi tờ giấy đã
gấp,dùng hồ dán(dùng
chỉ,dây nhỏ)tạo thành hình
quạt
+ Kết hợp nhiều mảnh
ghép,nhiều màu sắc,với
các khổ giấy chất liệu
khác nhau để sáng tạo
theo ý thích.
Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

5’

- Yêu cầu HS xem phần ghi nhớ -1,2 HS đọc phần ghi nhớ
SGK
Quan sát hình 8.3 tham khảo các sản - Học sinh quan sát,tham
phẩm với nếp gấp giấy để có ý khảo tranh.
tưởng sáng tạo.
* Hoạt động nối tiếp:
-HS lắng nghe.
- Yêu cầu học sinh về nhà bảo quản
sản phẩm và chuẩn chị tiết học hôm
sau.
- Nhận xét tiết học.

TIẾT 2:
TG
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
HĐBT
Hoạt động 4: Thực hành
Hoạt động cá nhân
Căn cứ quy trình ở hoạt động 2 kết - Thực hành: tạo sản phẩm
hợp ý tưởng sáng tạo cá nhân để tạo cá nhân theo ý thích
sản phẩm theo ý thích
- Vẽ thêm các họa tiết
hoặc kết hợp các vật liệu
dễ tìm:len,sợi,hạt cườm…
để tạo sản phẩm cho
phong phú.
Hoạt động nhóm
- Kết hợp các sản phẩm cá nhân tạo - Thực hiện, thảo luận đặt
sản phẩm tập thể theo chủ đề của tên chủ đề cho tác phẩm
nhóm
của nhóm.
- GV hướng dẫn
Hoạt động 5: Trưng bày, giới
- Trưng bày và giới thiệu
thiệu sản phẩm.
về sản phẩm
- GV nhận xét,đánh giá sản phẩm - Học sinh nêu cảm nhận
của học sinh
và nhận xét về sản phẩm
*Vận dụng sáng tạo:
của nhóm bạn.
- Sử dụng các sản phẩm đã tạo hình
để trang trí góc học tập hoặc trang
trí lớp học.
* Hoạt động nối tiếp:
-HS lắng nghe.
- Yêu cầu học sinh về nhà bảo quản
sản phẩm và chuẩn cho chủ đề hôm
sau: “Sáng tạo họa tiết tạo dáng và
Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

trang trí đồ vật”.
- Nhận xét tiết học.

CHỦ ĐỀ: SÁNG TẠO HỌA TIẾT, TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ ĐỒ VẬT
Số tiết dạy: 4 tiết . Tuần 23, 24, 25, 26
I. Mục tiêu:
- HS hiểu sơ lược về họa tiết trang trí .
- HS vẽ được họa tiết theo ý thích .
- HS tạo dáng được đồ vật và sử dụng họa tiết để trang trí.
- HS phát huy trí tưởng tượng để phát triển sản phẩm .
- HS giới thiệu , nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình ,của bạn.
II. Chuẩn bị :
+ GV :Tranh (ảnh ) một số họa tiết hoa lá , con vật.
• Hình minh họa cách vẽ họa tiết
• Một số đồ vật có trang trí họa tiết .
• Bài vẽ của HS năm trước .
+ HS:Màu vẽ ,giấy vẽ ,bìa ,giấy màu ,kéo ,hồ dán ...
III. Các hoạt động dạy học:
GIÁO VIÊN
HĐ1: Tìm hiểu :
- GV giới thiệu H9.1SGKvà một số ảnh
chụp về hoa lá, con vật để HS quan sát .
Hỏi:
+ Em hãy cho biết đây là những hình ảnh
gì?
+ Các cánh hoa ,lá , con vật được sắp xếp
như thế nào ?có cân đối không?
+ Màu sắc của chúng như thế nào?
- GV nhận xét chốt ý.
- GV giới thiệu một số họa tiết trang trí ở
hình 9.2.
Hỏi :Đây là những họa tiết gì?
+ Em hiểu thế nào là họa tiết trang trí?/
+ Có thể sáng tạo các họa tiết trang trí dựa
vào các hình ảnh trong tự nhiên không? Vì
sao?
+ Các họa tiết trang trí có điểm gì giống và
khác so với các hình ảnh trong tự nhiên ?
- GV nhận xét chốt ý .
- Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.
Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

HỌC SINH
- Nhóm thảo luận và cho biết:
+ Đây là hình ảnh về ......
+ Được sắp xếp....
+ Màu sắc .....

