Tải bản đầy đủ

Trung tam cham soc nguoi cao tuoi (khong luu tru)

CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI TP ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM
Tên dự án: TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI (KHÔNG
LƯU TRÚ)
Tóm tắt dự án
Nội dung cụ thể được tóm tắt trong vòng 3-5 câu. Tốt nhất nên viết phần này
cuối cùng sau khi đã tổng hợp và viết tất cả thông tin khác.
Tổng vốn đầu tư: ………….. VNĐ, tương đương khoảng ………….. USD
Thời hạn dự án: ……….. năm
Hình thức đầu tư: NĐT có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức sau
- 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
- 100% vốn đầu tư trong nước
- Liên doanh
Giới thiệu về Đà Nẵng
Cơ hội thị trường
Khoảng từ 1-2 trang bao gồm các thông tin như:
Thị trường hiện tại cho sản phẩm tại địa phương, trong cả nước, tại các
nước láng giềng và các nước trên thế giới.
- Sản xuất (SX bao nhiêu, ở đâu và do ai SX)
- Tiêu thụ (Nhu cầu cho sản phẩm tại địa phương, khu vực, các nước
láng giềng và trên thế giới (nếu có)
- Xuất khẩu và nhập khẩu (từ/ đến Đà Nẵng, khu vực miền Trung, Việt

Nam)
Sự phát triển của thị trường trong 5-10 năm qua
- Tại thành phố Đà Nẵng/ khu vực miền Trung, Việt Nam
- Tại Việt Nam
- Tại các quốc gia láng giềng/ trên thế giới
Dự đoán nhu cầu thị trường trong 5-10 năm tới
Tại sao đầu tư Dự án tại Đà Nẵng
Khoảng 1-2 trang, nhấn mạnh lợi ích của việc sản xuất sản phẩm này tại Đà
Nẵng, ví dụ:
- Nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương phục vụ cho việc sản xuất
- Các chi phí: lao động, tiện ích (điện, nước), phương tiện/ chi phí vận
tải
- Tiềm năng để cắt giảm chi phí vận tải (nếu có) so với nhập khẩu từ
các nơi khác trong cả nước hoặc nước ngoài
- Lao động có tay nghề sẵn có phục vụ cho ngành này, chứng minh
1


bằng số liệu
- Các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề đang hoạt động tại địa
phương
- Tiềm năng để cắt giảm chi phí sản xuất (nếu thực sự có) so với các nơi
khác trong cả nước (ví dụ: so với Hà Nội và/hoặc nước ngoài)
- Khả năng xuất khẩu sản phẩm ra các nơi khác trong cả nước hoặc
nước ngoài
Địa điểm dự án dự kiến tại Đà Nẵng:
Hiện trạng sử dụng đất:
Giá đất tham khảo:
Thông tin hạ tầng khu đất:
Giao thông:
Hệ thống cấp điện:
Hệ thống cấp nước:
Hệ thống thông tin liên lạc:
Sơ đồ vị trí khu đất (nếu có)
Sản phẩm của dự án (đối với dự án sản xuất)
Phân khu chức năng/ Hạng mục xây dựng (đối với dự án xây dựng)
Căn cứ lập dự án
Liệt kê các văn bản do các cấp ban hành liên quan trực tiếp đến dự án
Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại
(Tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng hoá sản phẩm, tạo việc
làm, tăng thu ngân sách, cải thiện môi trường …)
Các ưu đãi đầu tư
Chi tiết các chính sách ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế
thu nhập cá nhân, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tiền thuê mặt đất, mặt
nước và các chính sách ưu đãi khác liên quan đến dự án
Sự hỗ trợ của Chính quyền thành phố
Chi tiết các chính sách hỗ trợ trợ của thành phố liên quan đến dự án (hỗ trợ
trước, trong và sau đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, thủ tục
hành chính, hỗ trợ lao động…)
Tài liệu đính kèm
Thông tin liên hệ
Mọi chi tiết về Dự án, vui lòng liên hệ
Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 18, Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành
phố Đà Nẵng
Điện thoại: +84 236 3886243; Fax: +84 236 3810056
Email: ipa@danang.gov.vn
Website: www.investdanang.gov.vn
2


Dự án được lập ngày …………

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×