Tải bản đầy đủ

GIÁO án TIẾT SINH HOẠT kỹ năng sống

GIÁO ÁN TIẾT SINH HOẠT
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC KĨ NĂNG SỐNG “ SỐNG HỢP TÁC ”
I. Mục đích,yêu cầu:
- Tổng kết đánh giá tình hình học tập và thực hiện nề nếp của học sinh trong tuần
từ đó đề ra phương hướng cho tuần tới.
- Phát hiện và kịp thời giải quyết những vi phạm của học sinh, tuyên dương những
cá nhân tiêu biểu.
- Giải đáp những thắc mắc (nếu có).
- Học sinh nghiêm túc lắng nghe, chủ động trao đổi ý kiến đề xuất nguyện vọng,
trình bày những vướng mắc trong học tập và sinh hoạt.
- Giáo dục đạo đức kĩ năng sống cho học sinh với chủ đề “sống hợp tác”.
II. Phương pháp
- Thuyết trình.
- Văn nghệ.
- Trò chơi
III. Chuẩn bị.
1. Giáo viên:
- Chuẩn bị những kiến thức để giải đáp thắc mắc, giáo dục kĩ năng sống.
2. Học sinh:
- Tổng hợp kết quả thi đua
- Các câu hỏi, tham gia tranh luận.

- Trang trí lớp theo yêu cầu của buổi sinh hoạt.
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, trò chơi.
- Nêu những thắc mắc cần được giải đáp (nếu có).
IV. Tổ chức các hoạt động:
1. Ổn định tổ chức.
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Sơ kết thi đua tuần, phương hướng hoạt động tuần tiếp.
- Thời gian: 10 phút
1


- Không gian: Lớp học
- Hình thức : Đánh giá - Trao đổi
- Năng lực : Tổ chức, giao tiếp
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

- Giới thiệu đại biểu đến dự.
- Giới thiệu vào tiết sinh hoạt
Buổi sinh hoạt lớp của chúng ta hôm nay gồm có 2 nội dung:

- Lắng nghe

Thứ nhất: Sơ kết thi đua tuần, triển khai phương hướng, kế hoạch - Lớp trưởng cho cả lớp hát bài
tuần tới.

“Lớp chúng mình”.

Thứ hai: Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống với chủ đề “sống hợp - Lớp trưởng mời các tổ trưởng lên
tác”.

sơ kết thi đua.

Sau đây cô mời bạn lớp trưởng lên điều hành nội dung thứ nhất.

- Tổ trưởng các tổ lên báo cáo

- GV: Nhận xét đánh giá kết quả thi đua tuần


công tác thi đua của tổ trong tuần

- GV đưa ra kế hoạch tuần:

- HS phát biểu ý kiến (nếu có)

+ Về nề nếp: Giữ vững kỉ cương nề nếp, phấn đấu không còn bạn - Lớp trưởng giải đáp ý kiến.
nào vi phạm.

- Lắng nghe

+ Về học tập: tiếp tục cố gắng thi đua học tập tốt, phấn đấu 100%
các tiết trong sổ đầu bài đạt điểm từ 9 đến 10.
+ Về hoạt động phong trào: tham gia đầy đủ các phong trào của
Đoàn đội phát động, đặc biệt các bạn được chọn tham gia trong đội
thi múa nghệ thuật hãy tích cực luyện tập để đội thi đạt kết quả cao
nhất.
+ Về lao động vệ sinh: chăm sóc 2 bồn hoa trước cửa lớp học và
quét dọn khu vực theo đúng sự phân công của nhà trường.
+ Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ

Hoạt động 2: Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống với chủ đề “sống hợp tác”.
- Thời gian: 20 phút
- Không gian: Lớp học
- Hình thức: Tranh luận + Trò chơi
- Năng lực: + Tổ chức
+ Giải quyết vấn đề.
+ Giao tiếp, hợp tác
2


+ Cảm nhận
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

- Trước khi chuyển sang nội dung thứ hai, cô muốn lớp mình - HS quan sát.
hãy theo dõi clip sau trên màn hình.

