Tải bản đầy đủ

TOÁN TĂNG CƯỜNG lớp 3 tiết 3

TOÁN TĂNG CƯỜNG LỚP 3
Ngày dạy: 16/10/2018
Tiế 2:

ÔN TÌM SỐ CHIA

I/ Mục tiêu:
-Ôn bước đầu biết tìm số chia
-Ôn vận dụng phép chia.
-Thực hiện được các bài tập.
II/ Chuẩn bị:
* GV: Bảng phụ viết sẵn bảng chia.
* HS: VBT, bảng con.
III/ Các hoạt động chủ yếu:
*Hoạt động 1: Ôn tìm số chia
Nối mỗi số trong phép chia với tên gọi của nó :

* Hoạt đọng 2: Thực hành phép chia:
. Tìm x :
a. 12 : x = 3
b. 21 : x = 7

c. 30 : x = 3
d. 25 : x = 5
e. 7 : x = 1
g. 6 : x = 6
* Hoạt động 3: Viết một phép chia :
a. Có số chia bằng thương


b. Có số bị chia bằng số chia
c. Có số bị chia bằng thương
- Củng cố: Gọi HS đọc lại bảng nhân.
- Dặn dò: về nhà học thuộc bảng nhân 6.
*Rút kinh nghiệm:

2. a. 12 : x = 3
x = 12 : 3
x=4
c. 30 : x = 3
x = 30 : 3
x = 10
e. 7 : x = 1

b. 21 : x = 7
x = 21 : 7
x=3
d. 25 : x = 5
x = 25 : 5
x=5
g. 6 : x = 6

x=7:1
x=6:6
x=7
x=1
3. Viết một phép chia :
a. Có số chia bằng thương là: 25 : 5 = 5.
b. Có số bị chia bằng số chia là: 25 : 25 = 1
c. Có số bị chia bằng thương là: 5 : 1 = 5
4.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×