Tải bản đầy đủ

Thu hoach dien an dan su ho so 06 chu thi thanh

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN

HỒ SƠ: TÌNH HUỐNG DÂN SỰ SỐ 06:
VỤ ÁN “TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”
Nguyên đơn: Chu Thị Thanh, Chu Văn Sinh
Bị đơn: Đinh Thị Tám

Họ & tên

: NGUYỄN HẢI SƠN

Lớp

: LUẬT SƯ 19.2F

SBD

: 79


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

HỒ SƠ TÌNH HUỐNG SỐ 06
1


Vụ án “Tranh chấp Quyền sử dụng đất” giữa:
-

Nguyên đơn: Chu Thị Thanh, Chu Văn Sinh

-

Bị đơn: Đinh Thị Tám

I.

TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN

Ông Chu Khắc Trường và bà Chu Thị Cúc có tất cả 4 người con là Chu Thị
Hồng Thanh (sinh năm 1931), Chu Thị Loan (sinh năm 1934), Chu Khắc Sinh (sinh
năm 1939), Chu Thị The (sinh năm 1944).
Ông Trường và bà Cúc có thửa đất diện tích 777 m2 tại thửa đất số 40 tờ bản đồ
số 02 lập năm 1998 tại thôn 6, xã Phù Vân, huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Năm 1945, ông Trường chết không để lại di chúc, năm 1990, bà Cúc chết không
để lại di chúc.
Ngày 20/01/1994, ông Chu Khắc Sinh tự ý lập giấy chuyển quyền thừa kế mảnh
đất nói trên cho vợ chồng ông Chu Khắc Thuyên và bà Đinh Thị Tám mà chưa có sự
đồng ý của những người thừa kế còn lại.
Ngày 10/04/1994, UBND xã Phù Vân ra Thông báo số 05/TB-UB tạm đình chỉ
việc chuyển quyền thừa kế nói trên giữa ông Sinh và vợ chồng ông Thuyên.
Ngày 15/04/1994, bốn chị em bà Thanh, bà Loan, ông Sinh và bà The đã thống
nhất giao mảnh đất trên cho ông Thuyên và bà Tám trong nom, quản lý. Thời hạn giao
05 năm.
Đến năm 2007 Ông Chu Khắc Thuyên chết, phần tài sản trên đất 777m2 tiếp tục
được vợ Ông Thuyên là bà Đinh Thị Tám quản lý. Tháng 5/2012, bà Tám xây dựng 01
ngôi nhà cấp 4 khoảng 100m2 trên mảnh đất kể trên.
Tháng 6/2012, ông Sinh có đơn gửi UBND xã Phù Vân đề nghị giải quyết tranh
chấp đất đai giữa bốn chị em ông với bà Đinh Thị Tám do không đồng ý với việc xây
cất nhà của bà Tám nói trên. Sau đó, UBND xã Phù Vân đã tiến hành 2 phiên hòa giải


ngày 19/06/2012 và ngày 25/10/2012 nhưng không có kết quả.
Ngày 05/11/2012, bà Thanh và ông Sinh cùng đứng đơn khởi kiện bà Đinh Thị
Tám đòi quyền sở hữu quyền sử dụng đất đối với mảnh đất tranh chấp nói trên.
II.

KẾ HOẠCH XÉT HỎI TẠI PHIÊN TÒA
(Tư cách tố tụng: Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bị đơn).

A. Hỏi Bị đơn bà Đinh Thị Tám
1. Gia đình bà đã quản lý và sử dụng đất tranh chấp như thế nào? Nếu có tôn tạo,
sửa chữa thì chi phí bao nhiêu?
2. Việc chuyển quyền thừa kế giữa ông Sinh và gia đình bà diễn ra như thế nào?
3. Trong quá trình sử dụng đất có phát sinh tranh chấp với ai không?
2