- Nhóm quan sát ,thảo luận trả lời :
+ Họa tiết ....
+ Họa tiết trang trí là......
- HS trả lời .

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

HĐ2:Cách thể hiện :
- GV giới thiệu H9.3 yêu cầu HS thảo luận
để tìm ra các đường trục và tìm hiểu cách
vẽ họa tiết .
- GV giới thiệu hình minh họa cách vẽ họa
tiết trang trí.
- Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.
- Gv giới thiệu một số họa tiết trang trí để
HS tham khảo .
- GV gợi ý :có thể tạo họa tiết đối xứng
hoặc họa tiets tự do.
(______..______)
HĐ3:Thực hành:
*Sáng tạo họa tiết và xây dựng kho hình
ảnh :
- Yêu cầu HS vẽ cá nhân họa tiết đối xứng
hoặc họa tiết tự do rồi vẽ màu.
- Gợi ý : có thể vẽ hoa lá ,chim ,thú ...
+ Có thể dùng giấy màu để cắt .
- GV hướng dẫn cách tạo họa tiết :họa tiết
phù hợp với kích cỡ của hình vuông ,hình
chữ nhật ,hình tròn....
- Dựa vào đường trục để vẽ họa tiết cho
giông và bằng nhau.
- Có thể sáng tạo họa tiết tự do.
(_____.._______)
*Tạo dáng và trang trí đồ vật
Cho HS quan sát H9.6 để HS nhận biết
cách tạo dáng và trang trí đồ vật theo ý
thích .
- Các nhóm thảo luận tạo dáng đồ vật cho
nhóm mình .
- GV gợi ý :
+ Chọn họa tiết trong kho hình ảnh phù
hợp với đồ vật của nhóm vừa chọn rồi
dáng vào vị trí thích hợp .
+ Chọn họa tiết trong kho hình ảnh rồi vẽ
lại hoặc can lại vào đồ vật cho phù hợp với
kích thước .
+ Vẽ màu vào đồ vật làm họa tiết nổi bật .
*Sáng tạo thêm các hình ảnh khác :
- GV gợi ý HS tìm thêm các hình ảnh liên
quan đến đồ vật vừa tạo ra ,tạo hình và sắp
xếp cho phù hợp trong bố cục .
Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

- HS thảo luận tìm ra các trục đối xứng
.
- HS quan sát
- HS tham khảo họa tiết .

- HS hoạt động cá nhân tự tạo họa tiết
theo ý thích .

- Các nhóm thảo luận tạo dáng đồ vật
cho nhóm mình .

- Thảo luận lựa chọn họa tiết trang trí
cho phù hợp .

- Vẽ màu vào đồ vật làm họa tiết nổi
bật.
- Các nhóm thảo luận tìm hình ảnh liên
Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

- GV giới thiệu một số sản phẩm để HS
tham khảo.
(_____.._____)
HĐ4: Trưng bày ,giới thiệu sản phẩm :
- GV hướng dẫn các nhóm trưng bày sản
phẩm .
- Cho các nhóm trình bày chia sẻ sản
phẩm của nhóm mình .
- GV nhận xét tuyên dương.
*Vận dụng –sáng tạo:
- Em hãy sáng tạo linh hoạt từ các chất
liệu khác để tạo họa tiết như in lá ,cắt
mút , đính hạt ,tạo dáng đồ vật từ các vật
liệu dễ tìm và trang trí theo ý thích để sản
phẩm thêm phong phú và có hiệu quả khi
sử dụng vd: làm hộp đựng có nắp ,hộp
cắm bút ,quạt từ giấy ,bìa .....

quan rồi sắp xếp vào đồ vật của nhóm .
- HS tham khảo sản phẩm.

