Tải bản đầy đủ

Bị xử phạt nếu thông báo kết quả thử việc không đúng thời hạn

Bị xử phạt nếu thông báo kết quả thử việc không đúng thời hạn
05/08/2019 09:40 AM

Thông thường khi người lao động thử việc tại Công ty thì vào ngày cuối cùng của thời gian thử việc Công ty mới
thông báo kết quả thử việc để xác định có được hay không được ký hợp đồng lao động chính thức.

>> Đã có Thông tư 10/2019/TT-BNV về xếp lương công chức ngạch văn thư
>> Giải đáp các vướng mắc liên quan đến người sử dụng lao động

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Tuy nhiên, nhiều trường hợp Công ty làm như trên là sai quy định của pháp luật; bởi vậy, hôm nay, tại
bài viết này tác giả sẽ làm rõ về vấn đề nêu trên để mọi người được biết và thực hiện đúng.
Tại Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao độngquy định như sau:
- Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có
thời gian thử việc 60 ngày và 30 ngày theo Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng
lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp
công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết
ngay hợp đồng lao động với người lao động.
- Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc 06 ngày theo
Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết
quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng

lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.
Như vậy, không phải lúc nào thông báo kết quả thử việc vào ngày cuối cùng là đúng mà còn tùy vào tính
chất và thời gian thử việc của công việc đó.
Trong trường hợp doanh nghiệp không thông báo kết quả thử việc đúng thời hạn theo quy định nêu trên
sẽ bị xử phạt theo Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định 95/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị
định 88/2015/NĐ-CP).
Điều 6. Vi phạm quy định về thử việc
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động
khi có một trong các hành vi sau đây:

b) Không thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử theo quy định của pháp luật.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×