4. Ai là người đã đứng ra thực hiện các nghĩa vụ về thuế cho mảnh đất trên sau thời
điểm bà Cúc mất?
5. Bà hãy cho biết vào khoảng 3 năm trước khi mất, bà Cúc đã có cuộc sống như
thế nào?
6. Tại sao gia đình bà lại đứng ra lo đám tang cho bà Cúc?
B. Hỏi nguyên đơn bà Chu Thị Thanh
1. Tại sao khi bà Cúc ốm đau cũng như khi bà Cúc mất, bà lại không về thăm nom
và lo tang cho mẹ mình?
2. Bà có biết việc ông Sinh đã nhận 500.000đ từ gia đình bà Tám để chuyển quyền
thừa kế không?
3. Khoảng thời gian sau khi mẹ bà mất đến năm 1994, bà làm gì? Tại sao lại không
về đòi tài sản từ lúc đó?
4. Bà có biết ai là người đã thực hiện nghĩa vụ thuế đối với đất vào các năm từ
1990 đến 1993 không? Bà nghĩ sao về việc này?
5. Sau khi hết hạn giao quyền trông nom vào năm 1999, bà có quay về quản lý
mảnh đất trên không?
6. Bà nghĩ hết hạn giao quyền trông nom thì ai sẽ có nghĩa vụ trông nom phần đất
đó cho tới hôm nay?
7. Bà có nghĩ việc bỏ lại mảnh đất và không quan tâm đến nó trong một thời gian
dài và sau đó quay lại đòi là hợp lý?
C. Hỏi nguyên đơn ông Chu Khắc Sinh
1. Ông hãy cho biết vào năm 1994 ông có ý định bán mảnh đất trên không?
2. Vào thời điểm đó ông có nhận tiền từ gia đình bà Tám không? Đó là tiền gì?
3. Ông nghĩ sao về việc đã không thể chăm lo cho mẹ lúc ốm đau, cũng không thể
lo tang cho mẹ khi mẹ mất dù ông là con trai cả?
4. Ông nghĩ gì về việc đã viết giấy chuyển quyền thừa kế và nhận tiền từ gia đình
bà Tám nhưng nay lại quay lại kiện đòi tài sản?
D. Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Chu Khắc Hồng
1. Lúc bà Cúc ốm, ông có thấy con cái bà Cúc về thăm nom không? Ai là người
chăm sóc bà Cúc lúc ốm đau?
2. Lúc bà Cúc mất, ai là người lo đám tang, thờ cúng?
3. Sau khi bà Cúc mất, những người con của bà Cúc có ai quay về sống trên đất
tranh chấp hay không?
E. Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị Đắc
1. Lúc ông Thuyên mất, bà có nghe ông nói gì liên quan đến việc được giao quyền
trông nom hay không?
F. Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Chu Thị Mai
1. Bà Tám đã làm nhà trên đất tranh chấp có đúng không? Khi nào có báo chính
quyền địa phương hay không?
3


III. BẢN LUẬN CỨ
(Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bị đơn).
Kính thưa Hội đồng xét xử!
Thưa vị đại diện Viện kiểm sát!
Thưa vị Luật sư đồng nghiệp!
Tôi là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cho bị đơn Đinh Thị Tám
trong vụ án kiện đòi tài sản được xét xử ngày hôm nay.
Qua nghiên cứu hồ sơ, các quy định pháp luật và diễn biến phiên tòa ngày hôm
nay, quan điểm của tôi đối với Yêu cầu đòi lại đất và tài sản trên đất của bà Chu Thị
Thanh là không có cơ sở bởi lẽ:
Thứ nhất, về di sản thừa kế: Theo quy định tại đoạn thứ hai của Điểm a,
Khoản 1 Nghị quyết 02/HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC ngày 19/10/1990 thì:
“Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân, quyền sử dụng đất được giao không phải là
quyền sở hữu về tài sản của công dân nên không thể trở thành di sản khi công dân
chết. Các tranh chấp về di sản có liên quan đến quyền sử dụng đất được giải quyết
theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.” Như
vậy, tại thời điểm bà Cúc mất (năm 1990), pháp luật không thừa nhận quyền sử dụng
đất là di sản khi công dân chết nên sau thời điểm bà Cúc mất, quyền sử dụng mảnh đất
trên vốn đã không phải là di sản thừa kế để lại cho các con của bà.
Thứ hai, về quyền hưởng di sản của bà Chu Thị Thanh, Chu Thị Loan, Chu
Thị The và ông Chu Khắc Sinh: Vào thời điểm trước khi bà Cúc mất, cả bốn người
con hiện đang đòi thừa kế di sản của bà đều đã rời khỏi địa phương, để bà Cúc sống
một mình trên mảnh đất mà các bên đang tranh chấp. Kể cả khi bà Cúc ốm đau, cũng
không có bóng dáng của bất kì ai trong số bốn người đang đòi mảnh đất của bà Cúc về
trông nom, chăm sóc. Đến thời điểm bà Cúc mất (năm 1990), những người con của bà
cũng không có mặt để lo tang cho mẹ. Chính gia đình bà Tám đã phải đứng ra lo tang
cho bà Cúc. Thậm chí, đến năm 1994, ông Sinh trở về và có ý định muốn bán luôn
mảnh đất mà hiện giờ ông ấy đang muốn đòi từ bà Tám. Vợ chồng bà Tám đã ra ngăn
cản, tuy nhiên phải đến khi vợ chồng bà Tám quyết định nhận chuyển nhượng lại mảnh
đất này thì ông Sinh mới từ bỏ ý định bán mảnh đất và các tài sản trên đất. Ngay cả
trong đơn chuyển quyền thừa kế được lập ngày 20/01/1994, ông Chu Khắc Sinh cũng
thừa nhận rằng bản thân không có hướng trở về quên nữa. Còn với ba chị em bà Chu
Thị Thanh, Chu Thị Loan, Chu Thị The trong giấy giao quyền trông nom có viết việc
giao quyền trông nom nhằm để có nơi hương khói thờ phụng ông bà, cha mẹ tôi cũng là
nơi hội tụ anh chị em trong các dịp giỗ tết hàng năm. Có thể thấy, tại thời điểm đó,
không ai trong số bốn người con của bà Cúc có ý định quay về nơi này, đồng thời cũng
cho thấy sự thiếu trách nhiệm đối với người đã mất, cũng chính là mẹ của họ. Theo quy
định tại Điểm b, Khoản 2 Nghị quyết 02/ HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC
ngày 19/10/1990 thì: “Những người có nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau theo quy định tại
4