- Các nhóm trưng bày sản phẩm .
- Đại diện nhóm lên trình bày .
- Nhóm khác nhận xét .
- HS lắng nghe .

CHỦ ĐỀ: TĨNH VẬT
Số tiết dạy : 3 tiết , Tuần dạy 27, 28, 29
I. Mục tiêu:
- HS nhận biết được tranh tĩnh vật vẽ theo quan sát và tranh tĩnh vật biểu cảm .
- HS vẽ được bức tranh tĩnh vật theo quan sát và biểu cảm theo ý thích .
- HS giới thiệu ,nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình ,của bạn.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Mẫu thật về một số đồ vật
+ Một số tranh tĩnh vật
+ Tranh minh họa cách vẽ
+ Bài vẽ của HS năm trước
- Học sinh: Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ dán …
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
TIẾT 1:
TG
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
HĐBT
1’
Hoạt động 1: Khởi động.
- Kiểm tra dụng cụ
10’

- HS đặt dụng cụ lên bàn

Hoạt động 2: Tìm hiểu.
- HS ngồi theo nhóm
- GV giới thiệu tranh H10.1
Hỏi: +Trong tranh vẽ những hình ảnh - Quan sát tranh và trả lời:
+Tranh vẽ…….
gì?
+Chất liệu…….
+Được thể hiện bằng chất liệu gì?

Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Giáo án Mỹ Thuật khối lớp 4

20’

4’

+Cách sắp xếp hình vẽ ,màu săc được
sử dụng như thế nào ?
- GV nhận xét chốt ý.
Hoạt động 3: Cách thực hiện.
- GV giới thiệu tranh H10.2
- Hướng dẫn HS nhận biết hình
dáng ,đặc điểm ,tỉ lệ ,vị trí các vật mẫu
.
- Cảm nhận vẻ đẹp của vật mẫu .
- Sắp xếp vật mẫu phù hợp với khổ
giấy.
-Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK
*Hoạt động nối tiếp:
- Yêu cầu HS về nhà chuẩn bị cho tiết
học hôm sau.
- GV nhận xét.

+Hình vẽ ,màu sắc…..

-HS quan sát tranh để
nhận biết hình dáng ,đặc
điểm ,tỉ lệ của mẫu.

- HS lắng nghe.

TIẾT 2:
TG

HĐ CỦA GV
Hoạt động 4: Thực hành.
Vẽ tranh tĩnh vật:
- GV cùng HS bày mẫu
- GV yêu cầu HS quan sát kĩ mẫu để
thể hiện được đặc điểm của mẫu.
- Vẽ hình cân đối ,thể hiện màu sắc hài
hòa trên ài vẽ.
- GV giới thiệu một số tranh tĩnh vật.
Vẽ tranh tĩnh vật biểu cảm:
- GV giới thiệu tranh H10.4
- GV hướng dẫn cách vẽ tranh tĩnh vật
biểu cảm.
+Tập trung quan sát vật mẫu, không
nhìn giấy ,mắt nhìn đến đâu thì tay vẽ
đến đó, vẽ các nét liền mạch, không
nhấc bút trong khi vẽ.
+Vẽ thêm nét và màu theo cảm xúc.
-GV giới thiệu tranh tĩnh vật vẽ biểu
cảm.

HĐ CỦA HS

HĐBT

-HS cùng bày mẫu với GV
-Quan sát kĩ vật mẫu để
nắm được hình dáng ,đặc
điểm ,tỉ lệ của vật mẫu .

- HS tham khảo bài vẽ rồi
thực hành.

*Hoạt động nối tiếp:
- Yêu cầu HS về nhà chuẩn bị cho tiết
học hôm sau.
Giáo viên: Đào Thị Tiết Thanh
1

Trường Tiểu học Hòa An


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×