- HS rút ra bài học (không

- GV: chiếu clip đã chuẩn bị trước.

được lười biếng; phải đoàn

- Qua đoạn clip vừa rồi, các em rút ra được bài học gì?

kết giúp đỡ nhau trong công

- Như vậy câu chuyện trong clip đem lại cho chúng ta nhiều ý việc, phải biết hợp tác với
nghĩa. Song hôm nay cô muốn nhấn mạnh cho các em một nhau trong công việc thì mới
thông điệp đó là: “sống hợp tác”. Để hiểu hơn về sống hợp có thành công…)
tác, chúng ta hãy cùng nhau trao đổi, thảo luận.
- Giới thiệu MC của chương trình.

- HS được cử làm MC lên

GV: Cô vừa được nghe các em đưa ra những ý kiến về hợp dẫn chương trình.
tác, sống hợp tác. Cô rất bất ngờ khi thấy có nhiều em đã - MC điều hành buổi thảo
đưa ra quan điểm của mình. Với cô, trước khi đưa ra ý kiến luận
của mình, cô mời các em quan sát thêm những hình ảnh sau.

- Học sinh được bày tỏ quan

- Chiếu hình ảnh…

điểm cá nhân về hợp tác,

GV: Quan sát và cho biết các hình ảnh này nói lên điều gì?

sống hợp tác

GV: Qua thảo luận, qua nội dung các hình ảnh mà cô vừa - MC giới thiệu GVCN lên
đưa ra, hẳn trong mỗi các em đã có cái nhìn đầy đủ hơn về tham gia buổi thảo luận
hợp tác hay sống hợp tác.Cô cũng nhất trí với ý kiến của các
em rằng: hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ - Học sinh quan sát.
lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục - Học sinh nêu ý nghĩa của
đích chung.

từng hình ảnh…
- Lắng nghe
- MC tiếp tục dẫn chương

- GVCN lên nhận xét sản phẩm qua trò chơi…

trình.

* GV: Qua tiết sinh hoạt ngày hôm nay, cô thấy lớp mình Vâng. Em xin cảm ơn ý kiến
hoạt động rất là sôi nổi, chơi trò chơi cũng rất là vui. Qua của cô giáo chủ nhiệm.
trò chơi, các em đã thể hiện rất tốt tinh thần tập thể, đoàn Chúng em sẽ cố gắng thực
kết, hợp tác.

hiện theo lời cô chỉ bảo để

3


- Kết thúc buổi sinh hoạt lớp

đạt được kết quả cao trong
học tập.
- MC: Các bạn ơi, các bạn
có thích

chơi

trò

chơi

không?
Vậy thì hôm nay chúng
mình sẽ cùng nhau tham gia
một trò chơi mang tên “Tiếp
sức”. Luật chơi như sau:
Mội đội chơi gồm 6 đến 7
bạn, chúng ta sẽ vẽ một
khuôn mặt. Mỗi bạn chỉ
được vẽ một bộ phận. Thời
gian cho mỗi đội là 2 phút.
- MC mời GVCN lên nhận
xét…
- MC: Em xin cảm ơn
những ý kiến đóng góp,
những lời nhận xét của cô
giáo chủ nhiệm. Trước khi
kết thúc hoạt động, cả lớp ta
hãy hát vang bài hát: Những
bông hoa những bài ca.
- MC lên cảm ơn và chúc
sức khỏe ban giám khảo, các
thầy cô giáo và các bạn học
sinh. Tuyên bố kết thúc buổi
sinh hoạt.

3. Hướng dẫn về nhà.
- Học sinh thực hiện các kế hoạch đã đề ra.
- Sưu tầm thêm các câu chuyện nói về sống hợp tác.
4


5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×