các điều 19, 20, 21, 23, 27 Luật Hôn nhân và gia đình (như cha mẹ và con, ông bà và
cháu, anh chị em) trong khoảng thời gian 3 năm trước khi người để lại di sản chết, nếu
có khả năng thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng mà không thực hiện làm cho người cần
được nuôi dưỡng lâm vào tình trạng khổ sở hoặc nguy hiểm đến tính mạng, thì không
có quyền hưởng di sản của người đó.” Như vậy, các con của bà Cúc đã vi phạm
nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản, nên không có quyền hưởng di
sản theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Pháp lệnh thừa kế năm 1990. Vậy mà nay
cả bốn người lại kiện đòi tài sản vì cho rằng mình được thừa kế di sản đó từ người mẹ
đã sống trong cô đơn, hiu quạnh trước khi mất.
Thứ ba, về quyền sử dụng đất của bà Tám đối với thửa đất trên: Từ sau khi
bà Cúc mất, gia đình bà Tám không chỉ là người trực tiếp canh tác, sử dụng ổn định đất
trong suốt khoảng thời gian từ năm 1990 đến nay mà còn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
thuế đối với Nhà nước cho mảnh đất này, cụ thể: từ năm 1990 – 1993 thì vợ chồng con
trai bà Tám là người nộp thuế, còn từ năm 1994 đến nay thì vợ chồng bà Tám là người
đã thực hiện các nghĩa vụ trên. Có thể thấy, bốn người con cảu bà Cúc vốn đã không
chăm sóc cho mẹ khi ốm đau, không lo tang cho mẹ khi mẹ mất, không có chút đóng
góp nào vào việc sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ đối với mảnh đất nêu trên, nay
lại đứng ra đòi được trả lại tài sản do cho rằng đó là di sản của bố mẹ để lại là điều hết
sức vô lý.
Thứ tư, việc ông Chu Khắc Sinh chuyển lại quyền thừa kế cho gia đình bà
Tám: Vào ngày 20/01/1994, ông Chu Khắc Sinh có trở về và làm đơn chuyển quyền
thừa kế cho gia đình bà Tám, đồng ý nhận của gia đình bà Tám 1.500.000đ, nhận trước
500.000đ và sau đó sẽ nhận tiếp 1.000.000đ. Tuy nhiên sau đó ông Sinh đã đi và không
thấy quay lại. Việc ông Sinh là con trai cả, lại là con trai duy nhất của gia đình, trong
khi cả ba em gái đều đã xuất giá về nhà chồng ở nơi xa thì việc ông Sinh đứng ra
chuyển quyền thừa kế có thể thấy rằng các chị em ông đều không giữ ý định quay lại
nơi này để lo hương khói cho cha mẹ. Vậy mà nay ông Chu Khắc Sinh lại cùng với bà
Chu Thị Thanh đứng ra kiện đòi tài sản, trong khi bản thân đã nhận một phần số tiền
chuyển quyền thừa kế là một điều không có thể chấp nhận được.
Từ những phân tích trên, kính đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu của
nguyên đơn là bà Chu Thị Thanh và Chu Khắc Sinh.
Trên đây là phần trình bày quan điểm của tôi. Kính mong Hội đồng xét xử xem
xét để đưa ra bản án hợp tình, hợp lý.
Cám ơn Hội đồng xét xử đã lắng nghe.

5


IV. NHẬN XÉT DIỄN ÁN
1.

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2.

Hội thẩm nhân dân:

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
6


3.

Thư ký phiên tòa

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

4.

Đại diện Viện kiểm sát:

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

7


5.

Nguyên đơn:

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

6.

Bị đơn:

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

8


7.

Luật sư bảo vệ nguyên đơn:

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

9


8.

Luật sư bảo vệ bị đơn

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
9.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

10


.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×